บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ชุมนุมจอมยุทธ
แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (2)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

หัวข้อ : ความจริงเริ่มปรากฏ


ความจริงเริ่มปรากฏ ตอนนี้ต้องเลือกแล้วใครฝ่ายไหน ระหว่าง 2 คนนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นชาติต้องการคนดี การเปลียนแปลงต้องเกิดขึ้นในสิ่งทีดี ระหว่าง คุณสนธิ กับนายกทักษิน แสดงพลังยุทธออกมาเหล่าผู้กล้าทั้งหลาย ดาบเดียวดาย!!!!!!

โดย : จอมยุทธเดียวดาย
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. ปี 2006 [ 7 : 26 ]

ท่านจอมยุทธเดียวดาย
ข้ามิได้มีเจตนาขัดแย้งกับท่าน
ในประเด็นจะเลือกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ระหว่าง .....ก และ ข

ข้าอยากบอกเพียงว่า
จอมยุทธทั้งหลาย
แสดงเจตนาเถิด แม้จะเป็นเจตนาในความนิ่งก็ตาม

ว่า...........................
จะให้เสวยสุขต่อไป ?
หรือเอาประเทศไทยของเราคืนมา ?

26 ก.พ.49.....4 โมงเย็น.......ท้องสนามหลวง
นี่คือสัญญาณเตือนภัย
และนับถอยหลังได้แล้วสหายเอ๋ย

โดย : มะอึก
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. ปี 2006 [ 8 : 20 ]ดูเถิดท่านจอมยุทธทั้งหลาย แผ่นดินนี้หาคนดีศรีบ้านที่มีวรยุทธอย่างแท้จริงยากยิ่งนัก

ผู้มีวรยุทธแท้ไม่อยากแปดเปื้อน มีแต่เหล่าสานุศิษย์ที่ยังไม่สำเร็จวิชาออกมาร่ายกระบวนท่า

แผ่นดินจึงเป็นเยี่ยงนี้แล
โดย : กุหลาบพันปี
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. ปี 2006 [ 8 : 50 ]ท่านผู้มีวรยุทธทั้งหลาย ขอให้จงหนักแน่นในความคิดถึงความดีของแผ่นดิน ซึ่งพ่อเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ให้แนวทางดำเนินชีวิต จงยืนหยัดและมั่นใจในท่านผู้เป็นเจ้าของแผ่นดิน อย่าหลงไปกับ เหลือบในคราบเทวดา ปีศาจในคราบนักบุญ

จงพูด คิด และทำ แต่สิ่งที่ดีงามและถูกตามพระบรมราโชวาทเถิด จะสำเร็จยุทธกันทั่วหน้า
โดย : กุหลาบพันปี
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. ปี 2006 [ 8 : 54 ]ส่วนท่านที่คิดติดตามเจ้ายุทธจัครทั้งสองนั้น

โปรดระวังสุขภาพด้วย ช่วงนี้ไข้ป่ากระสุนฝังในออกอาระวาดหนัก จงตรองดูก่อนออกจากตำหนักเถิด

เป็นห่วงในสังขารอันไม่เที่ยง

โดย : กุหลาบพันปี
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. ปี 2006 [ 8 : 56 ]
ธรรมะหมายถึงตัวบุคคลทุกคน จะเป็นพระเป็นเณรก็เป็นธรรมะ จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เป็นธรรมะ คำว่าธรรมะก็คือการทำดี การทำดีก็เป็นกุศลธรรม การทำชั่วก็เป็นธรรมเหมือนกัน เขาเรียกว่าอธรรม อธรรมนี้เป็นการทำไม่ดี ไม่มีระเบียบ ไม่มีวินัยทำไปตามใจชอบผิดถูกก็ไม่รู้จัก ทำไปตามอารมณ์ ไม่ได้ใช้สติปัญญา ไม่มีเหตุผล

พุทธะ จึงแปลว่า ผู้รู้ รู้ธรรม เห็นธรรม เข้าใจธรรม รู้ธรรมก็คือรู้ตัวเรา กำลังทำ กำลังพูด กำลังคิด เข้าใจธรรม เมื่อรู้อันนี้แล้วก็เลยรู้บาป รู้บุญ บาปก็คือโง่นั่นเอง คือไม่รู้ คืออยู่ในถ้ำ มืดอยู่นั่นแหละ ถ้าเราออกจากถ้ำได้ เรามาอยู่ปากถ้ำ อยู่ข้างนอกถ้ำ เราก็สามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่าง

การรู้เฉยๆ นี้ยังไม่เห็นความคิด รู้เรื่องรูปนามนี่ยังไม่เห็นความคิด มันคิดจากไหนไม่รู้ มันคิดแล้วมันก็เข้าไปในความคิด รู้ไปเรื่อยๆ รู้แต่ดี ชั่วไม่รู้ อันนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนควรจำเอาไว้

การรู้สึกตัวนั้น เป็นไม้ขีดไฟ เทียนไขนั้นก็คือ มันคิดเรารู้ เราพยายามจุดสองอย่างนี้ จุดแล้วก็สว่างขึ้นมา ก็เดินหนีออกจากถ้ำ ไม่เข้าไปอยู่ในถ้ำ ถึงจะต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำ ก็ต้องไม่ให้มันมืดต่อไป ต้องรู้สึกตัวทันที นี่แหละคือการปฏิบัติธรรม

การรู้สึกตัวนี้ ให้รู้สึกลงไป เมื่อมันไหวขึ้นมาให้รู้สึกตามความเป็นจริงที่มันเคลื่อนไหวนั้น เมื่อมันหยุดก็ให้รู้สึกทันทีว่ามันหยุด อันนี้เรียกว่า สงบ สงบแบบรู้สึก

ที่เราต้องการความสงบ หรือพุทธะ เราไม่ต้องไปทำอะไรให้มาก เพียงให้ดูต้นตอของชีวิต เมื่อมันคิดมาอย่าเข้าไปในความคิด ให้ตัดความคิดออกให้ทัน

ความสงบมีอยู่แล้วโดยไม่ต้องทำขึ้น เป็นความสงบจาก โทสะ โมหะ โลภะ เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นแก่เรา สติจะมาทันที เนื่องจาก สติ สมาธิ ปัญญา อยู่ที่นั่นแล้ว โทสะ โมหะ โลภะ จึงไม่มี ถ้าบุคคลใดไม่ได้เจริญสติ ไม่ได้ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น บุคคลนั้นจะไม่มีมัน ทั้งๆ ที่มันมีอยู่ที่นั่นแล้ว

ศาสนาพุทธนี้ จึงเป็นสากล เป็นของทุกคน จะสงวนลิขสิทธิ์ไม่ให้ผู้อื่นรู้นั้นไม่ได้ ถ้าหากผู้ใดแสวงหาและปฏิบัติให้ถูกต้อง ถูกทางแล้ว มีครูสอนก็รู้ ไม่มีครูสอนก็รู้

การบูชาพระพุทธเจ้านั้นต้องประพฤติธรรม ต้องปฏิบัติธรรม รู้ธรรม สมควรแก่ธรรม จึงจะชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่ง


โดย : กุหลาบพันปี
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. ปี 2006 [ 9 : 0 ]

ความจริงที่แท้ ที่ปรากฏ...

ปลากดว่า ปลาหมอ ว่าปลากด...

แค่นั้นเอง...... เรื่องของปลาหมอกับปลากด...

จับทอดกินทั้งสองตัว.. ก็ไม่มีใครว่าใครแล้ว...โดย : กระบี่คลุมวรุณ
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. ปี 2006 [ 9 : 38 ]

...
...
...

ศึกษาวิธี....การลงจากหลังเสือ....กันนะสหาย

โดย : ห่านหิมาลัย
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. ปี 2006 [ 10 : 18 ]ท่านชาวยุทธทั้งหลาย เรื่องที่เกิดขึ้นนี้มีประเด็นหลากหลาย

มีเบื้องสูงที่ถูกดึงมาเป็นหัวข้อ ซึ่งไม่เหมาะเลย

และยังมีเรื่องหุ้นซึ่งเหมาะมากว่ามั่ย


โดย : กุหลาบพันปี
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. ปี 2006 [ 10 : 21 ]

สงสัยว่ากระบี่เล่มนี้ที่ชื่อว่า ไ ท ย แ ล น ด์ จะมีบัญหา

โดย : กุหลาบพันปี
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. ปี 2006 [ 10 : 25 ]

ปัญหา คือปัญหา
การพูดจาแถลงไข...
คือสิ่งที่ต้องทำกันไป
อย่าให้ใจ..ไหวสะเทือน....แล้วไม่ทำ


โดย : กู่ก่งก๊ง
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. ปี 2006 [ 11 : 52 ]

สิ่งที่ปรากฎเป็นมายา
จงใช้สายตาจับจ้องมองดู
ความเป็นไปของกระแสธารของธรรมมาร
ไม่ถูกจูงจิตรให้ไหลตามกระแสแห่งมารและธรรม
จึงจะได้ชื่อว่าจอมยุทธ

โดย : ธรรม,มารรวมกระแส
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. ปี 2006 [ 14 : 9 ]

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook