Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (3)
(ที่หลงเหลือจากเศษซากเว็บบอร์ดล่ม)

หัวข้อ :

เราเป็นน้องใหม่

..อ่อนต่อโลก..อ่อนต่อความรัก


..น.ส. จันทร์ศรี ช้างน้ำ นักเรียนชนกลุ่มน้อยชาวไทยใหม่..
..ได้รับโอกาสทางการศึกษา.ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
..ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม 2.42 หากใช้คะแนนตามเกณฑ์คณะ และประเภทวิชากำหนด จะไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาสูงเทียมกลุ่มอื่น
..เป็นคนแรกแห่งเกาะลันตา ชาวเลเผ่าอุรักลาโว้ย..
..เชื้อสายเดียวกับชาวเผ่ามอแกน ที่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยกรณีพิเศษ..
..เราเป็นน้องใหม่..อ่อนต่อโลก..อ่อนต่อความรัก
..เรามีความหวังอันสูงสุด..เพียงเพื่อจะได้กลับมาทดแทนแดนเกิด
..เรามีปณิธานที่จะต่อยอด.ออกช่องดงาม.จากรากเหง้า.พื้นเพที่เรียบง่าย.แห่งเรา
..รุ่นพี่..ช่วยเราด้วย.ช่วยให้เราต่อสู้กับโลกใหม่.อย่างทัดเทียม
..รุ่นพี่..ช่วยประคับประคอง..น้องใหม่.ให้คืนความศรัทธาในรัก.ที่ทรงคุณค่า.ต่อเพื่อนมนุษย์.ที่เคยเลือนหาย.ให้กลับสู่อ้อมใจ
..รุ่นพี่..ได้โปรดนำทาง.สู่เสรี..ทีเห็นได้.สัมผัสได้.แก่เรา.เคียงบ่าเคียงไหล่เรา..
..ให้เราได้ยืนหยัด.บนผืนแผ่นดินนี้.อย่างมีเกียรติ.มีศักดิ์ศรี.ไม่ถูกกางกั้นแบ่งแยก.อย่างที่แล้ว.แล้วมา..
..ขออย่างเดียว..อย่าได้ล้างจิตวิญญาณเรา.อย่าปลูกฝังค่านิยมที่ไม่จีรัง.แก่เรา..
..เราขอขอบคุณรุ่นพี่.ไว้ล่วงหน้า..


โดย : ถั่วทอด
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 20 พ.ค. ปี 2006 [ 11 : 29 ]

ชื่นชมท่านถั่วทอดมานาน
วันนี้มีโอกาสได้ทักทายนับเป็นเรื่องปิติยิ่ง
คาราวะด้วยชาอุ่นสักถ้วยนะท่าน
เชิญดื่ม...

โดย : หนุ่มแซ่เจียง
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 20 พ.ค. ปี 2006 [ 11 : 47 ]

...คติพจน์..ตามด้วยภาษาอังกฤษ.ของท่าน.เรายัง.จำได้ไม่หมด
...เส้นสมอง.ที่ต้องขยายพอง.ทดแทนด้วยชาอุ่น..อืม..ปลอดโปร่ง.ยิ่งนัก....ท่านแซ่เจียง...

โดย : ถั่วทอด
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 20 พ.ค. ปี 2006 [ 12 : 8 ]

ขอบคุณท่าน

โดย : หนุ่มแซ่เจียง
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 20 พ.ค. ปี 2006 [ 12 : 25 ]

ผู้ชรายินดีนักที่ท่านเมตตาชี้แนะ เคล็ดวิชาของผู้ชรายังฝึกปรือมิถึงขั้น
หากรีบออกสู่ยุทธจักร ยังให้บอบช้ำ ไมตรีที่ท่านหยิบยื่นให้ช่างอบอุ่น
เอื้อารี เอิบอาบดวยความจริงใจ ผู้ชราขอน้อมรับและจะคืนสู่เทือกเขามังกรหลับเพื่อพักฟื้น แต่หากมิลืมไมตรี ขอจดจำ ด้วยคารวะ

โดย : มังกรผู้ซ่อนเร้น
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 20 พ.ค. ปี 2006 [ 13 : 22 ]

ขอโทษ ท่าน วิทยากร ณ เชียงกูร ไว้ ณ ที่นี้
เพื่อ สดุดี นางสาว จันทร์ศรี ช้างน้ำ


เจ้าโง่ เจ้าเขลา เจ้าเยาว์ เจ้าทึ่ง
เจ้าจึง ไปหา ความหมาย
เจ้าหวังเก็บอะไร?กันมากมาย
สุดท้าย ได้กระดาษ แผ่นเดียว

เอาไปเคี่ยว ใส่ซึ้งเอาไปนึ่ง
เอาไปดึง เพื่อหา ยอดชาเขียว
เอาไปประกอบ ร้านค้า อย่างเดียว
เอาไปเที่ยว บอกเขา เจ้ามีปัญญา

โดย : วาสิน ไทยแท้
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 20 พ.ค. ปี 2006 [ 13 : 53 ]

