Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (1)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

หัวข้อ :

ทศพิศราชธรรม คล้าย คัมภีร์เต๋า

ใครมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ

โดย : เมามายส้นเท้า
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 17 ธ.ค. ปี 2005 [ 10 : 9 ]

ทศราชธรรม หรือคุณธรรม 10 ประการ

ธรรมะข้อ 1.ทาน
หมายถึง พระราชทานพัสดุสิ่งของ หรือปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงค์ชีวิต แก่ผู้สมควรได้รับ ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ และราษฎรผู้ยากไร้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ แก่พระราชวงศานุวงค์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามสมควรแก่ฐานะ.

ธรรมะข้อ 2.ศีล
หมายถึง การทรงศีล หรือการที่ทรงตั้งสังวรรักษาพระอาการ กาย วาจา ให้สะอาดปราศจากโทษอันควรครหา พระองค์ทรงมีพระราชศัทธาในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ได้เสด็จออกทรงผนวช เพื่อทรงศึกษาและปฎิบัติพระธรรมวินัย อุทิศพระราชกุศลพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย.

ธรรมะข้อ 3.บริจาค
หมายถึง การพระองค์พระราชบริจาคไทยธรรม หรือสิ่งของที่พระราชทานให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่พระราชวงศานุวงค์ และทูลข้าละอองธุลีพระบาท ตามฐานะที่ราชการฉลองพระเดชพระคุณ รวมทั้งพระราชทานแก่ประชาชนผู้ยากไร้ได้อาศัยเลี้ยงชีวิต.

ธรรมะข้อ 4.อาชวะ
หมายถึง ความซื่อตรง ทรงมีพระราชอัฌชาสัย อันประกอบด้วยความซื่อตรง ดำรงในสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อพระราชสัมพันธมิตรและพระราชวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวง ไม่ทรงคิดลวง ประทุษร้ายโดยอุบายผิดยุติธรรม.

ธรรมะข้อ 5.มัททวะ
หมายถึง ความอ่อนโยน ทรงมีพระราชอัฌชาสัยอ่อนโยน ไม่ดื้อดึงถือพระองค์แม้มีผู้ตักเตือนในบางอย่าง ด้วยความมีเหตุผลก็จะทรงพิจารณาโดยถี่ถ้วน ถ้าถูกต้องดีชอบก็ทรงอนุโมทนา และปฎิบัติตาม ทรงสัมมาคารวะอ่อนน้อมแก่ท่านผู้เจริญโดยวัยและโดยคุณ ไม่ทรงดูหมิ่น.

ธรรมะข้อ 6.ตบะ
หมายถึง ความเพียร ทรงสมาทานกุศลวัตร ด้วยการเอาพระราชหฤทัยใส่ ในการปกครองพระราชอาณาเขต และประชาชนให้มีความสุขปราศจากภยันตราย ตลอดถึงการที่ทรงมีพระอุตสาหะอันแรงกล้าในกุศลสมาทาน ระวังบาปที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น และเพื่อจะกำจัดบาปกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมสูญ ไม่ตั้งอยู่ในพระสันดาน.

ธรรมะข้อ 7.อักโกธะ
หมายถึง ความไม่โกรธ ทรงมีพระกริยาที่ไม่โกรธโดยวิสัย มิใช่เหตุที่ควรโกรธ แม้มีเหตุที่ให้ทรงพระพิโรธ แต่ทรงข่มเสียให้อันตรธานสงบระงับไป ด้วยทรงมีพระเมตตาอยู่เสมอ ไม่ทรงปรารถนาจะก่อภัย ก่อเวรแก่ผู้ใด.

ธรรมะข้อ 8.อวิหิงสา
หมายถึง ความไม่เบียดบียน ด้วยทรงมีพระราชอัฌชาสัยกอปรด้วยพระราชกรุณา ไม่ทรงปรารถนาจะก่อทุกข์แก่ผู้ใดแม้กระทั้งสัตว์ ไม่ทรงเบียดเบียนพระราชวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท และอาณาประชาราษฎร์ ให้ลำบากด้วยเหตุอันไม่ควรกระทำ.

ธรรมะข้อ 9.ขันติ
หมายถึง ความอดทน ทรงมีพระราชหฤทัยดำรงมั่นในขันติ มีความอดทนต่อสิ่งที่ควรอดทน เช่น อดทนต่อทุกข์ อดทนต่อเวทนาอันเกิดขึ้นในพระกาย และทรงมีพระขันติเมตตากรุณาธิคุณ งดโทษผู้มีความประมาท กระทำผิดล่วงพระอาญา และควรจะลงราชทัณฑ์ แต่ก็ทรงระงับด้วยความอดทนไว้ได้.

ธรรมะข้อ 10.อวิโรธนะ
หมายถึง ความเที่ยงธรรม ทรงรักษาความยุติธรรมไม่ให้แปรผันจากสิ่งที่ตรง และดำรงพระอาการไม่ยินดี ยินร้าย ต่ออำนาจคติทั้งปวง หรืออีกนัยหนึ่ง คือความไม่ประพฤติผิดในขัตติยราชประเพณี ทรงดำรงอยู่ในพระราชจริยาวัตรของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง.โดย : จอมยุทธ
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 17 ธ.ค. ปี 2005 [ 13 : 9 ]

หาความเหมือนยังไม่เจอเลยท่าน
เต๋าก็คือเต๋า
ทศพิศราชธรรมก็คือทศพิศราชธรรม

การปฎิบัติกับข้อควรปฎิบัติ
อันนี้เห็นเป็นการส่วนตัวนะท่าน
โนวิชาการ....

โดย : จอมยุทธ
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 17 ธ.ค. ปี 2005 [ 13 : 16 ]

ภูมิใจยิ่ง
ที่ท่านเจ้าบ้านตัดบทให้ความกระจ่าง
ก่อนที่จะบานปลายอย่างมิบังควร

กราบขออภัยท่านเจ้าของกระทู้
(มิกล้าเอ่ยนามของท่าน)

โดย : สายน้ำ
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 17 ธ.ค. ปี 2005 [ 13 : 43 ]


...อย่าไปสนใจความเหมือนหรือไม่เหมือนเลย...
...สนใจสิ่งที่ให้เราดีที่สุดดีกว่า...


โดย : Five
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 17 ธ.ค. ปี 2005 [ 14 : 5 ]

ถ้า ท่านเมามายส้นเท้า เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็น เต๋า
ตามคำสอนของเต๋า ก็ไม่ต้องสงสัย ในสิ่งใด
ว่าใช่เต๋า หรือมิใช่
ขอหนับหนุนความคิดน้องห้า
เลือกเอาแต่สิ่งดี นั่นแหละดี

โดย : เล็กเสี่ยวหง
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 17 ธ.ค. ปี 2005 [ 14 : 25 ]


...ใช่...อะไรเวิร์คสุด...แบบ...

...เวิร์ค เวิร์ค เวิร์ค โทร 1 ชั่วโมงจ่าย 3 นาที...
...เวิร์ค เวิร์ค เวิร์ค โทร 1 นาที จ่ายตามจริงไปเยยย...
...เวิร์ค เวิร์ค เวิร์ค โทร 3 นาที จ่าย 1 ชั่วโมง...เย๊เย...


โดย : Five
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 17 ธ.ค. ปี 2005 [ 14 : 32 ]

เห็นหน้าท่านพี่ห้า
เหมือนโษษณาโทรทัศน์

โดย : สายน้ำ
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 17 ธ.ค. ปี 2005 [ 18 : 11 ]

แหม มีส่วนๆ หากท่านคิดว่าคล้ายหลัก เต๋า จิงๆแล้ว น่าจะมีบทความอ้างอิงนะ เพื่อประกอบคำบรรยาย ท่านทั้งหลายจะได้ช่วยท่านตัดสิน (แค่ฟามคิดนะ อย่าได้ถือสา)

โดย : จอมนิ่ง แห่ง พรงไพร
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 17 ธ.ค. ปี 2005 [ 19 : 21 ]


...หน้าคนที่โฆษณาในทีวี...หล่อกว่าไฟว์จึ๋งนึง...


โดย : Five
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 17 ธ.ค. ปี 2005 [ 22 : 14 ]

แย่แน่ๆ เจออีกแล้วเต๋า ๆ ๆ
อยากรู้เรื่องเมื่อก็ก็พอจะถามนัทได้
เตียงหักเสียแล้ว จะไปถามใครดี

โดย : เต้าหยินน้อย
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 18 ธ.ค. ปี 2005 [ 0 : 30 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com