บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ชุมนุมจอมยุทธ
แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (2)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

หัวข้อ : "เป็นกลาง เป็นกลาง เป็นกลาง"
อย่างไร เรียกว่า เป็นกลาง

เหตุการปัจจุบัน แบ่งคนออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 กลุ่มที่เชียร์ นายก
กลุ่ม 2 กลุ่มที่เห็นด้วยกับ ผู้ชุมนุม
กลุ่ม 3 กลุ่มที่แสดงตัวว่า เป็น กลางเทียม
หรือ ลำเอียง
กลุ่ม 4 กลุ่มที่เพิกเฉย ต่อเหตุการณ์

ความเป็นกลาง
...เริ่มจาก ใจต้องเป็นกลาง
...จากนั้น ต้องมีการกระทำ 3 ประการ คือ
1. ศึกษา ข้อมูล ข้อขัดแย้ง ข้อกล่าวอ้าง ของ ทั้ง
สองฝ่าย ในกรณีที่เกิดขึ้นนี้ กล่าวคือ
1.1 เหตุผล ที่ใช้กล่าวอ้างว่า นายก ขาดความ
ชอบธรรม ขาดจริยธรรม โกงชาติ ขาย
ชาติ ถึงขนาดต้องไล่ออก ของ ฝ่ายกลุ่มผู้
ชุมนุมขับไล่ ...ด้วยการเข้าร่วมชุมนุม หรือ
สอบถามจากแกนนำของกลุ่ม
1.2 คำตอบ ของ นายก ที่ว่า ผมทำตาม กติกา
เพียงพอ หรือไม่ ...โดยการนำไป เทียบ
เคียง กับ ข้อมูล ที่ได้รับจากข้อ 1.1 หาก
ไม่เพียงพอ ก็ ขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก นายก
2. ตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด โดยใช้ วิจา
รณญาน ของตนเอง ดังนี้
2.1 เลือกเข้าข้างใดข้างหนึ่ง ...ถ้าเลือกข้าง กลุ่ม
ผู้ชุมนุม ก็เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่ม ...หรือ ถ้า
เลือกเข้าข้าง นายก ก็จะต้องตอบ คำถาม
ที่กลุ่มผู้ชุมนุม ใช้ กล่าวอ้าง เป็นเหตุผลใน
การขับไล่ ให้ได้ทุกข้อกล่าวหา
2.2 เลือกที่จะ เพิกเฉย หากไม่สามารถเลือก
ข้างใดข้างหนึ่ง ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่าง
หนึ่ง
3. กระทำ หรือ แสดงออก ถึง ความเห็นต่างจากทั้ง
สองฝ่าย หรือ ทางเลือกอื่น เพื่อ เป็นทางออก
อาทิเช่น การจัดเวทีสาธารณะ ขององค์กรกลาง

กรณีของ กลุ่มที่แสดงตัวว่า เป็น กลางเทียม หรือ ลำเอียง
เนื่องจาก กลุ่มนี้ได้แสดงออกอย่างชัดเจนแล้วว่า ต้องการให้ กลุ่มผู้ชุมนุม ยุติการชุมนุม ...โดยที่ไม่
ได้ให้ คำตอบ ต่อ คำถาม ที่กลุ่มผู้ชุมนุม ใช้ กล่าวอ้าง เป็นเหตุผลในการขับไล่ นายก ...หรือแสดงออก
ซึ่ง ทางเลือกอื่น ...เป็นการแสดงออกถึง ความลำเอียง ที่จะเข้าข้าง นายก โดยไม่สนใจที่จะ รับรู้ เหตุผลในการขับไล่ นายก ของกลุ่มผู้ชุมนุม

กรณีการแสดงออกของ นายทหารหาญ
จากการแสดงออก ณ ปัจจุบัน น่าจะจัดอยู่ใน กลุ่มเพิกเฉย ต่อเหตุการณ์ มากกว่า ที่กล่าวอ้างว่า เป็นกลาง

