บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ชุมนุมจอมยุทธ
แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

หน้าต่างความคิด
หน้า > 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

>> สิ่งหนึ่ง...ซึ่งข้าฯไม่ค้างคาแต่อยากจะขอร้อง

หัวข้อ : สิ่งหนึ่ง...ซึ่งข้าฯไม่ค้างคาแต่อยากจะขอร้อง....

บันทึกข้าฯฉบับนี้...มิใช่คำชี้แจงใดๆเพราะมิมีข้อแก้ตัวใดๆนอกจากข้าฯขอยอมรับต่อความจริงที่เกิดขึ้น...ด้วยความจริงใจ

ข้าฯขอบันทึกไว้...บนผืนดิน ผืนหญ้า และผืนฟ้าบ้านจอมยุทธ์....และหากมีจอมยุทธ์ท่านใดผ่านตาเข้าอ่านโดยบังเอิญก็โปรดเข้าใจว่า......

มีเพียงสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะให้ท่านเข้าใจ....และโปรดเข้าใจด้วยว่า....ข้าฯเองต่างหากที่โชคดี และได้รับเกียรติด้วยความรักอันยิ่งใหญ่จากท่าน...และด้วยหัวใจใสซื่อที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์ที่จริงใจ....

เหตุที่กล่าวเช่นนี้...ก็เนื่องจากว่า...ท่านและข้าฯต่างมิเคยพบพานหน้าตากัน....
มิว่าที่นี่หรือที่อื่นๆ...ที่ท่านแสดงออกไป...

สิ่งที่ท่านแสดงออกล้วนก่อเกิดจากหัวใจ...ความจริงใจที่ใสสะอาด...นั่นย่อมเป็นสิ่งที่ข้าภูมิใจที่ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับ....

สิ่งที่ท่านแสดงออกเช่นนี้...มีสิ่งใดเล่าที่ควรค่าแก่การขออภัยผู้ใดหรือต่อข้าฯหรือต่อผู้หนึ่งผู้ใด....หากแต่ว่าควรได้รับการคารวะจากข้าฯและผู้อื่นที่ได้รับมากกว่าและด้วยความจริงใจ...

มิใช่สิ่งที่ผู้คนหยามหยัน....และหลู่ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีแห่งความบริสุทธิ์เหล่านี้...
และหากว่าการกระทำดังกล่าวใดๆ...เป็นผลให้ท่านอาจเข้าใจที่แตกต่างจาก ข้าฯบันทึกมา
ก็มีเพียงสิ่งเดียวที่ข้าฯขอร้อง....
อภัยให้ข้าฯด้วย...ข้าฯผิดเอง

ข้าฯมีเพียงสิ่งเดียวจะแลกเปลี่ยนกับเจ้า...มิใช่ต่อรองเจ้าเพราะข้าฯคงมิมีอะไรไปต่อรอง...หากเจ้าทำตามสิ่งที่ข้าฯขอร้องได้...ข้าฯขอยินยอมให้ปีศาจแห่งความรักของเจ้าหลอกหลอนข้าฯไปตราบนานแสนนานเท่าที่เจ้าพอใจ....

อีกเรื่องหนึ่ง....ข้าฯยุติการบันทึกจอมยุทธ์เย้ยยุทธจักร...มิใช่ข้าเขียนต่อมิได้...หากแต่..ข้าฯรู้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกิดความแตกแยกในบ้านนี้....และทุกคนให้เกียรติข้าฯที่จะใช้วิจารณญาณเอง...
ข้าฯมิได้มีการกระทำใดๆบนพื้นฐานที่รับจ้างรับใช้ผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงทั้งสิ้นหากเป็นแนวคิดส่วนตัวข้าฯที่เห็นว่าหลายอย่างที่ได้รับการบิดเบือน.....
ข้าฯเองมิได้เป็นอย่างที่หลายท่านเข้าใจและกังวล...ข้าฯคาดเดาได้ว่าท่านคิดเรื่องอะไร...มิว่าเรื่องการจัดตั้งส้องสุมผู้คน...ข้าฯจะทำไปทำไม...และจะทำเพื่ออะไร...และทำเพื่อใคร อีกทั้งข้าฯก็มิมีศักยภาพพอที่จะไปทำ...และถ้าข้าฯคิดทำจริงๆข้าฯจะมานั่งบันทึกเปิดเผยให้เมื่อยมือทำไมที่บ้านหลังนี้..ซึ่งมิมีประโยชน์อะไรมากมายในทางยุทธวิธี.....เพราะข้าฯเองก็พอจะเข้าใจดีเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธี...แต่ที่จริงแล้วคิดข้าฯยังมาคิดเลย...และมิใช่วิถีทางที่ข้าฯคิด...

เมื่อบ้านจอมยุทธ์มี เพียงสองด้าน...คือ...สงครามและความรัก....ข้าฯทราบดีจอมยุทธ์แต่ละท่านล้วนมีฝ่ายที่ตนชื่นชอบและเชื่อมั่น...หากแต่ว่าต่างล้วนให้เกียรติกันและกัน...
ข้าฯจึงขอยอมยุติการเขียน เพื่อสันติภาพแห่งบ้านนี้...
และข้าฯเชื่อว่าจากการดลใจของบางท่าน...

มิทราบว่าสิ่งที่ข้าฯขอร้องนั้นหากมากเกินไปหรือไม่....
หากมากเกินไปก็ต้องขออภัยที่จะต้องขอร้องท่านอีกครั้ง......
อภัยข้าฯด้วย....ข้าฯผิดเอง...

โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 15 พ.ย. ปี 2006 [ 23 : 36 ]

ไม่ได้โดยเนื้อหา ก็ได้เชิงภาษา ได้เรียนรู้ ได้ขบคิด ฯลฯ
เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด

โดย : งูเขียวหางบอบช้ำ
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 16 พ.ย. ปี 2006 [ 1 : 57 ]

คนเราเกิดมาย่อมต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเรียนรู้ชิวิตในสังคมที่เราอยู่ที่เราผ่านพบ ความเป็นรูปแบบนั้นคงขึ้นอยู่กับลักษณะทางความคิดและสถานการณ์ของสภาพสังคมนั้นๆ
สิ่งที่เป็นรูปแบบต่อการเชื่อมต่อกันระหว่างคนหนึ่งสู่คนหนึ่ง จากคนหนึ่งถึงคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่ง ด้วยข้อตกลงทำให้เกิดสภาพของสังคมหรือกลุ่ม ซึ่งอยู่ภายใต้กฏหมู่หรือกฏเกณฑ์ หรือระบบของความสัมพันธ์ ของระดับกลุ่มหรือสังคมนั้นเอง ดังนั้น ไม่แปลกนักที่คนเราจะได้รู้จักกัน ด้วยพื้นฐาน
ของความสัมพันธ์ระดับสังคม ... ส่วนความสัมพันธ์ย่อยหรือเฉพาะบุคคลนั้น มีรูปแบบทางข้อตกลงที่ละเอียดอ่อนต่อกัน หรือที่เรียกว่าความสัมพันธ์ภายใน
เป็นข้อตกลงระหว่างความคิดของผู้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และระดับที่ลึกลงไปอีกคงเป็นระบบความสัมพันธ์ภายในต่อตัวบุคคลและระบบความคิดต่อสิ่งต่างๆรอบตัว นั่นอาจเรียกว่า สิทธิส่วนบุคคล ก็ได้ เพียงแต่นั่นก็เป็นหนึ่งในระบบความสัมพันธ์ ที่ถูกมนุษย์คิดค้นและกำหนดบทบาทของชีวิตตัวเองและ
สิ่งแวดล้อมรอบข้างแต่ไหนแต่ไรมาแล้วกระมัง
บทความข้างต้นนี้ได้ย่อมาเผื่อให้เข้าใจในความหมายของความสัมพันธ์ ที่ผมได้กล่าวไว้หน้าต้น อาจจะพอทำให้เข้าใจว่าผมหมายถึงอย่างไรบ้าง
ผมเองสนใจในความหมายต่างๆที่ดีๆ และอยากจะพูดคุยกับความคิดของคนอื่นๆด้วย เพราะอาจจะนำไปสู่การรวบรวมความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่ง ณ พื้นที่แห่งนี้ก็มีศักยภาพเพียงพอ...

ฉะนั้น โปรดก้าวช้าลงอีกซักนิดท่านจอมยุทธ์ เพราะ ณ ที่แห่งนี้ ยังมีแร้งคอย -*-

โดย : ชาวบ้านทอเสื่อ
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 16 พ.ย. ปี 2006 [ 2 : 11 ]

ข้าฯ มาสวัสดี แบบ ไม่ขอใช้ "ความคิด"

โดย : แต่งแต้ม
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 16 พ.ย. ปี 2006 [ 7 : 34 ]

อ่ะแฮ่ม ๆ...ข้ามาดีนะ(กันไว้ก่อนเดี๋ยวโดนน้ำร้อนสาด)
..
ท่านกระบี่ดาวแดง...
..
จอมยุทธ์เย้ยยุทธจักรข้าน้อยเห็นแต่ยังมิได้เคยอ่าน ข้าก็เลยรอดพ้นจากความแตกแยกซะอย่างนั้น....หุหุ
...
เอ๊ย...ไม่ใช่ ๆ555
..
ความเห็นข้านะ...อธิบายสามวันก็ยังไม่จบ
เอาเป็นว่า........
........ท่านจริงใจต่อตัวเองและทุกคนที่นี่.........จบ
..
(ขอต่ออีกสักหน่อยเถอะตามประสาซาบู)
..
เหรียญมีสองด้านก็จริงอยู่....หากเปรียบเช่น. สงครามกับความรัก
..
แต่สันตรงกลางที่เชื่อมระหว่างเหรียญสองด้านคือมิตรภาพที่ยังโยงใยอยู่
........ซึ่งข้าก็ได้รับจากมัน.........
..
ข้าชื่นชมและเชื่อมันในความดีงามของท่าน
..
ด้วยความเคารพยิ่ง
..
(ขาดรอยยิ้มท่านไปสักคน โลกนี้มันเฉาไปไม่น้อยเลยอ่ะนะ)
...
ยิ้มกันหน่อยเร้วว
..
ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม

โดย : ซาบู
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 16 พ.ย. ปี 2006 [ 10 : 17 ]

คารวะท่านงูเขียวฯ....เป็นจังซี่ละเด้อ...สิบอกไห่...อืมแต่ว่าข้าฯคุ้นๆสำเนียงท่านน่ะ...

โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 16 พ.ย. ปี 2006 [ 11 : 26 ]

......คารวะท่านชาวบ้านทอเสื่อ....ที่ได้ให้ข้อคิดที่ดีงาม.....ความสัมพันธ์อันเป็นพื้นฐานดังท่านกล่าว...หากสิ่งที่ข้าฯบันทึกมาล้วนแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบนโลกเสมือน...อันเป็นมิติแห่งความสัมพันธ์ในแบบความสัมพันธ์ระยะไกลที่มีความเร็วสูง.....ผ่านอักษราที่ถ่ายทอดหากรับรู้ด้วยใจและจิตวิญญาณ......

โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 16 พ.ย. ปี 2006 [ 11 : 32 ]

คารวะท่านแต่งแต้ม....มาเยี่ยมเยียนแต่เช้าตรู่เลยนะท่าน...

โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 16 พ.ย. ปี 2006 [ 11 : 33 ]

...คารวะท่านซาบู....หายไปนานเลยนะท่านข้าฯมิกล้าเอาน้ำร้อนสาดท่านหรอก....แต่ถ้า ห่านป่าโฉบมาละข้าฯช่วยไม่ได้นะ...

โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 16 พ.ย. ปี 2006 [ 11 : 36 ]

ท่านว่า....ช่วยไม่ได้.....เพราะท่านขี้เกียจจะช่วยซะมากกว่ามัง555

หากท่านคิดจะช่วย มีรึข้าจะมิรอดพ้น
เพียงห่านยลอักษราท่านในระยะพันลี้มันก็เตรียมตัวนังพับเพียบเรียบร้อยหมอบราบคาบแก้วแล้ว

555

โดย : ซาบู
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 16 พ.ย. ปี 2006 [ 11 : 54 ]


ทำอะไรก็ได้ ถ้าเราทำแล้วเกิดความสุข...ทำดี ทำต่อเถิด
"จงเลื้อยให้เหมือนเถาวัลย์ อย่าเลื้อย เหมือนถั่วฝักยาว"

โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 16 พ.ย. ปี 2006 [ 13 : 49 ]


ลมที่หนาวเย็น....ทำให้เราต้องสวมเสื้อกันหนาวที่รักยิ่ง
...........................ให้กระชับ...แน่น...ยิ่งขึ้น

ลมฝน..................ทำให้เสื้อกันหนาวที่สวยงามของเราเปียกปอน
............................เปียกปอน....แต่มิอาจทำให้เราถอดเสื้อออกได้..

ลมร้อน................ทำให้เราต้องถอดเสื้อกันหนาวออก.....
...........................แม้จะรักมากมาย

ลมปาก.................ทำให้เราต้องหาเสื้อผืนใหม่....ทิ้งเสื้อผืนเก่า
...........................แม้จะผจญกับ.....
............................ความเย็น..สายฝน...หรือแม้แต่ลมร้อน...
............................ก็มิอาจเปรียบปาน....ได้....

............................ลมลวง..................................................
โดย : กระบี่ไล่ล่า ////
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 16 พ.ย. ปี 2006 [ 14 : 50 ]

แมวมองคลอเคลียถึงท่าน กรุณาหันมองมันด้วย
แมวมองดูหน้าตาสวย ยื่นอาหารแมวด้วย...ช่วยทีนะ...

โดย : แทน...ใคร
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 16 พ.ย. ปี 2006 [ 18 : 45 ]

กระบี่หักปักไว้ที่ต้นเหมย.....สามเซี้ยะมิเกินเลย
และมืดมิดเมฆบังจันทร์
.........................................
โลหิตที่หลั่งยังมีสีดำ.....อาจจะหมองและคล้ำ
ก็มิหมายว่าจะทรุดลง
................................................................................
อย่าได้ขอร้องเช่นนี้

เพราะท่านคือ...สหาย
โดย : หลวงจีนทุศีล
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 17 พ.ย. ปี 2006 [ 16 : 29 ]

.....คารวะจอมยุทธ์ทุกท่าน....ขออภัยที่ห่างหายไปหลายเพลา...
.....เมื่อพวกท่านต่างล้วนเป็นมิตรสหาย...ข้าฯก็ต้องดึงกระบี่หักขึ้นอีกสักครา...
.....หากที่ข้าอาจช่วยได้ก็เป็นเพียงการจารึกเคล็ดวิชา...ที่ต้องถอยคนละก้าว เพื่อปลูกต้นไม้ให้บาน...
.....และเคล็ดแนวทางการในขจัดลมปราณแห่งวงจรอุบาทว์ไหลย้อนกลับมิให้เกิดขึ้นอีก. ...
......การสร้างสันติภาพที่เสมอภาค...หาใช่สันติภาพแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด....และมิได้ออกมาจากกระบอกไม้..แต่รูปแบบเพลงยุทธ์มิได้ใช้วิธีหำหั่นกัน...
......แต่ที่สำคัญมันต้องอยู่ที่แต่ละฝ่ายจะมีความจริงใจแค่ไหน

โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 18 พ.ย. ปี 2006 [ 22 : 7 ]

คารวะท่านแทนใคร....ข้ายินดีต้อนรับเสมอ...

โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 18 พ.ย. ปี 2006 [ 23 : 21 ]

ที่ท่านหลวงจีนทุศีลกล่าวมานั้นมิผิด...เมื่อแต่ละคนต่างมีความคิดที่ไม่เหมือนกัน...แต่รูปแบบวิธีการในการบรรลุผลทางความคิดหาใช่มีหนทางเดียวไม่...
.....สิ่งที่ข้าฯจะบันทึกนำเสนอก็เป็นเพียงกรอบกว้างๆแนวคิดเห็นส่วนตัวข้าฯที่อาจจะมีข้อจำกัดในการรับรู้....
......ส่วนผู้อื่นจะคิดอย่างไร...จะเชื่อหรือไม่...จะทำแบบไหน,,ข้าฯย่อมมิอาจทราบได้....

โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 19 พ.ย. ปี 2006 [ 0 : 0 ]

ข้าฯต้องเพิ่มเติมอีก....กระบี่หัก...หมายถึงกระบี่ดาวแดงที่หัก...มิได้หมายถึงกระบี่อื่นที่หัก....อืม..พักนี้ข้าฯต้องอธิบายให้ชัดเจนเพราะหลายเรื่องที่เขียนสั้นๆไม่ชัดเจนนั้นจะทำให้ตีความไปเรื่อยเปื่อย...

โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : อาทิตย์ ที่ 19 พ.ย. ปี 2006 [ 0 : 12 ]

กระบี่ดาวแดงหัก
ไม่เป็นไร
ใช้กระบี่ดาวเหลืองสิ
ดาวเหลืองบนธงแดง
เอ๊ย..ดาวเหลืองในฝักแดง

เขียนสั้นๆ น่ะดีแล้ว
ข้าชอบตีความ แต่ไม่ชอบตีควาย
โดย : แป๊ะไคซิม
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 20 พ.ย. ปี 2006 [ 0 : 5 ]

คารวะท่านแป๊ะไคซิม......ข้าฯต้องอธิบายอีกว่า..บทกวีที่ท่านหลวงจีนทุศีลนำมานั้น....อยู่ในหัวข้อ 0073 ที่ท่านกระบี่ไล่ล่าเปิดประเด็นไว้....เป็นการต่อสู้กับความคิด..ต่ออุดมคติ...ต่อหัวใจ...ฯลฯ...ในการเปิดกระบี่....ซึ่งบทกวีเต็มเขียนไว้ดังนี้

...กระบี่หักปักไว้ใต้ต้นเหมย...สามเซี้ยะมิเกินเลย
และมืดมิดเมฆบังจันทร์...
...อสุนีฟาดเปรี้ยงฉับพลัน สว่างวาบดั่งฝัน
และวูบไว้ในความทรงจำ..
...โลหิตที่หลั่งยังมิสีดำ อาจจะหมองและคล้ำ
ก็มิหมายว่าจะทรุดลง
...รอเพียงสายลมพร่างพรม เหมยฮว๋าอย่าล้ม
จะเก็บดอกหล่นแซมคืน...

........ท่านอ่านดูทั้งหมดมิต้องตีความให้ยุ่งยาก.....ส่วนกระบี่ดาวเหลืองข้าฯมิทราบ...และมิได้สนใจ...
.........ข้าฯเองก็มิถือสาอะไร...ข้าฯเป็นชาวยุทธจักรผู้หนึ่งเมื่อข้าฯคิดว่าข้าฯเองสูญเสียสิ่งที่ข้าฯมีสิทธิอำนาจอธิปไตยต่างๆของข้าฯแล้วท่านจะให้ข้ามีความสุขและยินดีในอารมณ์กับการที่ข้าฯโดนปล้นหรือ....การแสดงออกทางความคิดหาห้ามกันได้ไม่....มิว่าผู้หนึ่งผู้ใด...
......เมื่อเสรีภาพขั้นพื้นฐานเมื่อยังไม่มี.....หากยังมิยุติการใช้วิถีทางแห่งการบดขยี้ทำลายล้างอีกฝ่ายให้สิ้นซากแล้วมันจะสมานฉันท์ได้อย่างไรบนแผ่นดินนี้
........ข้าฯคิดว่า...หากต้องการที่จะให้ผืนแผ่นดินนี้มีสันติภาพ...มีความปรองดองกัน

.........ก็ต้องให้อภัยกันและกันเพราะทุกฝ่ายล้วนมีข้อบกพร่องและล้วนได้กระทำความผิดพลาด...
โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 20 พ.ย. ปี 2006 [ 9 : 34 ]


**** การขอโทษย่อมมิอาจเกิดขึ้นได้จากการบิณฑบาตร้องขอ
.....และคำขอโทษอันยิ่งใหญ่นี้จักเกิดขึ้นมิได้เลยหากปราศจากหัวใจและปัญญา

.....หัวใจนั้นทำให้มองเห็นความทุกข์ร้อนของผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกับของตน

.....ส่วนปัญญานั้นทำให้พิจารณาไตร่ตรองถึงสิ่งที่พึงกระทำบนพื้นฐานของจริยธรรม การก้าวข้ามผ่านด่านแห่งศักดิ์ศรี ซึ่งเป็นอัตตาความหลงทะนงตน ความภาคภูมิใจในพวกพ้อง บรรพบุรุษ ชาติ ไปสู่ประตูแห่งเกียรติยศ คือการกระทำในสิ่งที่พึงกระทำ หยามทำลายศักดิ์ศรีตนด้วยวีระกล้าหาญที่นำพาไปสู่ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์

**** เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย แต่ประวัติศาสตร์ย่อมไม่บันทึกการกระทำที่ง่ายดาย
โดย : .....
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 20 พ.ย. ปี 2006 [ 10 : 19 ]

คารวะท่าน:......
....เป็นข้อคิดที่สูงส่งและหลักแหลมยิ่งนัก....
....มันยากมากจริงๆกับการชนะหัวใจของตน...ที่จะรับรู้หัวใจผู้อื่น...และเข้าใจหัวใจผู้อื่นดั่งหัวใจตน...
....ความขัดแย้งใดๆ...ต่างฝ่ายก็ล้วนมีสิ่งที่อีกฝ่ายตรงข้ามของตนถือว่าผิด...และไม่ตรงกับทัศนะของตน...
.....หากไม่มีการยับยั้งชั่งใจแห่งตน....ก็หามีระบอบบกฎหมาย...ระบอบสังคมได้ไม่...
.....วิธีการปรองดอง....จะเกิดไม่ได้หากปราศจากพื้นฐานความจริงใจต่อกันและกัน....
......ไม่มีสันติภาพ....ดอกไม้หลากหลายสีก็ไม่เบ่งบาน.....
.......คำกล่างของศาสดาที่กล่าวว่า...
.......ไม่มีชัยชนะใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการชนะใจตนเอง....

.........และเช่นเดียวกัน....การกระทำที่ยากที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้ก็คือการชนะใจตนเอง...

โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 20 พ.ย. ปี 2006 [ 12 : 28 ]

......สิ่งที่ข้าฯอยากขอร้องอีกข้อ...สำหรับบ้านจอมยุทธ์คือ...ขอให้ถอดเรื่องจอมยุทธ์เย้ยยุทธจักร ภาคสอง...ออกจากห้องร้อยบุปผา...เพื่อความสบายใจทุกๆฝ่าย....เรื่องราวนี้ที่จริงก็เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์แต่ข้าฯนำมาเรียบเรียงและวิเคราะห์เหตุการณ์และสอดแทรกเกร็ดเล็กๆน้อยๆทางประวัติศาสตร์.....
.....หรือเรื่องราวอื่นๆที่ข้าฯบันทึกที่ท่านจอมยุทธ์เห็นว่าไม่เหมาะสม....ให้ถอดออกได้โดยมิต้องเกรงใจ....
.....ขอคารวะ....กระบี่ดาวแดง...

.......ระยะนี้ข้าฯขอพักผ่อนสมองชั่วคราว....แต่จะแวะอ่านและแสดงความเห็นบ้าง...

โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 20 พ.ย. ปี 2006 [ 15 : 27 ]

อุ๊ยซซ์

ขอให้ ถอด

ปลด
ที
ละ
ชิ้น
ขาว
จั๊วะ
เลยฮะ
อิอิ

โดย : ห่านหิมาลัย
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 20 พ.ย. ปี 2006 [ 19 : 52 ]

ช่ายยย
ขาว
จั๊วะ
เลย
ค่อยๆ
ถอน
ที
ละ
เส้น
เห็น
แล้ว
หนัง
หนัง
ห่าน
นัง
ห่าน
ขาว
ทั้ง
ขน
ทั้ง
หนัง
เสีย
ดาย
เป็น
พะโล้
ก็
ไม่
ขาว
แล้ว
โดย : แป๊ะไคซิม
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 20 พ.ย. ปี 2006 [ 23 : 18 ]

.
คารวะท่านห่าน* และจอมยุทธ์ทุกท่าน

.....ข้าฯได้นำเสนอเรื่องราวจอมยุทธ์ภาคสอง หลังการยึดอำนาจได้ไม่กี่วัน...มาจนถึงปัจจุบันนี้...ก็หาได้มีผู้ใดมาข่มขู่คุกคามแต่อย่างใดไม่....ไม่ว่าฝ่ายใดๆ......แต่ข้าฯคิดว่าในเมื่อข้าฯเองเห็นว่าควรจะใช้วิธีการสันติ...เมื่อพื้นฐานแห่งการสร้างสันติภาพนั้นไม่มีการแสดงออกของความจริงใจ...ก็เป็นสิ่งยากที่จะทำได้
.....เหตุผลที่ข้าต้องสำรวจทบทวนวิจารณ์ตนเองว่ามีข้อผิดพลาดและบกพร่องอย่างไรในการนำเสนอ....ก็มีดังนี้คือ...

.1...หากไม่มีความจริงใจเป็นพื้นฐานก็ยากที่จะสร้างความสมานฉันท์กันได้....และจะแสดงออกได้อย่างไรว่าจริงใจไม่โกหกหรือซ่อนมีดไว้ข้างหลัง....
..2...เนื้อหาเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะนำเสนอ โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อต้องการอธิบายประเด็นหนึ่งใด...ก็มักจะละเลยต่ออีกด้านตรงข้ามซึ่งเป็นส่วนดีของเขา....หากใช้วิธีการนี้รวมทั้งประกอบไปกับอารมณ์ในการนำเสนอ...แม้ว่าจะมีข้อเท็จจริงก็ยังทำให้อีกฝ่ายเสียหายได้ภายใต้การละเลยอีกด้านและในแบบวิธีการมองแบบองค์รวม
..3. หากจะนับความผิด ของแต่ละฝ่าย ก็มีความผิดทุกฝ่าย ความรุนแรงก็ไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก...เพียงแต่ต่างกันไปในเรื่องราว....หากไม่ใช้วิธีการสันติ เพื่อหาข้อยุติที่ถาวร ก็คงมีกลุ่มอื่นๆขึ้นมาโค่นล้มล้างกันไม่หยุดสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป...และก็ใช้รูปแบบวิธีการเก่าๆล้างห้ำหั่นกันไปอีก...

...4...ข้าฯอยากเห็นรอยยิ้มของพี่ๆน้องเดินกอดคอกัน..ข้าเบื่อไม่เห็นรอยยิ้มมานานร่วมสองสามปีแล้ว...และหากวาระหลักของชาติคือการแก้แค้นแล้วชุดใหม่มาก็แป็นแบบนี้อีก...แล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาชาติได้...

ข้าฯอยากเห็นพี่ชายพี่สาวเดินมาโอบคอน้องไปด้วยกัน....ข้าฯอยากเห็นห้องชายน้องสาวที่น่ารักกอดคอกันเดินไปสู่วันข้างหน้าด้วยความอบอุ่นและมีรอยยิ้มที่จริงใจ.....

..........สำหรับปอดข้าฯจะแหกหรือไม่ ย่อมขึ้นกับแต่ละท่านพิจารณาเพราะข้าฯมิสามารถล่วงรู้ได้....เพียงแต่ข้าฯคิดว่าไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดเท่าเราหันหน้ามาคุยกัน...และการเริ่มต้นแต่ละฝ่ายต้องแสดงความจริงใจ...
.........ดังนั้น เมื่อข้าฯมิอยากเห็นใบหน้ามิตรสกหายข้าฯบึ้งตึงเวลาข้าฯเปิดเว็บหน้ายังบึ้งออกนอกจอ...ข้าฯรู้...ปัญหาหลักมันอยู่ที่งานเขียนของข้าฯชิ้นนี้....ดังนั้นจึงมีคำขอโทษของข้าฯในบทบันทึกในข้างต้น....ที่ต้องขออภัย..ด้วยความจริงใจจากข้าฯ..

.........คารวะทุกท่าน ...

โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 20 พ.ย. ปี 2006 [ 23 : 36 ]

นักรบ มีหน้าที่ฆ่า
คนสั่งฆ่า มีหน้าที่สั่งฆ่า
คนหาข้อมูล มีหน้าที่ขุดค้นข้อมูล

คนบงการกระบวนการรบ แม้เปี่ยมคุณธรรม
ในกระบวนการสั่งฆ่า...มีหรือที่ ไม่ต้องรับผล ทั้งดีและชั่ว
.........
สงครามคร่าชีวิตมานักต่อนัก
ไม่ต้องตายด้วยอาวุธศาสตราใดๆ
แต่ตายแล้ว ด้วยดวงใจที่ทรมาน

จะเป็นคนสั่งฆ่า... คนฆ่า
หรือคนที่ถูกฆ่าเล่า...จึงจะคุ้มกับการมีชีวิต

โดย : นักรบไร้สนาม
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 20 พ.ย. ปี 2006 [ 23 : 53 ]

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook