วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

ชุมนุมจอมยุทธ


แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (2)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

หัวข้อ : กลศึกชิงแคว้นวัชชี


หากจะว่ากันถึงตำราพิชัยสงคราม ดูเหมือนเราจะคุ้นกันกับตำราของจีน เริ่มต้นแต่ ซุนวู หรือไม่ก็สมัยสามก๊ก น้อยคนนักที่คิดว่า มีในพระไตรปิฎก

ในมหาปรินิพพานสูตรและอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี เล่า ว่า ห่างฝั่งแม่น้ำคงคา 8 โยชน์ ระหว่างพรมแดนแคว้นมคธกับ แคว้นวัชชี มีภูเขาต้นเครื่องเทศมีค่ามาก

พระเจ้าอชาตศัตรู กษัตริย์แคว้นมคธ ถึงขั้นวางแผนโจมตีเมืองวัชชี ส่งคนไปสร้างบ้านปาฏลิคาม ใกล้ปากแม่น้ำคันธกะ ทางเข้าแคว้นวัชชี แต่ความจริงสร้างเป็นค่ายทหาร มีค่ายคู ประตู หอรบ

พร้อมรบทุกเวลา

แคว้นวัชชี เล็กกว่าแคว้นมคธ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำคันธกะ แควหนึ่งของแม่น้ำคงคา มีกรุงเวสาลีเป็นเมืองหลวง ปกครองแบบสหพันธรัฐ

กษัตริย์ลิจฉวี ผลัดเปลี่ยนกันปกครองโดยระบบสามัคคีธรรม มีรัฐสภาเป็นที่ประชุมปรึกษา ราชการแผ่นดิน แต่จุดแข็งที่สุดอยู่ที่วัฒนธรรมประจำแคว้น 7 ข้อ

พระเจ้าอชาตศัตรู รีรออยู่จนก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน 1 ปี ส่งวัสสการพราหมณ์ ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้า


โดย : กิเลน ประลองเชิง
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 7 มี.ค. ปี 2006 [ 11 : 35 ]

พระพุทธเจ้าถามพระอานนท์ว่า ธรรมะ 7 ข้อที่ชาววัชชีประพฤตินั้น มีประการใดบ้าง

พระอานนท์ กราบทูลทีละข้อๆ....ดังต่อไปนี้

1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์
2. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทำงาน
3. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว
4. จะเคารพเชื่อฟัง ชาววัชชีผู้เฒ่า
5. จะไม่ก้าวล่วงข่มเหงสตรี
6. จะเคารพนับถือเจดีย์ของชาววัชชี ไม่ละเลยพลีกรรม และ
7. จะจัดการรักษาคุ้มครองพระอรหันต์ชาววัชชี และตั้งใจว่า พระอรหันต์ที่ยังไม่มา ขอให้มา ที่มาแล้ว ขอให้เป็นสุข

วัสสการพราหมณ์ฟังวัฒนธรรม 7 ข้อชาววัชชีแล้ว กลับไปกราบทูลพระเจ้าอชาตศัตรูว่า เพียงข้อหนึ่งข้อใด วัชชีก็ไม่มีเสื่อม ไม่มีทางหักหาญได้ จะกล่าวไปไยถึง 7 ข้อโดย : จ้าวตำหนักมาร
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 7 มี.ค. ปี 2006 [ 11 : 39 ]

ถึงขั้นนี้เอง แผนพิชัยสงคราม ที่ต่อมาเรียกว่าแผนวัสสการพราหมณ์ ก็เริ่มต้น

พระเจ้าอชาตศัตรู แสร้งพิโรธสั่งโกนผม และเฆี่ยนวัสสการ พราหมณ์...ถึงตอนนี้ มหากวี ชิต บุรทัต บรรยายไว้ ในสามัคคี-เภทคำฉันท์ เห็นภาพจับใจดีนัก

“บงเนื้อก็เนื้อเต้น
พิศเส้นสรีรัว
ทั่วร่างและทั้งตัว
ก็ระริกระริกไหว

แลหลังละลามโล
หิตโอ้เลอะหลั่งไป
เพ่งผาดอนาถใจ
ระกะร่อยด้วยรอยหวาย”

ลงทุนเฆี่ยนกันขั้นนี้ วัสสการพราหมณ์โซซัดโซเซไปอาศัยกษัตริย์ลิจฉวีอยู่ได้สบาย สามปีก็ยุแหย่ เริ่มที่ลูกลุกลามไปถึงพ่อ กษัตริย์ลิจฉวีแตกแยกกันรุนแรง มองหน้ากันไม่ติด

เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรูยกทัพมาถึง อย่าว่าแต่จะมีกษัตริย์ลิจฉวีองค์ไหนสั่งการให้สู้ กระทั่งประตูเมือง

ก็ยังไม่มีพระองค์ใดสั่งปิด

ด้วยประการฉะนี้ แคว้นมคธก็พิชิตแคว้นวัชชี ยึดภูเขาแห่งเครื่องเทศ ไปได้โดยง่าย

บ้านเมืองที่มีแต่ความสับสนวุ่นวาย...ผู้คนทะเลาะกัน แตกแยกกันเป็นสองฝ่าย จนถึงวันนี้ ผมไม่แน่ใจ ภูเขาเครื่องเทศของเรา ยังอยู่ดี หรือว่าถูกใครอื่นยึดไปหมดแล้ว.โดย : จ้าวตำหนักมาร
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 7 มี.ค. ปี 2006 [ 11 : 43 ]

....
หวัดดีค่ะ..ท่านจ้าวตำหนัก....
....เฟคิดว่า..ถ้าจะผิดก็ต้องเริ่มที่สถาบัน ครอบครัว...สถาบันการศึกษา
วิชาศีลธรรม..ไม่เน้นเป็นวิชาเอก...
คำคุณธรรม..จริยธรรม...ความสามัคคี...ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้
เน้นแต่วิชาทำยังไงถึงจะรวย..จะเอาตัวรอดได้ยังไงในสังคมปัจจุบัน...เศรษฐศาสตร์..การเงิน...หุ้น..
....เป็นจุดอ่อน..ที่คนอื่นเค้ามองเห็น...
เลย..แจก 500 ขอคืน 70000 หมื่นล้าน

โดย : felix11
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 7 มี.ค. ปี 2006 [ 12 : 21 ]

เมื่อเช้าอ่านแล้วในไทยรัฐ...

อ่านคอลัมน์นี้ทุกวัน...ชอบ

แต่ตอนนี้ ดูท่านกิเลน จะเอนเอียงไปทางรัดถะบานมากหน่อย

ไม่เป็นไร เข้าใจความอยู่รอดของสื่อ

ท่านเฟ...
Egocentric อ่ะ ตนเองเป็นศูนย์กลาง
ข้าเชื่อสถาบันครอบครัว
เพราะวัยพัฒนาจุดตรงนี้ เป็นตอนเด็กอายุ 3 - 5 ขวบ ไม่ได้พัฒนา ทำให้เกิด Fix ตลอดจนเป็นผู้ใหญ่จึงใช้นิสัยแบบเดิมโดย : แพไม้ไผ่
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 7 มี.ค. ปี 2006 [ 12 : 55 ]

...
หวัดดีค่ะ..ท่านแพไม้ไผ่....
ใช่ค่ะ...ถ้าพ่อแม่สอนอะไรเราไว้..ตั้งแต่เด็ก...ก็จะถูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก...
ถ้าการศึกษา..ไม่ช่วยกล่อมเกลาให้ดีก็จะถูกดึงไปทางที่ไม่ดีได้..เพราะค่านิยมที่ว่า...ใครๆเค้าก็ทำกัน...ตามน้ำ...ไม่กล้าทวนกระแส


โดย : felix11
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 7 มี.ค. ปี 2006 [ 13 : 51 ]

..........ปถุชน ทหาร หรือ กษัตริย์ ล้วนมีจุด อ่อน.....
..........แม้ในระบบสามัคคีธรรม 7 ข้อ ที่ยอตเยี่ยม เมื่ออยู่ในมือ ผู้คน ย่อมมีช่องโหว่ ให้โจมตี......
..........ผู้ไม่มีจุดอ่อน ไม่มีข่องโหว่ มีก็แต่...พระอรหันต์...
..........แต่ทว่า ไม่เคยมี พระอรหันต์ ครองเมือง....เพราะเป็นเรื่อง ของ ปถุชน....ต้องผจญกันเอง.......

โดย : ถั่วทอด
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 7 มี.ค. ปี 2006 [ 15 : 28 ]

....
ท่านถั่วทอด...โดนอีกแล้วท่าน...

โดย : felix11
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 7 มี.ค. ปี 2006 [ 16 : 20 ]

อดีต....กิเลน....อยู่ข้างฝายค้าน...แลมีอบ
ปัจจุบัน....กิเลน....เอียงข้าง....รัฐบาล
อนาคต.....กิเลน....จะวิ่งไปแห่งใด
.......................................................
......เพื่อความอยู่รอดของสื่อ........
......เอา 500 แลก 70,000 .....
........................................................
ปถุชน.....ตัดสินท่านเหล่านั้นแล้ว......ปถุชน.....
............ขออภัย.....ข้าก็เป็น.......ปถุชน...

โดย : ปถุชน
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 7 มี.ค. ปี 2006 [ 16 : 29 ]

แรมทางกลางเถื่อน
ห่างเพื่อนหาผู้
หนึ่งใดนึกดู
เห็นใครไป่มี

หลายวันถั้นล่วง
เมืองหลวงธานี
นามเวสาลี
ดุ่มเดาเข้าไป

"ชิต บุรทัต"

โดย : มะอึก
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 7 มี.ค. ปี 2006 [ 20 : 47 ]

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-