.....เรามีพื้นฐานจากป่าเขา..
.....สำเนียงเราท่านครือกัน.จอมยุทธทั้งหลายล้วนรับรู้
.....แต่พวกเขาน่ารัก..ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี..
.....เรามามีวัตถุประสงค์ชัดเจน..เพื่อรำลึก.เพื่อแลกเปลี่ยน
.....ทบทวนบทเรียน..สอนสั่งกระตุ้นเตือน.ตนเอง.เป็นหลัก
.....จากการกระทำมุ่งสู่คำพูด..จากคำพูดนำไปสู่การกระทำ
.....ก่อนหลัง.ล้วนไม่เป็นไร...
.....เล่าฮู.บางครั้งโง่งม.มืดบอด.อาศัย.จอมยุทธ.คอยเบรค.หัวทิ่มหัวตำ.จึงได้ฉุกคิด...เชิญท่าน...มังกรซ่อนเร้น.

โดย : ถั่วทอด
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 20 พ.ค. ปี 2006 [ 14 : 26 ]

....ในเวลา.ที่อ่อนล้า.หิวโหย
....แม้ท่ามกลางสายฝน..หรือไอแดดยามบ่าย
....รุ่นพี่.ในสถาบัน..รับน้องอย่างมุ่งมั่น.ไม่เบื่อหน่าย
....ปลุกจิตสำนึกรุ่นน้องสู่ความอดทน.อดกลั้น
....มิให้ลืมเลือน.ถ้วยคำ.ที่เปล่งกระหน่ำ.จนติดใจ.ก่อเป็นพลัง
....แม้ในเวลา.ที่อ่อนล้า.หิวโหย.ยังมิให้หยุดพักโดยง่าย.
....วีอาร์...วีอาร์...วีอาร์...วีอาร์...วีอาร์...วีอาร์...วีอาร์...วีอาร์...
....เสียงที่บาดลึก.เข้าสู่ห้วงใจ..ในเวลานั้น.ดุจ.เข็มแหลม.ทิ่มแทง
....ดั่ง.เจ้าลัทธิ.ที่เพียรพยายาม.สั่งสอนศิษย์..แต่พลาดไป.
....กลายเป็น.รักที่ยึดมั่นในสี.หลงเกียรติแห่งสี..ลืมได้แม้.เพื่อนร่วมโลก....ในเวลาต่อมา...


โดย : ถั่วทอด
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 20 พ.ค. ปี 2006 [ 14 : 52 ]

จากเด็กเกาะตัวดำนามจันทร์ศรี

มีชวิตเพือให้ถิ่นบ้านเกิด

เข้าฝูมฝักบ่มวิชาตามนิยม

คนชื่นชมมอบมาลัยคล้องคอให้


ถึงรุ่นพี่ที่รู้เหลี่ยมเห็นชั่วดี

จงนำน้องสู่สายธารแห่งวิชา

หวังว่าผลไม้ดองแห่งธารนี้

จะสดใสเมื่อถึงวันที่ต้องใช้โดย : เงาลม(พรต)
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 20 พ.ค. ปี 2006 [ 15 : 45 ]สวัสดีครับ ขอมาเป็นน้องใหม่ด้วยคนครับโดย : ปลาปักเป้า
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 20 พ.ค. ปี 2006 [ 17 : 53 ]ไหว้ท่านถั่ว มาทวงสัญญา.......

โดย : ปลาทอง
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 20 พ.ค. ปี 2006 [ 19 : 14 ]

.....ทั้ง.ท่านปลาปักเป้า.ท่านปลาทอง.น้องใหม่..
.....ในลำธารใจ.มี.แต่ที่ไหลเอื่อย.ดูนิ่ง..ค่อย.ค่อย.รินไหล
.....ไม่มีกระทั้ง.วังน้ำวน.ที่ให้เวียนว่าย
.....ไม่มีกระทั่ง.ความเชี่ยวกราก.ถั่งถม.ทำร้ายผู้ใด
.....หากจะถาโถม.รุนแรง.ก็เพราะใจท่าน.เอนเอียง.หวาดวิตกเอง
.....หากจะวกวน.หมุนเวียน.ก็เป็นที่ใจมุ่งหวัง.ต่อสิ่งใด.มากไป..จึงไปไม่ถึงไหน.วิงเวียน.ไม่สิ้นสุด
.....กระแสใจที่ไหลเรื่อย.เอื่อย.เอื่อย..ที่เห็นชัดเจน.ไม่มีเปลี่ยนผัน..ได้อีก..กำลังนำพา..ท่านไป.โดยไม่ขัดขืน..หรือโต้แย้ง.ใด.ใด

โดย : ถั่วทอด
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 20 พ.ค. ปี 2006 [ 19 : 45 ]

ในความสำเร็จที่ผ่านมา อาจเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาด ได้ถ้าเรา ติดกับในความสำเร็จ ด้วยมองการแก้ปัญหาไม่รอบคอบ ท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้

โดย : แมวป่วย
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 21 พ.ค. ปี 2006 [ 11 : 21 ]

น้ำเน้า...น้ำเน่า

โดย : ถั่วเน่า
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 24 พ.ค. ปี 2006 [ 12 : 8 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com