บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ชุมนุมจอมยุทธ
แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

หน้าต่างความคิด
หน้า > 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

>>วิเคราะห์เชิงปรัชญา(ใครเก่งปรัชญาเชิญครับ)(1)

หัวข้อ : วิเคราะห์เชิงปรัชญา(ใครเก่งปรัชญาเชิญครับ)(1)


การเรียนวิชาปรัชญามีจุดมุ่งหมายเพื่อรู้ปัญหาที่ยังเป็นปัญหาและรู้คำตอบที่เป็นไปได้ สำหรับปัญหาที่ยังเป็นปัญหานั้น สำหรับคนบางคนอาจไม่เป็นปัญหาแล้ว แต่ยังมีบางกลุ่มถือว่ายังเป็นปัญหาอยู่ หมายความว่าอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง
ฉนั้น ในการตัดสินใจว่าปัญหาใดเป็นปัญหาปรัชญาหรือไม่ จะใช้วิธีการอย่างใด เพราะอะไร และใช้หลักใดในวิชาปรัชญา

โดย : skynetl
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 22 ม.ค. ปี 2007 [ 18 : 7 ]

ก่อนอื่นต้นกล้าขอบอกไว้ก่อนนะคะนี้เป็นความเห็นจากเด็กคนหนึ่งเท่านั้นมิอาจถือเป็นสาระอันใด---
ที่เข้ามาตอบเพื่อเสนอความเห็นนะคะ
ก่อนอืนต้นกล้าว่าเราควรให้คำจำกัดความที่ค่อนข้างกว้าง
ของวิชาปรัญญาให้เจาะจงลงมาที่ประเด็นที่เราจะถกกันก่อน
ที่บอกว่าวิชาปรัญญามีจุดมุ่งหมายเพื่อรู้ปัญหาที่ยังเป็นปัญหาและรู้คำตอบที่เป็นไปได้นั้น
ต้นกล้าว่านี้ไม่ใช่ทั้งหมดของปรัญญา
แท้จริงแล้วปรัญญาเป็นเรื่องธรรมชาติที่เป็นธรรมดา เป็นเรื่องที่ทุกคนคิดและแสวงหาได้ ซึ่งคำตอบในเชิงปรัญญานั้นล้วนไม่ผิด
ขึ้นอยู่กับแนวทางของแต่ละคน ฉนั้นต้นกล้าว่าใคนคิดหาข้อสรุปหรือคำตอบสุดท้ายละก็ต้องถกกันยาว
อืมขอโทษที่บังอาจเสนอความเห็นคะ อิอิ

โดย : ต้นกล้า
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 22 ม.ค. ปี 2007 [ 19 : 8 ]

การนำหลักปรัชญามาแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างจริงจัง
และนำมาใช้ได้จริงเป็นสุดยอดของปวงปรัชญ์

ปรัชญาชีวิตยม
ขออภัยนอกเรื่อง

โดย : ยมบาลซ่าส์
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 23 ม.ค. ปี 2007 [ 12 : 51 ]

นำข้อสอบมาถามกันเลยรึนี่......

อ่านแล้วคิดตามก็แล้วกัน......

การเรียนปรัชญานั้นเป็นการเรียนเกี่ยวกับแนวคิดและความเชื่อ...
ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต...พฤติกรรมต่างๆในสังคมในช่วงเวลาหนึ่งๆ

หากแนวคิดนั้นสามารถอธิบายความเชื่อหรือพฤติกรรม
ของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนนั้นได้ ...นั่นเป็นการอธิบายปัญหาได้
มิใช่การแก้ปัญหาดังเข้าใจ....

ปัญหาที่เป็นไม่เป้นปัญหาเชิงปรัชญานั้นจบได้จากกลุมบุคคลที่พอใจต่อการอธิบาย...
ความเป็นไปของพฤติกรรมโดยเห็นความสอดคล้องตามตรรกะ....

ปัญหาที่เป็นปัญหาเนื่องจากมิสามารถอธิบายความเป้นไป
ให้สอดคล้องกับตรรกะที่ควรเป็นหรือที่คนกลุ่มนั้นเห็นว่าควรจะเป็น....

การนำปรัชญามาใช้นั้นเพื่อเป็นหลัก...เพื่อยึดแนวคิด.....
และพฤติกรรมของตน.... หรือหมู่คณะ.....ให้เป็นไปตามตรรกะ...
ที่สะท้อนออกมาจากปรัชญานั้น....
เช่นการนำปรัญชาของขงจื้อมาใช้สะท้อนถึงตรรกะ....
แห่งควากตัญญูแห่งโลกตะวันออก....

การนำปรัชญาของนางนวลลิฟสวิงตันมาใช้สะท้อนถึงเอกะ....
ความเป็นอิสระนอกกรอบความคิดใดๆ... เป็นต้น.....
เพียงจุดไม้ขีดก้านเล็ก.....มิบังอาจเทียบแสงเทียน

โดย : กระบี่คลุมวรุณ
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 23 ม.ค. ปี 2007 [ 16 : 41 ]

.......
หากปรัชญาเป็นปริญญาแห่งปัญญาแล้วละก็
ปรัชญาย่อมไม่เป็นคำที่คมบาดทำร้ายส่ำสัตว์ไม่ว่ายุคใดสมัยใคร
ปรัชญานั้นเป็นดั่งแสงสว่างมิล้าสมัยได้รับการยอมรับว่าแทงทะลุอุปสรรคทั้งมวลตลอดกาลนาน
.......
มีมาแล้วปรัชญาจากลมปากที่เหม็นคละคลุ้งแห่งผู้นำที่ก่อสงครามล้างเผ่าพันธุ์
ปรัชญาที่คลุมเครือในอดีตถูกตีความทำให้หลายดินแดนบนผืนโลกลุกเป็นไฟยังไม่มีท่าทีว่าจะมอดดับ
.......
ปรัชญาใดโอ้อวดอัตตาว่าเด่นล้ำย่ำยีแบ่งเพื่อนมนุษย์กดเสรีชนให้ต่ำชั้นด้อยค่า
ย่อมถูกประณามทนทุกข์ทรมานไปชั่วเหลนชั่วโหลน
.......
บุคคลใดถูกยกชูขึ้นแท่นแห่งอำนาจแล้วเหลิง
ระเริงสร้างอภิปรัชญาไร้สำนึกลวงโลกซ่อนคมมีดพลิกกลับเชือดเฉือนญาติมิตรและตนเอง
โดย : ถั่วทอด
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 24 ม.ค. ปี 2007 [ 10 : 6 ]


สิ่งใดที่เป็นความจริงสิ่งนั้นจะต้องนํามาปฏิบัติได้
นี่คือการประกาศความเป็นปฏิบัตินิยมของชารล์ส เอส. เพิร์ซ

ปฏิบัตินิยมของวิลเลียม เจมส์แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดกับของเพิร์ซ
ดังนั้น แม้คนทั้ง 2 จะใช้คําพูดคําเดียวกัน แต่ก็ในความหมายที่แตกต่างกัน

ที่ใดที่เพิร์ซกล่าวว่า อะไรที่จริงจะต้องเป็นสิ่งที่ใช้การได้
เจมส์ประกาศว่าอะไรที่ใช้การได้จะต้องจริง

ต่อมาเป็นยุคของ จอห์น ดิวอี้
ดิวอี้เรียกปรัชญาชนิดนี้ว่าอุปกรณนิยม
หมายถึง ว่าความคิดคือเครื่องมือสําหรับการลงมือปฏิบัติเพื่อสังคม
สังคมซึ่งก็คือผลิตผลที่เกิดจากความคิดรวม ๆ นั้น
อยู่ในสถานะของการที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
จึงไม่อาจมีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น "ความจริง" และ "ความดี"
อยู่เลย สิ่งที่ชื่อว่าวิวัฒนาการก็เพราะสิ่งนั้น "ทํางานได้" และคําว่า "ทํางาน นั้น ดิวอี้หมายถึงการทํางานในปัจจุบัน
ดิวอี้ไม่สนใจกับอดีตที่ผ่านมาสนใจแต่เพียง
สิ่งที่กําลังเป็นไปในปัจจุบันเท่านั้น

ปฏิบัตินิยม หรือที่ดิวอี้ชอบที่จะเรียกว่า อุปกรณนิยม
เป็นทฤษฎีความรู้ ดิวอี้ไม่สนใจในเรื่องทฤษฎีความจริง
เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์และไม่มีความจําเป็น
ความจริงที่แท้คือประสบการณ์
ทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในประสบการณ์ทั้งหมด
แก้ไขเมื่อ 23 ม.ค. 50 23:45:19

แก้ไขเมื่อ 23 ม.ค. 50 23:41:05

จากคุณ : KongMing - [ 23 ม.ค. 50 20:37:20
โดย : ...
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 24 ม.ค. ปี 2007 [ 15 : 32 ]


ห่าน*ตอบไม่ได้ฮะ
เพราะห่าน*โง่มากๆ
ห่าน*ดำดิ่งเหมือนรากแก้วของไม้ยืนต้น
ยิ่งสูงยิ่งลงลึก
555ทะลึ่งซะแล้วเจ้าห่าน*
โดย : ห่านหิมาลัย
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 24 ม.ค. ปี 2007 [ 19 : 48 ]

ความเห็นของเดี๊ยนนะ คือว่า

ปรัชญา ต้องวางอยู่บนพื้นฐาน ของหลัก เหตุ ผล แม้สิ่งที่กล่าวจะไม่มีอยู่จริงแต่ต้องสามารถใช้เหตุผลอธิบายได้ ไม่กล่าวลอยมาโดยไร้เหตุผล

โดย : กระเทยเดียวดาย
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 27 ม.ค. ปี 2007 [ 6 : 56 ]

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook