บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ชุมนุมจอมยุทธ
แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

หน้าต่างความคิด
หน้า > 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

>> ความคิด

หัวข้อ : .....ความคิด..............


................
ความคิด เป็นสื่อของการกระทำ

คิดก่อนทำ หรือทำแล้วมานั่งคิด...?

โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 14 ธ.ค. ปี 2006 [ 15 : 18 ]

ความคิดสร้างสรรค์หมายถึง ความคิดที่เป็นความคิดหลายทิศทางที่นำไปสู่กระบวนการคิดในสิ่งที่แปลกใหม่อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม องค์กร หรือสังคม บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ควรมีคุณลักษณะที่สำคัญอย่างน้อย 10 ประการ ดังนี้
1. มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแปลกใหม่
2. มั่นใจตนเอง
3. ไม่กลัวเกรงอุปสรรค
4. รักในการคิดหลายทิศทาง
5. ใจกว้างรับฟังความคิดผู้อื่น
6. ไม่ยืนหยัดอยู้กับความคิดเดียว
7. ชอบท่องเที่ยวอย่างใฝรู้
8. ดูสิ่งต่างๆอย่างวิเคราะห์
9.รู้จักเสาะหาสิ่งเจริญอย่างชาญฉลาด
10. เปรื่องปราดด้านการคิดบวก
โดย : วารุณี เขียวสลับ
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 14 ธ.ค. ปี 2006 [ 15 : 41 ]

เสาหลักแปดประการในการปฏิบัติการคิดสร้างสรรค์

1. คนทุกคน มีสิทธิ์ คิดสร้างสรรค์
2. ไม่ใช่ฝัน อย่างเลื่อนลอย คอยเสี่ยงหา

แต่มีจุด มุ่งหมาย ใช้ปัญญา

แก้ปัญหา สร้างประโยชน์ ขึ้นทดแทน
3. ลักษณะ ที่สำคัญ ของการคิด (สร้างสรรค์)

ชนิดที่หนึ่ง คิดวิเคราะห์ เจาะให้เห็น

สองนั้นใช้ จินตนาการ สานให้เป็น

สามปฏิบัติ ให้เห็น เป็นความจริง

สี่ร่วมมือ คือทาง ความสำเร็จ

หากหมกเม็ด อุบไว้ กลัวใครเห็น

ทำคนเดียว ไม่ไหว มันลำเค็ญ

ถึงคิดเป็น ก็ไร้ค่า น่าเสียดาย
โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 14 ธ.ค. ปี 2006 [ 15 : 50 ]

.............
4. ข้อมูลเพียง อย่างเดียว ไม่พอคิด
5. ต้องใช้จิต จินตนาการ ให้เห็นภาพ

หากมีการ อุปมาอุปไมย ให้คมปลาบ

ก็จะซาบ ซึมลึก นึกออกเอง
6. ปัญหา ทุกปัญหา นั้นแก้ได้

ถ้าตั้งใจ ไม่ย่อ ไม่ท้อถอย

ความฝันที่ ฝันอย่าง ไม่เลื่อนลอย

มีไม่น้อย เป็นไป ดังใจจินต์
โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 14 ธ.ค. ปี 2006 [ 15 : 51 ]

................

7. การคิด สร้างสรรค์นั้น มีทั้งใช้

การคิดใน ระดับ จิตสำนึก

โดยรู้ตัว ตั้งใจ ไตร่ตรองตรึก

ใต้สำนึก ก็คิดได้ ไม่รู้ตัว
8. การคิด สร้างสรรค์นั้น ปลอดผู้แพ้

มีก็แต่ ผู้ชนะ หรือเสมอ

เพราะมีทาง ให้เลือก ตั้งพะเรอ

ย่อมได้เจอ สักทาง อย่างแปลกดี
โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 14 ธ.ค. ปี 2006 [ 15 : 52 ]

สมดุลของการคิดแบบเปิดปิด ...
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์.............หลักสำคัญคือคิดให้หลากหลาย

สร้างแนวทางแปลกใหม่ให้มากมาย......... แต่สุดท้ายต้องเลือกคัดตัดสินใจ

คือสมดุลของการคิดแบบเปิดปิด..............เปิดก่อนปิดปิดหลังเปิดเป็นไฉน

เปิดนั้นหรือคือการคิดอเนกนัย.................ปิดนั้นไซร้เอกนัยไม่โลเล
โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 14 ธ.ค. ปี 2006 [ 15 : 53 ]

หลักการคิดอเนกนัยหกข้อนั้น ........ หนึ่งไม่กั้นจินตนาการที่หลั่งไหล

เปิดใจรับความคิดให้กว้างไกล.........อย่ารีบด่วนตัดสินใจใส่พลัง

สองมุ่งที่ปริมาณการคิดก่อน............ถอนเรื่องของคุณภาพไว้ภายหลัง

สามยอมรับทุกความคิดที่ประดัง.......ไม่อินังว่าตลกรกหูตา

สี่พยายามยืดพรมแดนแห่งความคิด...อย่าดับจิตนั่งหลับทับสมอง

จงสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างไตร่ตรอง.....หรือทดลองสิ่งดีที่ไม่เคยทำ (สิ่งที่ไตร่ตรองแล้วว่าดี)

ห้าคิดหนักแล้วสุดสุดจึงหยุดคิด........ปล่อยจิตว่างผ่อนคลายหายช้ำ

บ่มความคิดไว้ในกระบวนธรรม*....... อาจผุดนำความคิดใหม่ให้สำแดง

หกฝึกคิดต่อเติมเสริมแต่ง............... ดัดแปลงต่อยอดทอดเถา

เชื่อมโยงความคิดเขาเรา................ หลอมเข้าเป็นหนึ่งซึ่งติดดาว
คิดเอกนัยก็มีหลักหกข้อครบ............หนึ่งคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผล

วางแผนตัดสินใจให้แยบยล........... สองคิดจนแจ่มกระจ่างอย่างชัดเจน

สามไม่ด่วนตัดสินใจเร็วไปนัก...........หลักนี้ใช้ได้ดีทุกที่เห็น

สี่กล้าเสี่ยงวิเคราะห์เจาะประเด็น.......ไม่หลีกเร้นเงื่อนงำที่สำคัญ

ห้ามองหาส่วนดีและแง่บวก..............อย่ารีบลวกตัดทิ้งสิ่งมีค่า

ต้องค่อยค่อยพินิจพิจารณา..............หาจุดแข็งพลังเด่นอย่างเย็นใจ

หกยึดจุดมุ่งหมายไว้เป็นหลัก...........ไม่ยึกยักตามพลังที่ผลักไส

ของเหตุการณ์เฉพาะหน้าอันยวนใจ...จนเบนไปจากจุดมุ่งหมายเดิม
* กระบวนธรรม หมายถึง กระบวนการของธรรมชาติ

-------------------------------------------------------------------------

ประพันธ์จากคำสอนเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ของ รศ. ดร. ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
โดย : .....สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 14 ธ.ค. ปี 2006 [ 17 : 13 ]

ทฤษฏี เป็น แนวทางในการปฏิบัติ ..... แต่
จะทำได้ หรือไม่ นั้น ตัวใครตัวมัน ใช่มะครับ ท่าน


*----* อิอิ

โดย : ประจักษ์
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 14 ธ.ค. ปี 2006 [ 19 : 50 ]

คิดดี คิดเห็น คิดเป็น คิดชอบ

ปราศจากความเป็นจริง ไปได้ หาก ขาด ผู้ปฏิบัติ หรือ การ ปฏิบัติ

ปัจจุบัน โลกมนุษย์ พัฒนามาก เรียนรู้กันมาก จนมีแต่ผู้คิด ไม่มีผู้ทำ
ใช้คนทำไม่ได้ ก็เลยใช้เครื่องจักรทำ สักวัน จะระกำ ไม่มีคนทำ
เพราะคิด กันอย่างเดียว

คิดว่าดี แล้ว ลงมือทำ

โดย : แต่งแต้ม
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 14 ธ.ค. ปี 2006 [ 20 : 13 ]

...............
โบราณว่า .....
ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

รู้ไว้ .....เอาไว้คิดบ้าง ทำบ้าง ผ่านตาบ้าง
กว่าไม่คิดอะไรใหม่เลย..........

ออกกำลังสมอง...ไว้เผื่อเด็กๆ แวะเข้ามาอ่าน
คงไม่เปลืองพื้นที่มากนักใช่มั้ยครับท่านผู้เจริญแล้ว


โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 15 ธ.ค. ปี 2006 [ 1 : 28 ]

ความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ที่พัฒนา
ได้ความคิดสร้างสรรค์ ต้องเกิดจากอิสระทางจินตนาการ
ลืมกฏเกณฑ์ และมองหาวิถีทางที่ดีที่สุด ...
ความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดที่นอกเหนือไปจากกรอบที่วางเอาไว้ ...

โดย : คนบ้านนอก
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 15 ธ.ค. ปี 2006 [ 1 : 29 ]

..............
ความคิดสร้างสรรค์นี้มันดีนักหรือ ? ทำไมผมจึงพูดถึงแต่ความคิดสร้างสรรค์? อ๋อ - ดีแน่ครับ

ถ้าชาวนามีความคิดสร้างสรรค์สูง เขาก็จะคิดวิธีใหม่ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ มาทำนา ฯลฯ

ถ้าเขาเป็นกำนัน เขาก็จะคิดริเริ่มวิธีใหม่ๆมาพัฒนาชุมชน ฯลฯ
โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 15 ธ.ค. ปี 2006 [ 1 : 36 ]

ชาวนา คือ ชาวนา ผู้สืบทอด ทางวิถีชีวิต .... ตั้งแต่ดั้งเดิม

ถ้าชาวนา มีความคิดสร้างสรรค์ ? เอกลักษณ์ใหม่ ?

แล้ว วิถีเดิมๆ คงหาดูได้ยาก....

มีความคิดสร้างสรรค์ ? แล้วไม่มีทุน จะทำอะไรได้ ?

โดย : ประจักษ์
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 15 ธ.ค. ปี 2006 [ 9 : 44 ]

............
สวัสดี ท่าน ประจักษ์ ...ขอบคุณมากๆที่มาช่วยกันคิด
ในความดิด ความรู้สึก ของผม
เราควรคิดอะไรก็ได้ หลายๆอย่างแล้วเลือกเอาความคิดที่เราคิดว่าดีที่สุด...จะดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
ชีวิตจริงๆ ภาระหน้าที่การงานมีมาก ปัญหาก็มาก
แรงงานก็หายากกว่าหาเงิน
................
ชาวนา คือ ชาวนา ผู้สืบทอด ทางวิถีชีวิต .... ตั้งแต่ดั้งเดิม

ถ้าชาวนา มีความคิดสร้างสรรค์ ? เอกลักษณ์ใหม่ ?

แล้ว วิถีเดิมๆ คงหาดูได้ยาก....

มีความคิดสร้างสรรค์ ? แล้วไม่มีทุน จะทำอะไรได้ ?

โดย : ประจักษ์
////
ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ
มีควายไว้ไถนา
ปัจจุบันมีควายเหล็ก มีเครื่องเกี่ยวข้าว มีโรงสีข้าวเล็ก
ถ้าไม่มีเงินก็ยังมีเงินกองทุนหมู่บ้าน หรือ ธกส ให้กู้
ก็พออาศัย ทำนา เลี้ยงไก่ในบ่อปลา
ปลูกพืชผักสวนครัวก็คง พอเพียง

โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 15 ธ.ค. ปี 2006 [ 15 : 25 ]

คิดดี คิดเห็น คิดเป็น คิดชอบ

ปราศจากความเป็นจริง ไปได้ หาก ขาด ผู้ปฏิบัติ หรือ การ ปฏิบัติ

ปัจจุบัน โลกมนุษย์ พัฒนามาก เรียนรู้กันมาก จนมีแต่ผู้คิด ไม่มีผู้ทำ
ใช้คนทำไม่ได้ ก็เลยใช้เครื่องจักรทำ สักวัน จะระกำ ไม่มีคนทำ
เพราะคิด กันอย่างเดียว

คิดว่าดี แล้ว ลงมือทำ


โดย : แต่งแต้ม

สวัสดีครับท่านแต่งแต้ม

ผมว่าปัจจุบันนี้มนุษย์ยังมีชนชั้น มีผู้ใช้แรงงาน หากคนทุกสาขาอาชีพ คิดดี ทุกอย่างหน้าจะดี

ถ้าชาวนามีความคิดสร้างสรรค์สูง เขาก็จะคิดวิธีใหม่ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ มาทำนา ฯลฯ

ถ้าเขาเป็นกำนัน เขาก็จะคิดริเริ่มวิธีใหม่ๆมาพัฒนาชุมชน ฯลฯ

ถ้าเขาเป็นนายกเทศมนตรี เขาก็จะคิดริเริ่มวิธีใหม่ๆ มาแก้ปัญหาจราจร ฯลฯ

ถ้าเขาเรียนทางคณิตศาสตร์ เขาก็จะสร้าง ทฤษฎีบทเรขาคณิต, แคลคูลัส,ฯลฯ

ถ้าเขาเรียนฟิสิกส์ เขาก็จะคิดค้นแรงโน้มถ่วง, สูตรการเคลื่อนที่ ฯลฯ

ถ้าเขาเรียนทางศิลปะ เขาก็จะสร้างจิตรกรรมมหัศจรรย์, เพลง หรือวรรณกรรมที่มหัศจรรย์ ฯลฯ
ฯลฯ
คนพวกนี้ไม่ใช่หรือครับที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์ไว้ให้โลก ? พัฒนาโลก ?

จึงสมควรอย่างยิ่งแล้ว ทีเราจะให้ความสำคัญกับ.........ความคิดสร้างสรรค์…..
โดย : .....สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 15 ธ.ค. ปี 2006 [ 15 : 44 ]

** ความคิดที่ดีหรือสร้างสรรค์บางทีก็ปฏิบัติจริงได้ยากมากค่ะ.........

..... โครงการเสริมสร้างคาราวานเด็กฯ
..... โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
หรือ.....โครงการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำจังหวัด
.......... เหล่านี้เป็นต้น................

*ล้วนเกิดจากความคิดของผู้บริหารระดับนโยบายทั้งสิ้นค่ะ
...... สร้างสรรค์ไม๊......
...... ในทางปฏิบัติทำได้ยากมาก
...... เริ่มตั้งแต่หากลุ่มเป้าหมาย
...... หรือการคัดเลือกเด็กๆของแต่ละโรงเรียน
...... หรือแม้แต่การจัดตั้งศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำจังหวัด

...... ทุกโครงการต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า+ความกล้าหาญ+ความสามารถเชิงเข้าถึงมวลชน

...... ในบางพื้นที่ล้มเหลวและน่าเสียดายงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาษีของประชาชนมากๆถึงมากที่สุด

* แอบหวาน เคยทำงานเอกชน วัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารปลูกฝังพนักงาน

* 9 ปีที่ผ่านมาเป็นนักประชาสงเคราะห์บ้าง
..... นักพัฒนาสังคมบ้าง
..... กรรมการโน่น-นี่ อีก2-3 แห่ง

..... สุดท้ายขอเป็นแค่ อาสาสมัคร ก็เพียงพอแล้ว
..... * แบบว่าทำเป็นจริยธรรมสูงส่ง สวนทางกับรายได้ฮ่ะ


โดย : แอบหวาน
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 15 ธ.ค. ปี 2006 [ 15 : 50 ]

..........
"ปลูกฝังอุดมการณ์ สร้างแนวความคิด สื่อประสานใจ"

โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 15 ธ.ค. ปี 2006 [ 21 : 39 ]

คิดแล้วทำ ไม่ผิดพลาด
รู้จักคิด รู้จักทำ
ไม่รู้จักคิด ต้องช้ำ
ไม่ใช่กรรม ตัวเราเอง

เขียนดีมีสาระ สำหรับคนที่จักคิด

โดย : หนุ่มโคราช
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 15 ธ.ค. ปี 2006 [ 23 : 59 ]

มีปากเอาไว้พูด มีสมองเอาไว้คิด
หาประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ใหม่
เจริญโลก เจริญจิต เจริญใจ
ดีกว่าใบ้ สมองหมา ปัญญาควาย
โดย : หลวงพี่ตี๋
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 16 ธ.ค. ปี 2006 [ 0 : 8 ]

..............
ที่ตั้งร่วมกระทู้ ก็เนื่องจากต้องการ
กำลังมันสมองจากท่านทั้งหลาย ว่าใครมีความคิด ข้อคิด ดี ดี
แปลกๆ มาแรกวาทะกัน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบกระทู้ ขอให้รวยๆๆๆๆ

โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 16 ธ.ค. ปี 2006 [ 20 : 53 ]

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook