Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (1)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

หัวข้อ :

ขออันเชิญนานาจิต

ที่ชื่อว่าจิต เพราะอรรถว่าสั่งสมสันดานของตน ด้วยสามารถแห่งชวนะวิถี

โดย : จิต
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 9 ธ.ค. ปี 2005 [ เวลา 14 : 54 ]

ืั้ชื่อว่าโง่เขลา เพราะอรรถสั่งสมสันดานของตน
ด้วยไม่สามารถเข้าใจแห่งชวนะวิถี
วานที่ชื่อว่าจิต วันหน้าวันหลัง แบกกะไดมามาทิ้งไว้ด้วย
จะได้ปืนป่ายขึ้นไปอ่าน จะได้สามารถแห่งชวนะวิถี ด้วยคน...
นึกว่าเอาบุญ...นะพ่อนะ...


โดย : เมฆาล่องลอย
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 9 ธ.ค. ปี 2005 [ เวลา 16 : 27 ]

ชวนะวิถี / หนทาง / กระได / บันได นั้นหรือ .
บังเกิดในใจผู้ปีนป่าย และก้าวเดิน.
หาใช่ความโง่เขลาไม่.


โดย : จิต
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 9 ธ.ค. ปี 2005 [ เวลา 16 : 48 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com