บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ชุมนุมจอมยุทธ
แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

หน้าต่างความคิด
หน้า > 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

>> 5 ธันวา มหาราช...ร่วมกันถวายพระพร

หัวข้อ : ...5 ธันวา มหาราช...ร่วมกันถวายพระพร...


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอพระองค์ทรงมีพระสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์
ขอพระองค์ทรงมี พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
.............

บุญ.....ของคนไทยทั้งชาติ ที่ได้เป็นข้าทาษบริวารของพระองค์ท่าน

โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 4 ธ.ค. ปี 2006 [ 21 : 23 ]

5 ธันวา มหาราช.
พระยศ เกริกเกียรติก้อง เกรียงไกร
พระดั่งศูนย์รวมใจ ไพร่ฟ้า
พระสถิตอยู่แห่งใด ไทยอุ่น
พระก่อพระเกื้อหล้า แผ่นฟ้า ดินสยาม

รายการสร้างสรรค์สังคมไทย
โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 4 ธ.ค. ปี 2006 [ 21 : 53 ]

สูงส่ง วงศ์จักรี เลิศฟ้า
สูงตระหง่านเลอค่ากว่าสิ่งไหน
สูงสุดล้ำ งามบริสุทธิ์ดุจเทพไท้
สูงผ่องใส สูงสง่า องค์ราชันย์

กราบแทบพระบาท องค์ราชันย์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : เจ้าของนามปากกา ห่านหิมาลัย
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 4 ธ.ค. ปี 2006 [ 22 : 0 ]

ประดุจดั่ง ปิตุเรศ เหนือเกศเกล้า
ประพัทธ์เผ่าของไทยไว้คงมั่น
ประเสริฐศักดิ์จักรินปิ่นราชัน
ประทับขวัญไพร่ฟ้าทุกนาที

พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : หมวย เมืองเหนือ
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 4 ธ.ค. ปี 2006 [ 22 : 12 ]

น้ำพระทัยพระองค์เปรียบดั่งน้ำฝนที่ไหลชโลมชาวไทยให้ชื่นช่ำ
พระคุณพระองค์มากมายไม่สิ้น เกินกว่าถ้อยคำใดๆจะบรรยายได้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

โดย : ข้าฯใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 4 ธ.ค. ปี 2006 [ 23 : 51 ]

ขอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อยู่กับคนไทย ประเทศไทยนานนานเป็นร้อยปี
รักพระเจ้าแผ่นดิน รักพ่อ

โดย : ด.ญ.เกศรินทร์ บุญปั้น
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 5 ธ.ค. ปี 2006 [ 1 : 40 ]

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

โดย : เง็กเล้ง
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 5 ธ.ค. ปี 2006 [ 8 : 52 ]

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ในนาม พสกนิกร ของพระองค์
โดย : แต่งแต้ม
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 5 ธ.ค. ปี 2006 [ 8 : 57 ]


กู่ก้องถวายพระพร........ทรงพระเจริญ
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

โดย : แอบหวาน
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 5 ธ.ค. ปี 2006 [ 9 : 52 ]


ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : เซียเสียวหงส์
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 5 ธ.ค. ปี 2006 [ 10 : 50 ]

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ของปวงประชาทั่วหล้าชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
โดย : ทะเลที่ไร้คลื่น//*+*//
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 5 ธ.ค. ปี 2006 [ 12 : 15 ]

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

โดย : สำรวย กล่องกลาง
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 5 ธ.ค. ปี 2006 [ 13 : 19 ]

เรารักในหลวง.
ทรงพระเจริญ. ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา มหาราชินี
เมื่อชีวิตชาวชนบทไม่สดชื่น
พระจะรื่นเริงหทัยกระไรได้
ทรงสอดส่องทุกข์สุขทุกแห่งไป ...

โดย : วรรณา ศรีชมภู
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 5 ธ.ค. ปี 2006 [ 13 : 25 ]

... ทรงพระเจริญ
รวงข้าว ชูรวง ถ่วงใบก้าน
คนรู้กาล นอบน้อม พร้อมแก้ไข
ชาติไทยก้าวหน้า บ้านเมือง จะเฟื่องไกล
ประชาไทย น้อมนำ...ทำความดี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ...
รายการสร้างสรรค์สังคมไทย
โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 5 ธ.ค. ปี 2006 [ 13 : 33 ]

ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ
สุขอนามัยแข็งแรง . ทรงพระเจริญ .. ทรงพระเจริญ ... ทรงพระเจริญ ... ทรงพระเจริญ ... ทรงพระเจริญ... ทรงพระเจริญ ... ทรงพระเจริญ

โดย : คนไทย
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 5 ธ.ค. ปี 2006 [ 13 : 35 ]

5 ธันวามหาราช...ขอพ่อหลวงของปวงชน ทรงพระเจริญ
สัปดาห์แห่งการถวายพระพร พ่อหลวงผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
เจิรญฺชีวี มหาราชา..................สุขปฺปตฺโต อนามโย
ยสสา เตชสา จาปิ................วฑฺฒยนฺโต นริสฺสโร
สทา ภทฺรานิ สมฺปสฺสํ............จิรํ รชฺเช ปติฏฺฐตุ

ขอมหาราชา จงทรงมีพระชนยิ่งยืนนาน
ขอจงทรงถึงพร้อมด้วยสุข พลานามัย
ทรงเจริญยิ่งใหญ่กว่าเหล่าชนทั้งหลายด้วยยศ ด้วยเดช
ขอจงทรงทอดพระเนตรเหตุอันเจริญในกาลทุกเมื่อ
ทรงดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติตลอดกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ปาลินารี...
โดย : ปลินารี
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 5 ธ.ค. ปี 2006 [ 13 : 48 ]

ทรงพระเจริญ
สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจไทยทั้งชาติ
ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม
ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นามแฝง...ม่านหมอก
โดย : ม่านหมอก
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 5 ธ.ค. ปี 2006 [ 19 : 30 ]

ทรงพระเจริญ...
...ทรงพระเจริญ
โดย : เอวัง...สาธุ
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 5 ธ.ค. ปี 2006 [ 20 : 1 ]

ไทยจะพรรรนาคุณ ธ อุ่นเกศ เพียงพระเนตรสิ้นวาจาพรรรณนาได้
พระเนตรอันเมตตาเยียวยาใจ
ระทมใคที่ไทยทุกข์เป็นสุขพลัน

โดย : .....................
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 5 ธ.ค. ปี 2006 [ 23 : 52 ]

น้ำพระทัยไหลหลั่งดั่งสายชล........
.............ชโลมใจไทยทั้งชาติให้เป็นสุข.........

พระองค์ทรงเป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทร........
..........แก่เราปวงชนชาวไทย..........

ดั่งภูภา...องค์ภูมิพล
สถิตดลในใจไทยทั้งหล้า
เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจชาวประชา
เป็นบิดาของปวงชนชาวไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

โดย : น้องไป่
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 6 ธ.ค. ปี 2006 [ 12 : 3 ]


ชาวนาชรา...กรำแดดอยู่เพียงเดียวดายในท้องทุ่ง
ตรวจดูเพลี้ยหนอนแมลงเพียงลำพัง...เป็นกิจวัตร
อยู่ๆมีขบวนคนหลายคนบุกเข้ามาในที่นาของแก
เฮ้ย...ที่นาของฉัน...ไม่ได้ให้พวกสูมาบุกเดินเล่น
พอพวกนั้นเข้ามาใกล้ๆ

ชาวนา...น้ำตาหลั่งไหลไม่รู้ตัว...ทรุดลงนั่ง...กราบพระบาท

แถวนี้ดินเค็ม...น้ำเปรี้ยว...ทำนาเป็นอย่างไรบ้าง

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ไหนในโลก...นอกจาก...เมืองไทย
โดย : หลวงจีนทุศีล
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 6 ธ.ค. ปี 2006 [ 20 : 53 ]

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook