Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (3)
(ที่หลงเหลือจากเศษซากเว็บบอร์ดล่ม)

หัวข้อ :

ผีลืมหลุม

ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น

เป็นคำคม แต่โบราณ ไว้ขานไข

อันคนตาย กลับมาฟื้น เป็นไม่มีอันคำสั่ง แต่ก่อน อันท่านสั่ง

ความผิดพลั้ง แน่แท้ มิแก้ไข

สั่งยุบพรรค เพราะหลักฐาน ใช่ใส่ใคร้แต่เหตุไฉน ประชุมใหม่ จึงโผล่มา อย่างท้าทาย

พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย

คนตายยังไม่ฟื้น แต่พรรคที่สั่งให้ยุบ กลับมาประชุม ดังผีลืมหลุมโดย : จ้าวตำหนักมาร
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 16 พ.ค. ปี 2006 [ 10 : 14 ]

20พรรคประดับโหวต

พรรคการเมืองที่จดทะเบียนเอาไว้กับนายทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จนถึงเดือนเมษายน 2549 มีทั้งสิ้น 33 พรรค ไม่เข้าร่วมประชุมกำหนดวันเลือกตั้ง 13 พรรค รวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย พรรคมหาชนด้วย ขณะที่อีก 20 พรรคส่งตัวแทนเข้าร่วม ประกอบด้วย

1.พรรคเกษตรกรไทย 2.พรรคชีวิตที่ดีกว่า 3.พรรคพัฒนาชาติไทย 4.พรรคประชากรไทย 5.พรรคธัมมาธิปไตย 6.พรรคประชาชาติไทย 7.พรรคกิจสังคม 8.พรรคคนขอปลดหนี้ 9.พรรคกฤษไทยมั่นคง 10.พรรคสยาม

11.พรรคเพื่อนเกษตรกรไทย 12.พรรคไทยช่วยไทย 13.พรรคดำรงไทย 14.พรรคแผ่นดินไทย 15.พรรคสันติภาพไทย 16.พรรคเกษตรกรแรงงานไทย 17.พรรครักษ์แผ่นดินไทย 18.พรรคเผ่าไทย 19.พรรคพลังประชาชน 20.พรรคไทยรักไทย ...โดย : จ้าวตำหนักมาร
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 16 พ.ค. ปี 2006 [ 10 : 17 ]

รู้สึกว่าเรามาผิดหลุมแฮะ

โดย : มะละกอ
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 16 พ.ค. ปี 2006 [ 11 : 14 ]

เฮ้อ การเมือง
เป็นเรื่องเข้าใจยาก
อธิบายยาก
การเมืองไทย เฮ้อ

โดย : ฟรอส
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 16 พ.ค. ปี 2006 [ 11 : 22 ]

ก็รอๆดูกันไป..จะเป็นการเมืองไทยยุคใหม่หรือจะเดินย่ำสู่รอยเดิม

อยากทราบเหตุผลเหมือนกัน ว่า ผีที่ตายไปแล้ว โผล่มาได้จะใด
มันต้องมีใครอธิบายได้สิน่า.....

ว่าแต่...ใครกัน

โดย : มารแซ่ลี้
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 16 พ.ค. ปี 2006 [ 11 : 54 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com