ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!


แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (2)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

หัวข้อ : ความเก่งฉลาดแต่ขาดความรู้ดีรู้ชั่ว


เราชาวจอมยุทธทั้งหลาย...ความดีความชั่ว...เราแยกแยะได้...แต่ผู้นำบ้านเมืองแยกแยะความดีความชั่วไม่ได้พวกเราคิดว่าเหมาะสมจะปกครองบ้านเมืองต่อไปหรือไม่

โดย : จอมยุทธผดุงธรรม
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. ปี 2006 [ 14 : 51 ]

ไม่

โดย : มะอึก
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. ปี 2006 [ 14 : 52 ]โดย : ถิงน้อย
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. ปี 2006 [ 15 : 8 ]

............มุมมองของ คนไทยในวันนี้ เป็น โลกาภิวัฒน์ ซะเป็นส่วนใหญ่.....ท่านผู้นำ เขาก็อเป็นเลิศในทางนี้.....
.............ช่วงนี้พวกเราเหล่าจอมยุทธ หลบลี้ ไปอยู่ หลังเขา สักเจ็ดแปดปี....ได้ช่องปลีกวิเวก ฝักใฝ่แต่คำภีร์ยุทธ์...เถอะนะ.....
.............รู้ รู้อยู่ กระแส ทุนนิยม ยากจะต่อต้าน....ฝืนไปรังแต่จะเข้าเนื้อ ไม่มีประโยชน์ อะไร........
.............ฟ้าให้ มาร์ก ..มาเกิด..ใยต้องให้ แม้ว มาเกิด.......


โดย : ถั่วทอด
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. ปี 2006 [ 18 : 13 ]