ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!


แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (2)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

หัวข้อ : มรรคาสู่.................


" มรรคาสู่ มาฆะรวมจิตธรรม
ละบาปกิเลสงำ จรดนิ่ง
ตามแนวแห่งพุทธ สุขแท้จริง
ผดุงสิ่งดีงาม ตามพุทธองค์...
จิตว่าง วางแล้ว ละเลิก
บุกเบิก ทางสว่าง อย่ามัวหลง
ปรับชีวิต ทวนวิถึที่ปักลง
ปลดและปลง วิถีเก่า เข้าหาธรรม...."

..............................................................

โดย : กวี พิณ ภาพ หมากล้อม จอมดาบ
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 10 ก.พ. ปี 2006 [ 11 : 58 ]........................................โดย : วิญญาณพเนจร
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 10 ก.พ. ปี 2006 [ 12 : 0 ]

โปรดชี้นำทางสว่างแด่ผู้มืดมิด
ด้วยอำนาจกิเลสกำหนดจิตให้มัวหมอง
หนทางสว่างใดใจใฝ่ปอง
อยากลองลิ้มรสธรรมนำใจตน
................. ........................
................. ..........................

โดย : หลงเงาจันทร์
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 10 ก.พ. ปี 2006 [ 13 : 53 ]

.............ผู้ฝึก ยอตวิชา " ฝ่ามืออรหันต์" .. สรรค์สร้าง......
............." ฝ่ามือยูไล"ยามใช้ออก หนักพันชั่ง แฝง ปราณี..
.............หาทางออก โน้มนำ มิให้ เสียหน้า........................
.............สุดท้าย ไร้ผู้ แพ้พ่าย ให้เกียริต์ ซึ่งกัน และกัน...
.............กลับศ้ตรู กลายเป็นมิตร ผู้รู้ใจ...........................

โดย : ถั่วทอด
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 10 ก.พ. ปี 2006 [ 16 : 34 ]โดย : rose
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 10 ก.พ. ปี 2006 [ 21 : 40 ]

...มีแต่ " ปลาเป็น "เท่านั้น
ที่จะสามารถว่ายทวนน้ำได้...

สมเด็จพระเทพฯโดย : กวี พิณ ภาพ หมากล้อม จอมดาบ
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 10 ก.พ. ปี 2006 [ 22 : 9 ]

He is rich or poor according to what he is,

not according to what he has.

Henry Ward Beecher

โดย : กระบี่คลุมวรุณ
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 10 ก.พ. ปี 2006 [ 23 : 10 ]

วันมาฆะบูชานี้ พระสงฆ์มาชุมนุมถกธรรมต่อพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายนั้น แปลว่าแม้พระพุทธเจ้าไม่เรียกประชุม พระสงฆ์ต่างก็คิดได้เอง และคิดได้ตรงกันที่จะมา แปลว่า แม้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้ว ศาสนาก็จะดำเนินต่อไปได้เอง เกิดกงล้อแห่งธรรมเริ่มเดิน หรือก็คือ เป็นระบบที่ขับเคลื่อนเองได้สืบไป เรียกได้ว่า พระสงฆ์ได้แสดงบทบาทแล้ว (ก่อนนี้พระสงฆ์มี พระธรรมมี พระพุทธ์มี แต่พระสงฆ์ยังขับเคลื่อนเองไม่ได้ขนาดนี้) นั่นคือ วันเกิดของศาสนา

สรุป วันนี้เป็นวันเกิด พระศาสนา

ส่วน วันวิสาขบูชานี้ เป็นวันของศาสดา วันเกิดศาสดา ไม่ใช่วันเกิดศาสนา เพราะไม่ครบองค์สาม ไม่เป็นระบบที่เรียกว่าศาสนาอย่างสมบูรณ์ แต่พระพุทธเจ้าเกิดแล้ว พระธรรมเกิดแล้วแต่ยังไม่ได้แสดงธรรมะออกไป และดับในวันเดียวกัน (? อันนี้ตีความหมายไม่ออก จะหมายถึง เจ้าชายสิทธถะได้ตายไปจากโลกด้วยหรือเปล่า? กลายเป็นพระพุทธเจ้าแทน?)

สรุป วันนี้เป็นวันเกิด พระพุทธ

ส่วนอาสาฬหบูชา เป็นวันที่มีปฐมเทศนา คือ ถ่ายทอดธรรมครั้งแรก แล้วผู้ฟังเทศนา ก็บวชเป็นพระสงฆ์เลย จึงมีครบองค์สามวันนี้ คือ พระพุทธ์ พระธรรม พระสงฆ์ เกิดเป็นองค์ประกอบของศาสนา แต่ยังไม่ขับเคลื่อนได้เอง ยังต้องประคับประคอง พระพุทธเจ้ายังต้องหาสาวกเพื่อถ่ายทอดต่อไป พระสงฆ์ก็ยังมีไม่พอที่จะเผยแพร่ศาสนา

สรุปนั่นคือ วันเกิด พระธรรม พระสงฆ์


แบบนี้น่าจะสรุปถูกมั้ย?
โดย : หนึ่งประหลาดเดียวดาย
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 11 ก.พ. ปี 2006 [ 15 : 8 ]