ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!


แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (2)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

หัวข้อ : เพลงกระบี่ไร้พ่าย

เพลงกระบี่ไร้พ่าย บทที่ 1
เพลงกระบี่ไร้พ่ายสืบทอดมายาวนาน
ซึ้งเป็นการรวมร่างกาย จิตใจ และกระบี่เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ผู้ฝึกจะต้องแข็งแรงทั้งร่างกาย
และจิตใจ เพลงกระบี่นี้ จะต้องใช้ สมาธิที่แน่วแน่
มั้นคงและต้องมีใจรัก
ฮวยบ่อฮวย
แห่งคุนลุ้น
เจ้าแห่งบุปผายามราตรี
โดย : บ่อฮวย
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 3 ก.พ. ปี 2006 [ 13 : 37 ]

เพลงกระบี่ไร้พ่าย บทที่ สุดท้าย
สมาธิแน่วแน่แล้วก็โยนกระบี่ทิ้งโถส้วมไป
ทั้งในมือไม่มีกระบี่ และใจก็ไร้กระบี่
สันติภาพจะบังเกิดแก่โลกในบัดดล

จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ
@:::::::[[:::จอมโจรขโมยจันทร์:::>
โดย : จอมยุทธ
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 3 ก.พ. ปี 2006 [ 14 : 34 ]

เพลงกระบี่ไร้พ่าย 5555
โดย : เสือขาว
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 6 ก.พ. ปี 2006 [ 14 : 31 ]