กรณีการแสดงออกของ นายตำรวจ
จากการแสดงออก ณ ปัจจุบัน น่าจะจัดอยู่ใน กลุ่มที่แสดงตัวว่า เป็น กลางเทียม หรือ ลำเอียง …เนื่องจาก มีบางท่านออกมา เรียกร้อง ให้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติ ใน ลักษณะข้างต้น ทั้งที่ ยังดำรงตำ
แหน่ง และ อยู่ในเครื่องแบบ โดย นายตำรวจชั้นสูงกว่าไม่ออกมาปราม ...หรือ ในกรณีที่ ข้อกล่าวหา นายก หลาย ๆ ข้อ แสดงออกซึ่ง การกระทำผิด กฎหมาย ของ นายก ซึ่งหากข้อกล่าวหานั้นไม่ถูกต้อง ท่านนายตำรวจ ควรออกมาชี้แจงว่า โดย กฎหมาย ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร การที่ท่านทั้งหลายไม่ออกมาชี้แจงย่อมทำให้เข้าใจได้ว่า ข้อกล่าวหา นั้น ถูกต้อง ...และท่านก็ไม่แสดงออกซึ่งการทำหน้าที่ จับกุม ผู้กระทำผิด กฎหมาย คือ นายก

กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง ทางสายกลาง ต้องดำเนินไปบนความถูกต้องชอบธรรม ตามข้อเท็จจริง

โดย : กู่ก่งก๊ง
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 2 เม.ย. ปี 2006 [ 11 : 59 ]

ข้าพเจ้าไม่อาจเป็นกลาง เพราะข้าพเจ้าไม่รู้อะไรเท็จอะไรจริง
ข้าพเจ้าไม่อาจเข้าข้างใด เพราะข้าพเจ้าไม่รู้อะไรเท็จอะไรจริง
ข้าพเจ้าไม่อาจเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ เพราะที่พวกเขาทำล้วนอยู่บนแผ่นดินเดียวกับข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่อาจตัดสินใจเรื่องความถูกต้องชอบธรรมเพราะผู้ใหญ่ทั้งหลายให้ความหมายของความถูกต้องชอบธรรมกันมากมายเหลือเกิน
สรุปแล้วข้าพเจ้าไม่รู้อะไรเลย

โดย : วณิพกผู้ผ่านทาง
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 2 เม.ย. ปี 2006 [ 13 : 26 ]
โดย : กู่ก่งก๊ง
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 2 เม.ย. ปี 2006 [ 14 : 20 ]

หาก.........ฆราวาส...เป็นหนทาง คับแคบ .....มุ่งสู่ธุลีดิน
หาก........ บรรพชา..คือ..หนทางโปร่งใส ......มุ่งใจพิสุทธิ์
จอมยุทธ..ลดบทบาท ของ ทางสองสายอันหนักหน่วง
................เห็นเรื่องวุ่นวายแห่งปุถุชน.เป็นเพียงเรื่องไร้สาระน่าหัวร่อ..
...............นำมาใส่ทำนองกลอนเสียดสี สอดเสียงเพลง แกล้มสุรา ร่ายรำกระบี่ไร้เรื่องราว
...............จริง คือเท็จ เท็จ กลับเป็นจริง เบี่ยงเบน ประเด็นเป็นตาย มาล้อเล่น ชวนหัว...ใครไม่ขำ เราขำ....กลิ้ง
...............เรามีชุมนุมเป็นอิสระ ล่องแก่งความคิด ประลองปัญญา ลับฝีปาก ฟุ้งเฟื่อง ฟูมฟาย ร่ำไห้ หัวร่อ
..............ไม่ยึดถือ บุคคลิก ขอทาน กงจื้อ ท่านอ๋อง ล้วนยึดถือเป็นหนึ่งเดียว....


โดย : ถั่วทอด
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 2 เม.ย. ปี 2006 [ 14 : 37 ]


...ท่านพูดมา...ถูกทั้งหมด..
...วันนี้เข้าคูหา...ไม่มีตัวเลือก...ผมว่ามันเอียงตั้งแต่เริ่มต้น..
...กา ไม่เลือก แค่มาใช้สิทธิ์...ก็ยังไม่ถือว่าเป็นกลาง...
...คะแนนผู้ไม่ใช้สิทธิ์....มีแค่ตัวเลขที่...ทรงพลัง
.....
....วันนี้ข้าฯไม่อยากไปเลือกตั้ง..แต่จำเป็น..ข้าฯอยากฉีกบัตรเป็นคนที่สอง...แต่ข้าไม่ทนายความส่วนตัว
....คนกลาง...การเป็นกลาง..
...ต้อง...ทำเหมือนสมัย พลเอก ชาติชาย...ชุนฯ
...คนที่ทำวันนี้.....นั่นแหล่ะ คนกลาง ....
...ปฏิรูป...แก้กฏหมาย แล้ว...หานายก คนกลาง
อีก60 วันเลือกตั้ง...นี่แหล่ะสงบ...
.....ข้าต้องขออภัยท่าน สน และทุกท่านด้วย ที่ความคิดข้าฯนอกคอก


โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 2 เม.ย. ปี 2006 [ 16 : 59 ]


ขออภัยท่าน...กู่ก่งก๊ง...ข้าฯจำชื่อเจ้าของกระทู้ผิด
ขออภัยท่ายสนด้วยครับ...


โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 2 เม.ย. ปี 2006 [ 17 : 3 ]

แค่การจัดคูหาลงคะแนน หันหน้ามาให้ท่านผู้ชมเห็น...ก็พิลึกแล้ว
เปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติกันแบบนี้....คิดอะไรกันท่านเอ๋ย


โดย : กู่ก่งก๊ง
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 2 เม.ย. ปี 2006 [ 17 : 5 ]

สนุกมั๊ยฮะ

โดย : มันแกว
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 2 เม.ย. ปี 2006 [ 19 : 44 ]

ท่านมันแกว
เกมส์นี้ท่านคงไม่ได่ร่วมเล่นใช่ปะ


โดย : กู่ก่งก๊ง
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 2 เม.ย. ปี 2006 [ 19 : 53 ]

อยากเล่นๆ

โดย : มันแกว
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 2 เม.ย. ปี 2006 [ 20 : 8 ]

ก็ท่านเล่นไปตั้งนานแล้ว
ไม่เบื่ออีกเหรอ

โดย : กู่ก่งก๊ง
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 2 เม.ย. ปี 2006 [ 20 : 15 ]โดย : มันแกว
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 2 เม.ย. ปี 2006 [ 20 : 21 ]

ข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องรู้ราว เพียงรู้ว่าไม่ว่าฝ่ายไหนก็ล้วนแต่พี่น้องร่วมชาติร่วมแผ่นดิน


โดย : วณิพกผู้ผ่านทาง
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 2 เม.ย. ปี 2006 [ 21 : 11 ]

ผู้ที่เพิกเฉยและไมสนใจเท่านั้น......จึงได้ชื่อว่า"กลาง"
ลูกขุนที่ดี.......ไม่ดูทีวี อ่านหนังสือพิมพ์......ก่อนตัดสินความ

ในยุคที่โลกที่โลกเต็มไปด้วย.......สื่อ
จะมีที่ไหน........ให้เรียกได้ว่า.........."กลาง"

มีขุนศึกพ่ายทัพท่านหนึ่ง....เคยกล่าวไว้
"ไม่อยากเปื้อน......อย่าไปเดินในโคลน"


โดย : เรียกข้าว่า_ค่ามีน้อย
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 3 เม.ย. ปี 2006 [ 3 : 30 ]

ท่านกู่ฯ

จะเรียกร้องเรียกหา
ความเป็นกลางไปใยให้เหนื่อยลิ้น

คนที่เขาจ้างมาทำหน้าที่ให้เป็นกลาง
ยังโดนครอบงำ

อยากกล่าวคำ"ผรุสวาท"........แต่กลัวจะเป็น"ผรุสเวทนา"

"ผรุสวาท" แปลว่า คำหยาบ, วาจาหยาบ,พูดด่าว่า
"ผรุสเวทนา" แปลว่า เวทนาหยาบได้แก่ความเจ็บปวด

โดย : สน
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 3 เม.ย. ปี 2006 [ 15 : 10 ]

ข้าพอจะเข้าใจในธรรมชาติโลก
แต่ความดื้อดึงโดยส่วนตัว
มันเป็นเช่นนี้
จึงเป็นเช่นนี้เอง


โดย : กู่ก่งก๊ง
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 4 เม.ย. ปี 2006 [ 16 : 46 ]

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook