วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

ชุมนุมจอมยุทธ


แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (2)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

หัวข้อ : อาหารใจ ร้อนๆ


WHAT’S IN A NAME ? THAT WHICH WE CALL
A ROSE BY ANY OTHER NAME WOULD SMELL AS SWEET
"นามนั้นสำคัญไฉน หากจะเรียกดอกกุหลาบเป็นอย่างอื่น
มันก็ยังคงหอมดังกุหลาบเช่นเดิม เช่นเดียวกับความจริง
ไม่ว่าท่านจะมีความคิดเห็นมากมายเท่าไรก็ตาม ความจริงย่อมมีสิ่งเดียวเท่านั้น"


โดย : หนุ่มแซ่เจียง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 16 : 17 ]

THINGS MUST RUN THEIR COURSES
"ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ต้องเดินไปตามวิถีทางของมัน"


โดย : หนุ่มแซ่เจียง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 16 : 18 ]

KNOWLEDGE IS POWER
"ความรู้เป็นอำนาจอย่างหนึ่ง"


โดย : หนุ่มแซ่เจียง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 16 : 19 ]

NEVER JUDGE A PERSON BY HIS LOOKS
"อย่าตัดสินความดี ความชั่วของคนด้วยรูปร่างหน้าตาของเขา"


โดย : หนุ่มแซ่เจียง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 16 : 20 ]

YOU CANNOT FEED THE BODY AND DISREGARD THE MIND
"ท่านจะบำรุงเพียงร่างกายอย่างเดียวโดยไม่บำรุงจิตใจด้วย ไม่ได้"


โดย : หนุ่มแซ่เจียง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 16 : 21 ]

PRACTICE WHAT YOU PREACH
"จงประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ท่านได้สั่งสอนผู้อื่นด้วย"


โดย : หนุ่มแซ่เจียง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 16 : 21 ]

WHEN TO DO THE SAME THING,IT IS NOT THE SAME
"ให้คน 2คนทำงานอย่างเดียวกัน งานที่ได้จะไม่เหมือนกัน"


โดย : หนุ่มแซ่เจียง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 16 : 22 ]

DO NOT VILIFY WHAT ARE YOU CANNOT UNDERSTAND
"อย่าสบประมาทในสิ่งที่ตน ไม่เข้าใจ"


โดย : หนุ่มแซ่เจียง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 16 : 23 ]

AMBITION IS A POWERFUL SOURCE OF GOOD AND ILL
"ความมักใหญ่ใฝ่สูงของมนุษย์ เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อเกิดทั้งความดีและความชั่ว"


โดย : หนุ่มแซ่เจียง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 16 : 23 ]

THING OF MANY THINGS,BUT DO ONLY ONE
"จงคิดให้หลายอย่าง แต่จงทำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น"


โดย : หนุ่มแซ่เจียง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 16 : 24 ]

FEN BELIEVE THAT VIRTUE IS ITS OWN REWARD
"มีคนจำนวนน้อยเหลือเกินที่จะเชื่อว่าความดีมีสิ่งตอบแทนในตัวของมันเอง"


โดย : หนุ่มแซ่เจียง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 16 : 24 ]

LABORARE EST ORARE (ภาษาลาติน)
"การทำงาน คือ การสวดมนต์"


โดย : หนุ่มแซ่เจียง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 16 : 25 ]

เอามาจากในหนังสือ
ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ.ที่นี้
ขอบคุณที่ติดตาม

โดย : หนุ่มแซ่เจียง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 16 : 27 ]

ข้ามาเป็นแรก....หมายจะฝากนามเสียงไว้ในโลกนี้ด้วยกวี
ขอท่านช่วย....ขยายนามข้า..ให้เลื่องลือ

โดย : นักปราชญ์แห่งกวี
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 17 : 31 ]

...........นามนั้นสำคัญไฉน..........
หากจะเรียกดอกไม่ไฟเป็นอย่งอื่น
......มันก็ยังสว่างไสวในค่ำคืน.....
ดุจดั่ง..ดอกไม้ไฟเช่นดังเดิม
.................................................
เปรียบเสมือนเช่นความจริง.....ทุกๆสิ่งล้วนมีจริงและเท็จ
ความคิดแม้มีเจ็ด......สิ่งเดียวที่จเด็จคือความจริง

โดย : นักปราชญ์แห่งกวี
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 18 : 4 ]

...........นามนั้นสำคัญไฉน..........
หากจะเรียกดอกไม้ไฟเป็นอย่งอื่น
......มันก็ยังสว่างไสวในค่ำคืน.....
ดุจดั่ง..ดอกไม้ไฟเช่นดังเดิม
.................................................
เปรียบเสมือนเช่นความจริง.....ทุกๆสิ่งล้วนมีจริงและเท็จ
ความคิดแม้มีเจ็ด......สิ่งเดียวที่จเด็จคือความจริง


โดย : นักปราชญ์แห่งกวี
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 18 : 11 ]

.......สรรพสิ่งไร้นาม...อิสระ.....เมื่อถูกกำหนดชื่อ..... ก่อพันธะหนัก.เหลือแสน......

