Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (1)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

หัวข้อ :

ทำไมใช้ ค. เขียนคำว่า คน


เหล่าจอมยุทธทั้งหลายช่วยบอกข้าหน่อยซิ จะเป็นพระคุณ อย่างยิ่ง ข้าจะไม่ลืมท่านเลยที่ช่วยฉุดข้าจากหลุมแห่งความโง่เขลา

คารวะทุกท่าน

โดย : เสี้ยวจันทร์
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 15 ธ.ค. ปี 2005 [ 14 : 46 ]

มีเขาเหมือนกัน

โดย : คลองเตยเลยไปป้าย
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 15 ธ.ค. ปี 2005 [ 16 : 31 ]

เพื่อให้สำนึกตนว่า คน ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเช่นกัน
หาได้วิเศษไปกว่าสัตว์ชนิดอื่นไม่

โดย : โคว่จง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 15 ธ.ค. ปี 2005 [ 17 : 10 ]

ท่านเสี้ยวจันทร์ ที่เคารพอย่างสูง
มิบังอาจจะฉุดท่านขึ้นจากความโง่เขลาหรอก
เพราะคำถามของท่านเป็นเพียงข้อสงสัย

ตอบตรง ๆ แต่อ่านแล้วเหมือนจะกวน ๆ ว่า
เพราะเขาสมมติมาเช่นนั้น ก็ต้องสมมติตามเขาไป
บางคน บางรายการ ใช้ "ฅน"
ก็เป็นเพียงความเท่เท่านั้น
เพราะราชบัณฑิตประกาศเลิกใช้ไปแล้ว

ส่วน "ค" เป็นพยัญชนะตัวที่ ของไทย
เรียกชื่อว่า "คอควาย" หรือ "คอคิด"
ภาษาบาลีสันสกฤต อ่านว่า "คะ" แปลว่าไปถึง

อย่าลืม! อย่าลืม !
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงสิ่งสมมุติ
หากท่านสามารถหลุดพ้นได้(นิพพาน)
จงลืมสิ่งนี้เสีย

ขอโทษที่เขียนซะยาว

ขอแสดงความนับถือย่างสูง

โดย : สายน้ำ
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 15 ธ.ค. ปี 2005 [ 18 : 13 ]

เขาต้องการสื่อให้ท่านเห็นจะๆว่าคนแท้ที่จริงก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานหรอกท่านถ้าไม่สำเหนียกในความเป็นคนนะท่านข้าน้อยอาจจะพูดเกินจริงก็ขออภัยท่านด้วย

โดย : กระบี่สะท้านสุริยา
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 15 ธ.ค. ปี 2005 [ 18 : 45 ]

คำตอบง่ายๆ ที่ท่านไม่พอใจ "ไม่ทราบครับ"

โดย : วาสิน ไทยแท้
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 15 ธ.ค. ปี 2005 [ 20 : 14 ]

หยุดไว้ๆ อย่าอ่อนไหว

โดย : รัตน์
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 15 ธ.ค. ปี 2005 [ 22 : 21 ]

เคยตอบไว้โดยละเอียดแล้ว
คงต้องเดือดร้อนตั้งฉ่ายค้นให้แล้วล่ะ

โดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 15 ธ.ค. ปี 2005 [ 23 : 35 ]

ซึ้งในน้ำใจทุกท่านมาก แล้วท่านตั้งฉ่ายจะหาข้อมูลให้ข้าน้อยได้ใหมนี่ จักขอคารวะด้วยน้ำแดงรสดีสักจอก

โดย : เสี้ยวจันทร์
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 16 ธ.ค. ปี 2005 [ 13 : 49 ]

ภาษาไทยแต่ก่อนเก่านานมา ก็เรียกพยัญชนะตามต้นแบบอักษรโบราณตั้งแต่
อักษรขอม บาลี สันสกฤต ตัวล้านนา ล้านช้าง เป็นต้น ที่จะออกเสียงเรียกพยัญชนะ
เป็น กะ ขะ คะ ฆะ งะ อะไรแบบนี้

การคิดคำกำกับชื่อพยัญชนะ เพิ่งเริ่มมีมาเมื่อพ.ศ.2420 โดยพระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร) เช่น ข ขัดข้อง ค อังกุษ ค คิด ฅ กัณฐา ฆ ระฆัง เป็นต้น
ต่อมากรมพระยาดำรงราชานุภาพ ก็ได้ทรงนิพนธ์หนังสือแบบเรียนเร็ว เล่ม 1 ตอนต้น
เมื่อพ.ศ.2442 ก็ได้เริ่มกำกับ ก ไก่ ข ไข่ ค ควด ค ควาย ฅ ฅอ ฆ ระฆัง ไปจนถึง ฮ นกฮูก
จนพ.ศ.2453 หนังสือดรุณศึกษา ก็ได้พิมพ์คำกำกับออกมาที่แตกต่างไป
เช่น ฅ ฅน ฑ มณโฑ เป็นต้น

หลังจากมีการคิดคำกำกับ ชื่อพยัญชนะแพร่หลายมากขึ้น จึงมีการ
ตั้งชื่อที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
การตั้งคำกำกับพยัญชนะบางตัว ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
มาจนปัจจุบันนี้ เช่น

พยัญชนะ ฅ .......ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดมาจนปัจจุบันว่า
ฅ ใช้เขียนคำว่าคน และรังเกียจ ค ด้วยถือว่าเป็น ค ควาย
ดังนั้นจึงมีความพยายามนำ ฅ มาใช้เขียนคำว่า คน

หากพิจารณาตามการใช้ที่ปรากฏในเอกสารโบราณ ทั้งศิลาจารึก
และสมุดไทยใบลาน ไม่ปรากฏมีการใช้ ฅ ในการเขียนคำว่า คน
หากแต่ใช้ ฅ เขียนคำว่า คอ (ฅอ)

ดังนั้น การนำพยัญชนะที่เลิกใช้แล้วกลับมาใช้ จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
เพราะอาจก่อให้เกิดความผิดพลาด ดังที่กล่าวมาได้

.......................................
ช่วงนี้ตัดต่อมาจากภาคผนวกท้ายเล่ม ของหนังสือ
พจนานุกรม ฉบับมติชน หน้า 1061 ใครอยากรู้เรื่อง
เกี่ยวกับการกำเนิดอักษรไทย หาอ่านดูได้

เฒ่าโล้ว

โดย : ก๊งฉ่าย
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 16 ธ.ค. ปี 2005 [ 23 : 25 ]

(น้อย อาจารยางกูร) เช่น ข ขัดข้อง ฃ อังกุษ ค คิด ฅ กัณฐา ฆ ระฆัง เป็นต้น
ต่อมากรมพระยาดำรงราชานุภาพ ก็ได้ทรงนิพนธ์หนังสือแบบเรียนเร็ว เล่ม 1 ตอนต้น
เมื่อพ.ศ.2442 ก็ได้เริ่มกำกับ ก ไก่ ข ไข่ ฃ ฃวด ค ควาย ฅ ฅอ ฆ ระฆัง ไปจนถึง ฮ นกฮูก


......................................................................

ขออภัยท่านผู้เฒ่า ไปลอกมายังอุตส่าห์ผิด ฃ กลายเป็น ค

โดย : ก้งฉ่าย
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 16 ธ.ค. ปี 2005 [ 23 : 33 ]

ขอบคุณท่านก้งฉ่ายที่ช่วยฉุดข้าจากความโง่เขลานี่เสียที

ขอคารวะ 1 จอก

โดย : เสี้ยวจันทร์
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 19 ธ.ค. ปี 2005 [ 13 : 33 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com