ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!


แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (2)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

หัวข้อ : รับกันมามากแล้ว..มาร่วมกันสร้าง
๑ รับกันมามากแล้ว...ร่วมกันสร้าง
เพื่อถากถางใจตนให้พ้นหมอง
ใจวุ่นวายอยู่กับบุญ ..บุญยึดครอง
สำเร็จต้องตกอยู่คู่กับตน

๒...รับกันมามากแล้ว...มาร่วมสร้าง
ปิติพร่าง อิ่มใจ ในกุศล
มองหนังสือพิมพ์มาทุกคราวน
จิตนั้นดลเอิบอิ่มปริ่มยินดี

๓ รับกันมามากแล้ว...ร่วมสร้างเถิด
ทางบังเกิด แต่ปิติ และสุขี
เสียสละกำลังทรัพย์ด้วยไมตรี
เพิ่มแต่มิตรมากมีทั่วทุกแดน

๔ รับกันมามากแล้ว...มาร่วมสร้าง
สุข..กระจ่าง..บุญ..ล้น..ปิติแสน
อิ่มในบุญ สงบใจ ในเมืองแมน
ผ่านยากแค้นด้วยบุญอันหนุนนำ

ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลมาตลอดที่นี่
ขอขอบคุณทุกท่านด้วยใจอันยินดีอย่างยิ่งค่ะ
ทิกิ_tiki
เขียนไว้ที่รับกันมามากแล้ว...มาร่วมกันให้เว็บ
http://www.pantown.com/board.php?id=11020&name=board3&topic=36&action=view

เรื่องใหญ่ที่ทำไปสำเร็จในครั้งนี้
คือของขวัญของชีวิตแด่ทุกท่านในปีนี้


โดย : tiki_ทิกิ
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 ก.พ. ปี 2006 [ 11 : 8 ]

เรื่องใหญ่ที่ทำไปสำเร็จในครั้งนี้
คือของขวัญของชีวิตแด่ทุกท่านในปีนี้


...มาร่วมกันสร้าง

........เนื่องด้วยข้าพเจ้าได้จองทำบุญเลี้ยงเพล ไว้กับโรงพยาบาลสงฆ์ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์พุทธศักราช ๒๕๔๙ นี้ ท่านสมาชิกท่านใดจะไปร่วมทำบุญกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะนำหนังสือที่ได้พิมพ์ ไปถวายพระภิกษุผู้นอนอาพาธ อยู่ตามตึกผู้ป่วย ตั้งเจตนาว่า
จะนำไปถวายครั้งนี้ ในส่วนการกุศลของข้าพเจ้า ๑๐๐ เล่ม แต่ จะใส่ชื่อผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่บริจาคเพิ่มแล้วยังไม่ได้พิมพ์ไว้ท้ายหนังสือ ไปให้ทุกท่าน
........หากท่านผู้ใดปราถนาจะไปร่วมถวายทานปัญญาในครั้งนี้ ก็ได้โปรดกรุณา
ไปให้ถึงโรงพยาบาลสงฆ์ ก่อนเวลา10:00 นาฬิกา ข้าพเจ้าจะ นั่งอยู่กับกองหนังสือ
ในโต๊ะที่ตึกหอฉันในโรงพยาบาลสงฆ์..

........จึงขอกราบเรียนเชิญ ท่านผู้ใจบุญทุกท่าน มา ณ ที่นี่

tiki_ทิกิ ศูนย์ หนึ่ง หก ห้า แปด ศูนย์ สี่ สอง หก คือ เบอร์ที่ท่านจะโทรฯมาสอบถามวันเวลาที่แน่ชัดได้อีกรอบค่ะ
โดย : tiki_ทิกิ
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 ก.พ. ปี 2006 [ 11 : 9 ]

ขออภัย ค่ะ

เป็นวันที่ เสาร์ 18 กุมภาพันธ์ 2549 ค่ะ


โดย : tiki_ทิกิ
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 11 ก.พ. ปี 2006 [ 0 : 29 ]