ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!


แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (2)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

หัวข้อ : ชีวิตที่ถูกพันธนาการ
กลับมาอีกครั้งกับปัญหาคาใจ ที่อยากจะระบาย

"ชีวิตที่เปงของเราแต่ต้องทำเพื่อคนอื่นก็ เหมือนกันกับกระโถน ในท้องพระโรง ที่ไม่อาจสามารถแสดงความรู้สึกที่ไม่พอใจได้
ทำได้แค่เพียงรองรับอารมณ์ของคนที่มีวัยวุฒิสุงกว่าเพื่อเปงปฏิธานในการใช้ชีวิตอย่างมีค่าใน พรุ่งนี้เท่านั้นเอง

แล้วเราก็ไม่สามารถเลือกได้ว่าต้องกระทำหรือไม่กระทำเพื่อความต้องการของผู้อื่น เราไม่สามารถเลือกได้จิง ๆ

แล้วถ้าเราเลือกได้ก็คือเลือกที่จะได้กระทำในสิ่งที่ชีวิตนี้จำเปงเท่านั้น"

เด็กน้อยในวันนี้กำลังเจริญเติบโตตามวัยที่ควรจะเปงแล้ว

ต้นไม้สวย อยู่ไม่นาน
แต่จะนานก็แต่เมื่ออยู่ในดินที่กว้างใหญ่
และมีที่ให้รากของมันเดินทางได้สะดวกเท่านั้นเอง

เด็กน้อยในโลกกว้าง
โดย : เด็กน้อยในโลกกว้าง
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 14 ม.ค. ปี 2006 [ 15 : 15 ]