โดย : ถั่วทอด
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 20 : 15 ]

.........วิถีทางแห่งสรรพสิ่งไกลเกินไขว่คว้า...วิถีแห่งพุทธะมุ่งหาความสิ้นสุด....

โดย : ถั่วทอด
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 20 : 20 ]

........ความรู้เกิดจาก ความสงสัย อันไม่หมดสิ้น...
........ปัญญา ญาน....หยุดความสงสัยทั้งมวล....

โดย : ถั่วทอด
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 20 : 24 ]

"ปัญญา ญาน หมดความสงสัยทั้งมวล " ลึกซึ้ง มาก ท่านแน่ใจว่าเข้าถึง มิใช้จดจำเขามา ขออภัยที่ล่วงเกิน

โดย : ผู้เฒ่าพเนจร
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 20 : 54 ]


....ขอบคุณ...ที่นำสิ่งที่ดีๆ...มาให้อ่าน
ทุกๆข้อความ.....
....มีอะไรดี สื่อมาเถิด.....เพื่อเป็นทาน ความรู้

โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 23 : 24 ]

ข้ามีแต่ความคิดจะแต่งกลอน
ขอท่านสอนข้าให้เกิดปัญญาศรี
ข้าคิดกวีมาจากใจ....ไฉนท่านว่าข้า
............จำเขามา..........
มิได้ล่วงเกิน....โปรให้คำชี้แนะ

โดย : นักปราชญ์แห่งกวี
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 23 : 56 ]

...........นามนั้นสำคัญไฉน..........
หากจะเรียกดอกไม้ไฟเป็นอย่างอื่น
......มันก็ยังสว่างไสวในค่ำคืน.....
ดุจดั่ง..ดอกไม้ไฟเช่นดังเดิม
.................................................
เปรียบเสมือนเช่นความจริง.....ทุกๆสิ่งล้วนมีจริงและเท็จ
ความคิดแม้มีเจ็ด......สิ่งเดียวที่จเด็จคือความจริง


โดย : นักปราชญ์แห่งกวี
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 10 มี.ค. ปี 2006 [ 0 : 9 ]

ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

แต่คนที่จะตายคือคนที่พูดความจริง

**เอามาจากในละครนะเจ้าค่ะ

โดย : rose
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 10 มี.ค. ปี 2006 [ 3 : 56 ]

.........ยิงธนู พันดอก ถูกใจกลาง เป้าหมายหนึ่งดอก ไม่ใช่เรื่องฟลุ๊ก......
.........ตีกอฟท์ สิบปี ทำโฮลอินหนึ่งครั้งก็ ไม่ใช่เรื่องฟลุ๊ก......
.........การเคี่ยวกรำ ช้ำแล้วช้ำเล่า ......จน กล้ามเนื้อ ทุกมัด หมด ..เรี่ยวแรงอ่อนล้า..แต่ทว่า...ไร้ผล
.........ความมุ่งหวังอันมุ่งมั่นจาก แรงใจเต็มเปี่ยม ยาวนาน..จนแทบหมดกำลังใจ..เริ่มท้อแท้ สิ้นหวัง.....
.........ท่ามกลางภาวะแรงกาย ที่เกือบหมดสิ้น...
.........ท่ามกลางแรงใจ ที่แทบหมดหวัง ดั่งเปลวเทียน อัน ริบหรี่....
.........ภาวะที่เหมาะสม ที่มีส่วนผสมของแรงกาย และแรงใจ...เฉพาะตน...รวมป็นหนึ่งเดียว.....ไม่มีความพยายาม ไม่มีความมุ่งหวัง.....ลูกธนู ถูกกลางเป้าหมาย ...ลูกกอฟท์โฮลอินวัน....
.........ปัญญา ญาณ....ปรากฎชัด....ไม่มีความตื่นเต้น ไม่มีความยินดี...ราบเรียบ ...เบาบาง...จางหาย................โดย : ถั่วทอด
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 10 มี.ค. ปี 2006 [ 10 : 8 ]


ใหกะทุกท่นเลยคะ

โดย : จั๊กจั่น
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 10 มี.ค. ปี 2006 [ 11 : 19 ]

เราเข้าใจแล้ว "ปัญญา เกิดจาก อะไร" การอ่าน การสนทนา การฟัง การประพฤติ ปฏิบัติ ตามเหตุ ตามผล
"มงคล เกิดจากอะไร" คบบัณฑิต มีมิตรที่ดี ฯล
ขอบคุณ ขอ้ความ ความคิด ที่ประเสริฐ
ด้วยจิต ขอนอบน้อม

โดย : ผู้เฒ่าพเนจร
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 10 มี.ค. ปี 2006 [ 14 : 49 ]โดย : หนุ่มแซ่เจียง
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 11 มี.ค. ปี 2006 [ 11 : 28 ]

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-