Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (1)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

หัวข้อ :

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

เชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทยกันหน่อยนะท่าน

โดย : ปรียาภรณ์
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 7 ธ.ค. ปี 2005 [ เวลา 14 : 56 ]

เป็นวันสำคัญสำหรับประชาชน


โดย : ดงดอกเหมย
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 7 ธ.ค. ปี 2005 [ เวลา 15 : 15 ]

รัฐธรรมนูญเหรอ ก็ร่างแล้วฉีก ฉีกแล้วร่างใหม่ พอได้การก็ประกาศใช้ ไม่พอใจก็เดินขบวน แล้วก็ฉีกอีก แล้วร่างใหม่อีก มันก็แค่นั้นแหละ หนู สำหรับวันที่ 10 ธ.ค. ก็เป็นวันสำคกัญในฐานะวันหยุดอีกวันหนึ่ง


โดย : ครูประเสริฐ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 7 ธ.ค. ปี 2005 [ เวลา 15 : 20 ]

ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญประชาชนก็ไม่มีสิทธิเสรีภาพสิท่าน

โดย : ดงดอกเหมย
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 7 ธ.ค. ปี 2005 [ เวลา 15 : 26 ]

มนุษย์แสวงหาวิธีการเอาชนะธรรมชาติ
เพื่อความอยู่รอด
และธรรมชาติที่สำคัญคือธรรมชาติของคน
ที่ต้องการความอิสระ(อีกนัยหนึ่งคือความไร้ระเบียบคล้ายกฏบางข้อของวิทยาศาสตร์)
และอีกทางเลือกหนึ่งของความรุทางสัมคมศาสตร์คือ กฏ มนุษย์ต้องสร้างกฏ เพื่อควบคุมความไร้ระเรียบของมนุษย์เอง
โดยหวังให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนไว้ชัดเจน
และเครื่องมือที่นำพานั้นคือ รัฐธรรมนูญ อันเราเทิดไว้เป็นกฏหมายสูงสุดของแผ่นดิน
แต่เนื่องจากมนุษย์คือ คน
คนบางคนก็มีความต้องการไม่เหมือนกัน
บางคนจึงปฏิบัติตามกฏไม่ได้
จนต้องมีอาชีพต่าง ๆ (เป็นบทบาท)ที่แตกต่างกันเพื่อให้ทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ครู..ต้องสอนให้นักเรียนรู้จักความเป็นไป ตามระบอบของสังคม
นักกฏหมายใช้กฏหมาย
ตุลาการ ผู้พิพากษา แม้กระทั่งผู้ตีความในกฏหมาย ตำรวจ ฯลฯ

ข้าเองไม่เคยถามหาเหตุผลว่า
เหตุใดเราจึงต้องมีรัฐธรรมนูญ และถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญ จะเป็นอย่างไร
รวมทั้งไม่อยากคิดหาเหตุผลว่า
รัฐธรรมนูญเท่าที่เรามี..perfect แล้วหรือยัง

เราเพียงต้องการทำสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีที่สุดเท่าท่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้

ยิ้มรับวันหยุดอีกวันของชีวิตโดย : จอมโจรลุ่มน้ำโขง
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 7 ธ.ค. ปี 2005 [ เวลา 16 : 40 ]

เป็นเหมือนกระดาษปึกใหญ่ ๆ ที่วางเก็บไว้อย่างดีในตู้
อย่างว่าล่ะ เมื่อถึงกำหนด ก็เอามาปัดฝุ่นตกแต่งใหม่
เซ้งจัง

โดย : เฒ่าแปดนิ้ว
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 7 ธ.ค. ปี 2005 [ เวลา 18 : 58 ]

ไม่รู้เรื่องเลยครับ


โดย : รัตน์
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 7 ธ.ค. ปี 2005 [ เวลา 19 : 40 ]

ท่านรัตน์ เป็นชาย เหรอครับ

โดย : เคียวพิฆาต
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 7 ธ.ค. ปี 2005 [ เวลา 19 : 59 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com