ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!


แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (2)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

หัวข้อ :

Nos

โดย : ICQ : # saint หรือ นักบุญ มีทั้งหมดกี่องค์ ใครรู้บ้าง
เมื่อเวลา : -
saint@landroverbangkok.com
ไม่รู้จ้า..................................................................

โดย : rose
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 14 ก.พ. ปี 2006 [ 22 : 1 ]

อินฟินิตี้

โดย : มะอึก
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 14 ก.พ. ปี 2006 [ 22 : 2 ]

..........เอาเท่าที่รู้ รู้ ประสาชาว พุทธ ไปก่อน นะ.......
( เขียน ตาม ภาษาอ่าน ของคนเมือง เชียงใหม่ อาจ จะ ไม่ตรงกันกับภาษาไทยกลาง)
..........1 ตัญหังกโร
..........2 เมธังกโร
..........3 สรนังกะโร
..........4 ทีปังกะโร
..........5 โกญฑัญโญ
..........6 มังคะโร
..........7 สุมะโณ
..........8 เรวะโต
..........9 โสภิตโต
.........10 อโนมะทัสสี
.........11 ปะทุโม
.........12 นาระโท
.........13 ปทุมุตตะโร
.........14 สุเมโท
.........15 สุชาโต
.........16 ปิยะทัสสี
.........17 อัตถะทัสสี
.........18 ธัมมะทัสสี
.........19 สิทธะโถ
.........20 ติสโส
.........21 ปุสโส
.........22 วิปัสสี
.........23 สิขี
.........24 เวสสะภู
.........25 กะกุสันธ
.........26 โกนาคมะโณ
.........27 กัสสะโป
.........28 โคตะโม

โดย : ถั่วทอด
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 16 ก.พ. ปี 2006 [ 11 : 48 ]