บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ชุมนุมจอมยุทธ
แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

หน้าต่างความคิด
หน้า > 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

>> สิ่งที่ไม่ค้าง......แต่อยากจะขอฝากไว้

หัวข้อ : สิ่งที่ไม่ค้าง......แต่อยากจะขอฝากไว้


.....ข้าฯไม่ทราบพวกท่านคิดอย่างไรกับข้าฯ....แต่ข้าฯมีเพียงสิ่งที่จะบอกกล่าว...
......สิ่งที่ข้าฯใช้เวลาว่างในการค้นคว้าเรื่องราวบางเรื่อง...มีเพียงต้องการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์...ให้มีวิธีคิดในกระบวนทัศน์แบบองค์รวม....
......เหตุที่ข้าฯไม่ต้องการแปดเผยตัวข้าฯว่าเป็นใครก็เพราะ...ข้าฯเองก็หามีค่าคู่ควรที่จะใส่ใจไม่....ก็เพราะข้าฯต้องการให้พวกเจ้านำไปคิดต่อและเป็นชื่อของพวกเจ้าเอง.....
.....ข้าฯไม่ได้เรียนมาด้านฟิสิกส์....แต่ข้าฯศึกษาค้นคว้าเองมาหลายสิบปี....และได้เห็นว่าแนวคิดฟิสิกส์ซึ่งเป็น Theory of Everything นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากยังมีขอบเขตุที่จำกัด ทั้งในด้านกรอบของมิติ และ ค่าคงที่ของแสงที่เป็นตัวอ้างอิงหรือค่าคงที่ใดๆ....

.....ข้าฯเขียน แนวคิด เศรษฐศาสตร์ทุนนิยมสังคม 20 ปีที่แล้ว...เป็นแนวคิดที่สรุปมาจากความผิดพลาดของระบอบคอมมิวนิสต์ และระบอบทุนนิยมเสรี....ในครั้งนั้นข้าฯเคยนำไปให้พี่ที่เป็นนายทหารท่านหนึ่งคือท่าน พันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธ์ ช่วยตรวจทานให้....ซึ่งท่านในขณะนั้นทำงานให้ท่าน พล.อ.ชวลิต...ที่เป็นผบ.สูงสุดในขณะนั้น....ท่านตรวจทานให้ยังชมเชยข้าฯ....อืม..จริงๆแล้วมีคนเดียวจริงๆที่ชมเชย...ตอนหลังท่านก็ชวนข้าฯไปร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองหนึ่ง...

......จากนั้นผ่านมาหลายปีจึงนำมาเขียนปรับปรุงใหม่เป็นแนวที่เรียกว่าทุนนิยมสังคม...ที่วิเคราะห์ให้เห็นว่า...รากฐานของทุน คืออะไร....เพราะหัวใจของเศรษฐศาสตร์แล้ว จะต้องเข้าใจถึงรากฐานของทุน ซึ่งการให้นิยามความหมายที่คลาดเคลื่อนและแตกต่างกันจึงนำมาซึ่งความคิดเห็นในทางการเมืองที่แตกต่าง....จึงนำมาพัฒนาต่อและนำมาลงที่นี่..
......ข้าฯ...เคยทำงานในหนังสือพิมพ์หลายแห่ง....ดังนั้นเวลาข้าฯเข้ามาที่นี่ ข้าฯรู้ว่ามีเพื่อนหนังสือพิมพ์บางคนโพสมา...เพื่อให้ข้าฯพิมพ์งานเขียนให้เช่นบทกวี...หรืออื่นๆแทนที่จะนำมาลงแล้วไม่ได้เงินอะไร...แต่ข้าทำไปทำไม....นั่นเป็นความเห็นเพื่อนข้าฯบางคน...แต่ที่ข้าฯต้องนำลงที่นี่ดังข้าชี้แจงมาแล้ว...
......ข้าฯ...เองเคยเข้าป่า เมื่อ ยุค6 ตุลาฯ...และในนั้นข้าฯได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอนในโรงเรียนผู้ปฏิบัติงาน...ดังนั้นเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธี ข้าฯก็ต้องศึกษาค้นคว้าอย่างหนักในรอบหลายปีที่อยู่....แต่หลังจากออกมา ข้าฯก็เข้าทำงานหนังสือพิมพ์...
.......ดังนั้น....
.......สิ่งที่ข้าฯอยากจะขอฝากไว้......มีเพียงสิ่งเดียว
.......ให้พวกเจ้าพัฒนาแนวคิดที่ข้าฯนำเสนอค้างไว้....คือ...
เรื่องเศรษฐศาสตร์แห่งความสุข....หลักการที่ข้าฯคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ความมีเสรี. ...เพราะหัวใจมันอยู่ตรงนี้
เรื่อง ฟิสิกส์...อักษรา....หรือที่ข้าฯเรียกสุนทรียฟิสิกส์...

........หากพวกเจ้าคิดถึงข้าฯ...ก็คงมีเพียงหิ่งห้อยสีแดงเล็กๆกระพริบไว้ในใจเจ้า....

คารวะพวกท่านทุกคน.....

โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 21 พ.ย. ปี 2006 [ 11 : 17 ]

ขอพลังสถิตย์แด่ท่าน...

โดย : หนึ่งร้อยปีแห่งความเหงา
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 21 พ.ย. ปี 2006 [ 11 : 26 ]

อิสระเสรีที่ท่านปรารถนา สามารถหาได้ในทุกที่...ฤามิใช่
การถ่ายทอดผลึกความคิดที่เลิศล้ำคุณค่าสมควรแก่การถ่ายทอดให้มวลมิตรในที่นี้ ตามที่ท่านเคยปรารภไว้แต่แรก...ฤามิใช่
สถานที่นี้..เป็นที่ที่ท่านเลือกแล้วที่จะใช้เป็นสะพานถ่ายทอดความคิดของท่าน...ฤามิใช่
เหตุไฉน ท่านจึงคิดคล้ายดั่งจะจากพวกเราไป..ไกลแสนไกล
หากเพียงแค่ตะกอนขุ่นถูกกวน
เพียงแค่สายลมพัดฝุ่นฟุ้งแผ่กระจาย
แค่เพียงเมฆหมอกมืดดำ สักครู่ก็จางหาย

สุดท้าย..เยื่อใยอาจมีเพียงแผ่วบาง
มิอาจผูกมัดหัวใจใครไว้ได้

เคารพในความคิดของท่าน

ผู้น้อยขอคารวะจากใจ
โดย : ช้องนางคลี่
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 21 พ.ย. ปี 2006 [ 11 : 56 ]

ข้าฯไม่รู้ เหมือนกัน ว่า ข้าฯคิดต่อท่านเช่นใด
หรือไม่เคยคิด หรือ คิด แต่ไม่บอกให้ท่านรู้
หรือรู้แต่ไม่บอกให้ท่านคิด หรือท่านคิด ในสิ่งที่ข้าฯไม่รู้
หรือรู้ ในสิ่งที่ข้าฯไม่คิด หรือ ไม่คิดในสิ่งที่ข้าฯรู้ หรือไม่รู้ในสิ่งที่ข้าฯคิด หรือทั้งคิดทั้งรู้ หรือ ทั้งทั้งรู้ ก็ยังคิด หรือ ทั้งที่คิด ก็ยังไม่รู้
ที่รู้รู้ ไม่คิดแล้ว เพราะท่าน เอาไปคิด หมดแล้ว ข้าฯ จะเอาอะไร? ที่ไหนคิด วันใด อยากให้ข้าฯช่วยคิด
ช่วยบอกสักนิด ก็แล้วกัน เพราะบางที ข้าฯ ก็ไม่ขยัน ในการคิด

ว่าแต่ ข้าฯ เคารพในความคิด ท่านนะ อันนี้ เป็นความจริง ที่ไม่ต้องคิด

โดย : แต่งแต้ม
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 21 พ.ย. ปี 2006 [ 12 : 53 ]

เดชะ..พระบิดา...พระบุตรและพระจิต..

ขอพลังสถิตย์แด่ท่าน...

...และสถิตย์แก่ท่านด้วย...อาเมน

โดย : รุ่งเช้า
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 21 พ.ย. ปี 2006 [ 13 : 30 ]

....คารวะทุกท่าน....ที่มีมิตรไมตรีอันงดงามยิ่ง....บนโลกจินตนาการแห่งนี้...
....ข้าฯก็เพียงอยากจะฝากให้พวกท่านศึกษาค้นคว้าต่อ...ในสิ่งที่ข้าฯกล่าวมาข้างต้น...ยังมีสิ่งที่ข้าฯลืมบอกไปอีกคือ...
.....ข้าฯเองก็แป็นเพียงปุถุชน..คนหนึ่งเช่นเดียวกันกับท่านทั้งหลาย...และมีข้อจำกัดในการรับรู้อยู่หลายเรื่อง...
.....เรื่องที่ข้ากล่าวค้างไว้ในบางกระทู้...คือเรื่อง ที่ว่าจะทำอย่างไรจึงจะป้องกันการเกิดวงจรอุบาทว์ ด้วยสันติวิธี...ได้นั้น...
ในแนวคิดของข้าฯคือ...รัฐธรรมนูญ...ที่เป็นกฏหมายสูงสุด..
สาเหตุหลักแห่งการเกิดวงจรอุบาทว์ ก็คือ...
1. เกิดจากปัญหาการใช้สื่อมวลชนในการกระตุ้นและบิดเบือนข้อแท็จจริง เพื่อหวังผลการเมือง...ที่ทำได้เช่นนี้เนื่องจากในกระบวนการทางความยุติธรรมไม่สามารถเอาผิดได้ ...แต่ผลเสียหายคือมีการทำลายภาพพจน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดให้เกิดความเสียหายแล้ว....อีกสาเหตุหนึ่งเนื่องจากระบอบบอุปถัมภ์จึงทำให้มีการซูเอ๋ยกันของสื่อแม้จะทำผิดแต่ภาพพจน์ผู้เสียหายก็ไม่สามารถฟื้นฟูมาได้...เพราะ แค่ลงขอขมาก็ยังยากไม่นับไปถึงการแก้ไขข่าวให้ถูกต้อง...
........ดังนั้นทางแก้ไข...แน่นอนที่สุดว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน....แต่การละเมิดอย่างแยบยลที่เกิดขึ้นดังกล่าวมาข้างต้นนั้นจะแก้ไขได้อย่างไร....
.......2. ความขัดแย้งในสภา...ที่อาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย จึงเป็นสาเหตุให้สภาไร้ประสิทธิภาพ...เกิดการก่อกวนสภาสภาล่ม..การออกมาก่อการเคลื่อนไหวนอกสภาของสมาชิกสภา....ฯลฯ...
.......ดังนั้นจึงจะต้องมีการแก้ไข...ในวินัยของสมาชิก..โดยมีบทลงโทษเด็ดขาดสำหรับการก่อการเคลื่อนไหวนอกสภาโดยให้พ้นสมาชิกภาพของผู้นั้น...และหากร้ายแรงก็ต้องยุบพรรค
.........3. ด้านกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นของประชาชน.....จะต้องขยายการยอมรับหรือช่องทางในการสืบสวนสอบสวนที่ใช้ในการยื่นฟ้องร้อง...เช่น การยอมรับในการสอบสวน องค์กรของชุมชนที่จัดขึ้นมาโดยมีหลายฝ่ายร่วมเช่นผู้นำศาสนา...ผู้ที่สังคมยอมรับ..เป็นต้น มีอำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนสอบสวนที่นอกเหนือจากอำนาจที่ตำรวจรับผิดชอบ....ที่กระทำกันเป็นคู่ขนาน...
..........4. การสร้างความสามัคคีในกองทัพ... กองทัพหากปราศจากประชาธิปไตยภายในแล้วย่อมลดทอนประสิทธิภาพในการสู้รบ..ดังนั้นจะต้องมีกระบวนการที่ สร้างสรรค์เหล่านี้ขึ้นมาเช่น...การเลือกเลื่อนตำแหน่ง ในสถานการปกติ ที่มิใช่สถานการณ์สู้รบ....ควรเป็นคณะกรรมการตั้งแต่ในระดับชั้นล่างที่ผู้น้อยสามารถเสนอความเห็นในแบบสอบถามด้วยวิธีลับ...ในหลายๆหัวข้อเพื่อนำมาประเมิน ในการพิจารณาโยกย้าย..ให้เหมาะสมและลดทอนความขัดแย้งแบ่งรุ่น...
..........อำนาจการบังคับบัญชาทหารในสถานการณ์ปกติ...จะต้องมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ...ในการเคลื่อนย้ายกำลังใดๆที่มีขนาดใหญ่ ที่จะต้องขึ้นต่อตัวแทนประชาชน หรือรัฐมนตรีกลาโหม....
.........ส่วนอำนาจบัญชาการในสถานการณ์สู้รบ...ก็ขึ้นกับสภากลาโหม...
.........และต้องปลูกฝังจิตสำนึกของทหาร...ในจริยธรรมสูงสุดและถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของทหารก็คือ....ชาติ..ศาสนา...พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญที่จะต้องเป็นกฎหมายสูงสุด...
..........5. รายละเอียดเรื่องอื่นๆ ข้าฯเขียนไว้บ้างแล้วใน กรุงานเก่า1 ห้องร้อยบุปผา ในเรื่องระบอบธรรมาธิปไตย..

สิ่งที่ฝากไว้...เหล่านี้หวังว่าพวกเจ้าหากสามารถนำเสนอได้หากพวกเจ้าเห็นด้วยกับกรอบทิศทางแหล่านี้....หรืออาจจะเห็นแตกต่างข้าฯก็มิว่าอะไร...

............ข้าฯ มีอีกเรื่อง...เมื่อพวกเจ้าที่เข้ามาโพสในบ้านแห่งนี้ต่างล้วนเป็นมิตรสหายกัน...ข้าเองอยากเห็นแค่รอยยิ้มพวกเจ้าเท่านั้นแหละ...
............คารวะทุกท่าน

โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 21 พ.ย. ปี 2006 [ 13 : 51 ]

ข้ายิ้มแล้ว
ยิ้มมาตลอด
แต่เจ้าล่ะ
ยิ้มหรือยัง
ยิ้มหน่อยดิ

เจ้าชอบคิด ก็คิดเถิด
เจ้าว่าถูก ก็ถูกเถิด

ถ้าข้าจะคิด ข้าจะคิดของข้าเอง
ของเจ้ายาว ข้าขี้เกียจคิดต่อ

เมื่อเจ้าเห็นพวกข้าเป็นสหาย
อย่าเอาแต่ขอรอยยิ้ม
เปลี่ยนมาเป็นแจกดีกว่า
แจกรอยยิ้มให้แก่ทุกคน
ก่อนที่ทุกคนจะถูกความเครียดทับตาย

ยิ้ม
โดย : แป๊ะไคซิม
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 21 พ.ย. ปี 2006 [ 14 : 30 ]


หากเพื่อนมีความฝันมาแบ่งปัน
จะรองรับความฝันพร้อมเก็บไว้
ให้ได้อยู่เคียงข้างพิงดวงใจ
พบอบไอมิตรสหายที่พึงเป็น....
โดย : กระบี่ไล่ล่า ////
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 21 พ.ย. ปี 2006 [ 16 : 13 ]

...........
"มั่นใจในความคิด ลิขิตอักษรสาสน์
มุ่งหมายในผลงาน สื่อความฝันเพื่อมวยชน"

.....คนไม่ออกกำลังกาย คือคนขี้เกียด......

โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 21 พ.ย. ปี 2006 [ 19 : 29 ]

คารวะทุกท่าน....ข้าฯขอขอบคุณต่อความคิดเห็นพวกท่านที่ได้แสดงมา....พอดีข้าฯได้ให้ทางเว็บมาสเตอร์เขาเอาข้อเขียนข้าฯออกตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ยังไม่ได้เอาออก...และข้าฯเพิ่งโทรคุยมาให้เอาออกด้วยเหตุที่ข้าฯไม่สบายใจหากมีการแผยแพร่ต่อไป...ไม่เกี่ยวกับผู้ใด...แต่ข้าเห็นว่าหัวข้อต่อไปข้าฯจะบันทึกอันเป็นแนวทางสร้างสันติภาพ...ดังนั้นจึงไม่ควรอยู่บนพื้นฐานของความไม่จริงใจ...
......สำหรับที่ท่านสร้างสรรค์กล่าวมา...ข้าฯก็ได้กล่าววิจารณ์ถึงความผิดพลาดของข้ามาอล้วในกระทู้.... สิ่งที่ไม่ค้างคา...แต่ข้าอยากจะขอร้อง....นั่นเป็นเหตุผลของข้าฯ...
.......ข้าฯต้องการให้ทุกคนหันหน้าเข้ากันด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม...ยังดีกว่าหน้าบึ้งแล้วเจรจากัน...

โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 21 พ.ย. ปี 2006 [ 22 : 50 ]

.....ต้องขอตอบท่านสร้างสรรค์อีกครั้ง....จุดมุ่งหมายของข้าฯหาใช่การยุยงปลุกปั่นให้เกิดการก่อความรุนแรงใดๆ...แต่ในที่ผ่านมาในช่วงหนึ่ง ของการเปลี่ยนแปลงทางยุทธจักร.....ข้าฯเองเคยโพสแสดงความคิดเห็นในที่อื่นอาจจะเป็นไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก..ที่ข้าเองไม่พอใจต่อการใช้รูปแบบเช่นนั้น...และการบิดเบือนในบางเรื่องราวของสื่อบางแห่งโดยไม่ให้ความแป็นธรรมกับอีกฝ่าย....ข้าฯเองเมื่อมีทัศนะดังข้าฯเคยชี้แจงแล้วว่าข้าไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ไม่ยึดมั่นในรัฐธรรมนูญ...การนำเสนอด้วยวิธีเช่นนี้จะทำให้ข้อเท็จจริงบางด้านมันไม่กล่าวถึง....ข้าฯได้ยอมรับผิดดังได้กล่าวไว้ในกระทู้ ที่บอกมาแล้ว....
.........บางท่านข้าฯรู้จักดีและเคารพ...แต่เนื่องจากทัศนะส่วนตัวข้าฯที่เห็นว่าไม่ใช้วิธีที่ถูกต้องต่อผู้อื่นในฐานะสื่อมวลชน...ดังนั้น ความเห็นข้าฯจึงมีการใช้อารมณ์เป็นหลัก...อันไม่ก่อเกิดการสร้างความสมานฉันท์...
..........ที่จริงแล้ว การเปิดกระทู้นี้...ข้าฯเองก็ต้องการที่จะยุติการเขียนของข้าฯไม่ว่าที่ใดๆ...ในสิ่งที่ไม่เกิดก่รสร้างสรรค์...
..........และข้าฯเองตั้งใจจะยุติงานเขียนในนามกระบี่ดาวแดง เพราะข้าฯคิดว่า...เรื่องราวต่างๆที่ข้าฯเขียนมาในจอมยุทธ์เย้ยยุทธจักรภาคสองนั้น มันไม่เป็นผลดี...จึงให้ทางเว็บมาสเตอร์ยกออก...
.........เมื่อตั้งใจแช่นนี้ข้าฯขอให้ท่านเข้าใจได้ว่า....จะไม่มีชื่อของกระบี่ดาวแดงในการเขียนโพสที่ใดๆและชื่ออื่นที่เว็บอื่น...ในเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์อย่างเด็ดขาด....ดังนั้นหากมีการเขียนที่อื่นในนามกระบี่ดาวแดงย่อมไม่ใช่ข้าฯหรือชื่ออื่นเช่นกัน...
......ข้าฯต้องการให้เริ่มต้นใหม่ในการสร้างความเข้าใจกัน...
......ข้าฯเข้าใจดีว่าจอมยุทธ์ทุกท่านต่างล้วนมีผู้ที่ม่านเคารพรัก...ดังนั้น...แม้ว่าสี่งที่ข้าฯได้กล่าวขอโทษมาแล้วใน หัวข้อที่ผ่านๆมาก็คงยังไม่เพียงพอจึงตัดสินใจเช่นนี้.....
........ก็ต้องขอได้รับการอภัยจากท่านสร้างสรรค์ด้วย....

โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 22 พ.ย. ปี 2006 [ 0 : 3 ]


..ที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์.......

..ที่ใดมีละที่นั้นหมดทุกข์...

..ความสุขที่ยั่งยืนหาซื้อไม่ได้....
โดย : กระบี่ไล่ล่า ////
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 22 พ.ย. ปี 2006 [ 9 : 59 ]

"เรียนรู้ที่จะใ้ช้จิตในฐานะพันธมิตร
ไม่ผลักดันเกินขีดความสามารถ หรือรู้จักหยุดเมื่ออ่อนล้า .. "

ภิกษุณีเท็นซิน พัลโม

โดย : ช้องนางคลี่
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 22 พ.ย. ปี 2006 [ 18 : 53 ]

เอโพธ ภว ปัญญา : ความรอบคอบในความเข้าใจเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา

โดย : ชาวบ้านทอเสื่อ
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 22 พ.ย. ปี 2006 [ 21 : 57 ]

เคร่งเครียดไป ก็ปล่อยวาง
พูดมากจนคอแห้งก็ดื่มน้ำ
ทุกสิ่งจะเป็นไป
ทุกสิ่งจะเกิดขึ้น
ทุกสิ่งจะจากไป
ทุกสิ่งจะได้มา
ย่อมใช้เวลาทั้งสิ้น
ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไป...ตามวิถีของมันเน๊อะ
โดย : เอวัง...สาธุ
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 22 พ.ย. ปี 2006 [ 22 : 38 ]

ชีวิตไม่ดิ้น ก็สิ้นใจ เน๊าะ

โดย : แป๊ะไคซิม
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 23 พ.ย. ปี 2006 [ 12 : 10 ]

คารวะ แป๊ะไคซิม
โดย : แคะไปชิม
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 23 พ.ย. ปี 2006 [ 14 : 21 ]


.................. ลด..ละ...เลิก................

.......ดีกว่า.............

..................เลิก...ละ...รถ..................
โดย : แอบหวาน
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 23 พ.ย. ปี 2006 [ 14 : 37 ]

Let it be

Let it be

Let it beeeeeeeeeeee

โดย : แมงเม่าเมาแสง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 23 พ.ย. ปี 2006 [ 18 : 18 ]

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook