บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ชุมนุมจอมยุทธ
แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

หน้าต่างความคิด

>>กึ่งพุทธกาล

หัวข้อ : กึ่งพุทธกาล


อาทิตย์ส่องแสง...เอื้อเฟื้ออบอุ่นแก่โลกไม่มีประมาณเนิ่นนานมา
อลัชชีเหลือบลิ้นศาสนา...ก่อไฟสุ่มควันปั้นเมฆหมอก...ปิดกั้นแสงสูรย์
ผู้คนตื่นตระหนก...บัดนี้หมดยุคสิ้นสูญแสงสัจจ์...ศรัทธา
ลุกึ่งพุทธกาล...เนิ่นนานมา...ศาสนาเสื่อมถอยหรือไร

โดย : ปุถุชน
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 4 เม.ย. ปี 2007 [ 9 : 21 ]

กึ่งพุทธกาล
มีลูกไฟ จากฟ้า โปรยลง โปรยลง บนที่มั่นศรัทธาผู้บริสุทธิ์
ท่อนไม้ท่อนแรกที่ สัตว์ตระกูลมนุษย์ใช้ไล่ล่า จนถึงไฟประลัยกัลป์ล้างโลก
ศาสนามิได้เสื่อมถอย มีกำลังแห่งนักรบทางจิตวิญญาณที่กล้าแข็ง
ใครทำอะไรที่ไหน เมื่อสัจจะธรรมอยู่เหนือกาลเวลา
อย่าได้วิตกเลย...เพื่อนเรา


โดย : นวพล ลีนิน
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 4 เม.ย. ปี 2007 [ 10 : 24 ]

ท่านปุถุชน.....เครียดเรื่องใด?...เป็นห่วงเรื่องใด?

อลัชชี......มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์..และจะมีต่อไป
อลัชชี...คือ..ผู้ไม่มีความละอาย..ผู้หน้าด้าน
อลัชชี...คือ..ภิกษุผู้มักประพฤติละเมิดพุทธบัญญัติ

ผู้คนตื่นตระหนก.......
หากไม่มีสติจะตื่นตระหนก
ตื่นตระหนกกันมาตลอด
ตื่นตระหนกทุกเรื่อง..แม้เรื่องแมลงวันกัดกัน

ศาสนา...ไม่มีวันเสื่อมถอย ยังคงอยู่
แต่คนนับถือศาสนาเสื่อมถอยได้..เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล

พระธรรม..คำสอนขององค์ศาสดา..เป็นอกาลิโก
พระธรรม...ไม่ประกอบด้วยกาล..ไม่ให้ผลตามกาล
คือไม่ขึ้นกับกาลเวลา ไม่จำกัดด้วยกาล
พระธรรม...ให้ผลแก่ผู้ปิบัติทุกเวลา ทุกโอกาส บรรลุเมื่อใด ก็ได้รับผลเมื่อนั้น
ไม่เหมือนกับผลไม้ที่ให้ผลตามฤดู
พระธรรม...เป็นจริงอยู่อย่างไร ก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นเรื่อยไป

อย่า...อย่าตื่นตระหนกท่าน..มีสติไว้...

โดย : มะอึก
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 4 เม.ย. ปี 2007 [ 10 : 48 ]

พี่ท่านหวั่นไปใย
จำได้ไหมอนัตตา
พระธรรมตรัสสอนมา
บ่มปัญญามานานเนา

ไม่เที่ยงไม่มั่นแท้
ไม่นานแม้แกร่งดุจเขา
ทุกอย่างทั้งหนักเบา
หมดไขเข้าคือวันวาน

องค์พระศาสดา
เทศนากล่าวแจ้งขาน
โลกหมนุนไปตามกาล
มวลสสารย่อมเปลี่ยนแปลง

กึ่งพุทธกาลแล้ว
แต่ธรรมแก้วยังเปล่งแสง
ความดียังมีแรง
คนใช่แสร้งเลวร่ำไป

แสงธรรมอาจน้อยนิด
แต่ชีวิตกลับสดใส
สดับเพียงเสี้ยวใจ
กมลไซร้กลับสุขศรี

เวลาแม้เวียนผัน
แต่ธรรมนั้นแน่ววิถี
คงอยู่คู่ธานี
และไม่มีวันลบเลือน
...สาธุ...สาธุ...สาธุ...

โดย : เจ้าหนูจำไม
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 4 เม.ย. ปี 2007 [ 15 : 18 ]

http://www.dhammajak.net/

ผ้าเหลืองของท่านใดที่ห่มไว้ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของมุมโลก หากอยู่ภายใต้ธรรมบัญชาของพระพุทธเจ้าสิทธัตถะ ท่านผู้นั้นถือว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุณี ภายใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรของพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน

แม้นความเข้าใจในบทธรรม 84000 พระธรรมขันธ์ จะแตกต่างกัน แต่ทุกเหตุผลล้วนมีจุดเกิดมาจากธรรมของพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน

ศาสนายังไม่เสื่อม ยังมีผู้นับถืออยู่อีกมาก เพียงแต่ขาดกำลังการรวมกลุ่มของผูศรัทธารักพระพุทธ เท่านั้นเอง

โดย : ไส้เดือน
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 4 เม.ย. ปี 2007 [ 19 : 3 ]

ศาสนามิได้เสื่อมถอย...เพียงแค่คนที่ยึดมั่นในการทำความดีน้อยลง...หรือ...คงเพราะประชากรโลกมากขึ้น การสื่อสารรวดเร็ว ทันสมัย....จึงปิดบังอำพรางความชั่วไว้ไม่มิด.....................................

โดย : ม่านหมอก
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 4 เม.ย. ปี 2007 [ 20 : 6 ]

จิ้งจก 2 หาง นับว่าเป็นศาสนาได้ ถ้าเราเชื่อมั่น ยึดมั่นถือมั่นด้วยศรัทธาแรงกล้า เหนียวแน่นโดยไม่ย่นย่อ สำหรับข้าเพียงพุทธองค์หนึ่งเดียว อริยะสัจ 4 ข้าได้ประจักษ์แจ้ง พรหมวิหาร 4 ข้าได้ฝึกจิต

โดย : งูเขียว หางบอบช้ำ
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 5 เม.ย. ปี 2007 [ 0 : 17 ]

ผู้คนตื่นตระหนก...บัดนี้หมดยุคสิ้นสูญแสงสัจจ์...ศรัทธา
ขาดสติไม่เฉลียวปัญญา...เห็นเมฆบังตา...นึกไกลไปว่าอาทิตย์ดับลง

สัจจธรรม...ความจริงประจำจักรวาลมาเนิ่นนาน...เป็นสากล
เมื่อจอมปราชญ์ค้นพบสิ่งนี้เข้า...ท่านจึงได้เมตตาบอกกล่าว
สัจจธรรม...มิได้มีส่วนรู้เห็นกับการรุ่งเรืองหรือเสื่อมถอยตามความคิดผู้คน
สัจจธรรม...ยังคงดำรงสภาวะอยู่อย่างนั้นนั่นเอง..ให้ผู้คนได้ค้นหา
ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ..มั่งมียากจน...ชายหญิงเพศวัย
ทั้งไม่ได้ยินดีเมื่อมีผู้ไปพบเข้า...แลไม่ยินร้ายเมื่อไม่มีผู้ไปพบเจอ

หากจักรวาลดับ...ก็ดับไปตามความจริงแห่งสัจจธรรมนั้น
หากจักรวาลก่อตัวขึ้นใหม่...ก็เป็นไปตามความจริงแห่งสัจจธรรมนั้นเช่นกัน
สัจจธรรม...ย่อมคงอยู่เป็นนิรันดร์...เป็นสากล

อาทิตย์ยังคงส่องแสง...เอื้อเฟื้ออบอุ่นแก่โลกไม่มีประมาณ

โดย : ปุถุชน
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 5 เม.ย. ปี 2007 [ 10 : 41 ]

ครั้นความเจริญเฟื่องฟู
น่าอดสูใจเสื่อมทรามถอยลง
ถึงแม้ธรรมอยู่คง
จุดประสงค์คนเปลี่ยนไป
ไม่เหมือนที่ก่อนมา

ทุกท่านกล่าว ก้ถูกกันหมด
เอ่ ผู้น้อยสงสัยเหลือเกินว่า
พวกท่านไปศึกษาธรรมกันที่ไหนหรือ

โดย : มารน้อย
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 6 เม.ย. ปี 2007 [ 17 : 31 ]

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook