บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ชุมนุมจอมยุทธ
แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

หน้าต่างความคิด
หน้า > 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

>> ชาวบ้านทอเสื่อ

หัวข้อ : "ชาวบ้านทอเสื่อ"


ภาพเงาของเขาฉาย ออกเป็นลายสหายเก่า
พอกพูนหนุนลำเนา ภาพของเขาข้าตราตรึง
คงเปลี่ยนมาแน่แล้ว เพื่อเป็นแก้วอันใหม่ซึ้ง
ตวามคิดคนคนหนึ่ง จะเปลี่ยนดีงได้กี่ทาง
ลำนำของถั่วทอด ที่เป็นยอดของหยินหยาง
เมื่อใดที่หมอกจาง จะเห็นบ้าง กับ ตนเดิม
เป็นคนของปกครอง คงไม่ต้องตอบคำข้าฯ
ผิดถูกที่ผ่านมา ท่านนั้นหนาอยู่ในใจ
ดาวแดงแฝงจริต ชอบงานขีดสร้างโลกใหม่
จะหมุนไปอย่างไร? ผลสุดท้าย สู่เส้นเดิม

ออกนามใช่เกลียดโกรธ เพียงขอโทษ ถ้าเคืองขัด
ความคิดถ้ามันชัด บทบัญญัติ คงไม่มี

ท่านคิด เรื่อง ชีวิต บางที ข้าคิด เรื่อง เสริชเอนจิน เสียนี่
ท่านคิด เรื่องวลี ข้าคิด เรื่องนี้ "เยาวชน"

หลากหลาย วัยผู้ อ่าน ความต้องการ ก็ไม่เหมือน
หลากหลาย คนบน ร้านเรือน คำว่า "เพื่อน" น่าจะ "พอ"

โดย : แต่งแต้ม
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 15 พ.ย. ปี 2006 [ 7 : 47 ]

คารวะ...ท่านแต่งแต้ม....
ข้าฯเอง...เข้ามาที่บ้านจอมยุทธ์ข้าฯมิทราบว่าแต่ละท่านเป็นผู้ใด....
การแสดงทัศนะของข้าฯก็เป็นความคิดเห็นในมุมมองที่ข้าฯคิด...และหาใช่สัจจธรรมทั่วไปใดๆ...
....นั่นย่อมบนพื้นฐานข้อมูล และกระบวนทัศน์ข้าเท่าที่มีจำกัดในอัตตา....
.....มีหลายเรื่องในวงการยุทธจักรที่ข้าฯอาจแสดงความคิดเห็นในรูปกึ่งนวนิยาย....นั่นก็เป็นความเห็นส่วนตัวของข้าฯ..ซึ่งอยู่บนพื้นฐานคือ....ข้าฯคิดว่าชาวยุทธ์ต่างล้วนมีข้ออ้างความชอบธรรม...บนพื้นฐานของตน และเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรคือบรรทัดฐาน...เช่น
1.......ความเห็นบางเรื่องในระบอบประชาธิปไตย...ข้าฯเห็นว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดที่แม้แต่องค์พระประมุขยังอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนี้......ดังนั้นจะต้องอยู่เป็นหลักจะล้มล้างไม่ได้ หากแต่แก้ไขได้....มิเช่นนั้นจะเป็นวงจรอุบาทว์ไปอย่างไม่สิ้นสุด...
.....ความเห็นข้าฯอาจรุนแรงที่มีต่อบางคน...เนื่องจากข้าฯเห็นว่าใช้วิธีการที่มากด้วยเล่ห์เพทุบาย....และ ที่สำคัญ มิเห็นองค์พระประมุขสูงสุดของประเทศอยู่ในสายตา....
.....ความเห็นต่อคณะที่เปลี่ยนแปลงการปกครองข้าฯคิดบนพื้นฐานว่า หากเพื่อความเป็นธรรมดังกล่าวอ้าง ก็จะต้อง มิเอนเอียงต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหากจะเอาผิดก้ต้องทั้งสองฝ่าย......และที่สำคัญข้าฯไม่เห็นด้วยกับวิธีการเช่นนี้....
2.....ความคิดเห็นข้าฯ...ในด้านสุนทรียภาพทางด้านวรรณกรรม...ข้าฯไม่ได้คิดว่า...ที่ว่าเพื่อชีวิตนั้น ไม่ได้หมายถึงแค่ชีวิตของกรรมกร-ชาวนา หรือมีสูตรแบบนิยายโบราณ ที่เป็นสูตรแบบกลไก ตัวเอกเป็นลูกคนยากจน ได้รับความคับแค้นจากกฎุมพี และในที่สุดวิญญาณปฏิวัติกำเริบ...
.....เมื่อชีวิตเป็นของผู้คนที่สะท้อนออกทั้งปัจเจกชนและการดำรงชีพในสังคม....ซึ่งมีทุกฉากแห่งชีวิตที่ต้องประสบพบพาน....
.....สุนทรียภาพไม่ได้แห้งแล้งแบบกลไก....
3.....ด้านพื้นฐานแห่งทุน...ซึ่งเป็นรากฐานของกรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง...ข้าฯแสดงทัศนะไว้แล้วในกรุงานเก่า ข้าฯจึงมองว่า การพัฒนาศักยภาพแห่งทุน ต้องทั้งทุนทางกายภาพและจิตวิญญาณ....มิได้มีกำแพงกั้นแบ่งโลกแบบกลไกที่แต่ละชั้นชนจะก้าวผ่านไม่ได้....
.......แนวคิดด้านนี้ข้าฯยังนำเสนอไม่จบ...
4. แนวคิดด้านปรัชญาเช่นกัน...ข้าฯยังค้างอยู่หลายเรื่อง...
5....แนวคิดด้านความรัก...เช่นกัน ข้าฯแสดงทัศนะไว้แล้วใน ฟิสิกส์ระบำปลายเท้า....

............ที่กล่าวมาคร่าวๆ...การเข้ามาในบ้านจอมยุทธ์ก็มีการนำเสนอแนวคิดบ้าง...ระบายอารมณ์ความรู้สึกบ้าง...บางครั้งบางเรื่องมันไมได้คิดได้ง่ายๆในการคิดเริ่มแรก....แต่ถ้ามีการชี้ช่องมันก็ง่าย...อย่างเช่นบางเรื่องข้าฯใช้เวลาร่วม20ปีในการคิด....
..........ดังนั้น ข้าฯเข้ามาที่บ้านจอมยุทธ์ ...ก็มิได้หมายความว่าที่นี่จะมีสิ่งที่ดีครบถ้วนสัมบูรณ์100% สำหรับผู้หนึ่งผู้ใด....
..........และข้าฯเองก็มิได้มุ่งหวังว่าจะได้รับการตอบแทนใดๆจากผู้ใด...ในเรื่องใดๆทั้งสิ้น....
..........และเนื่องจาก ข้าฯมิทราบว่าแต่ละท่านเป็นผู้ใด...บนโลกแห่งจินตนาการแห่งนี้...และมิได้มีอคติเป็นส่วนตัวใดๆกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้น....
.........หากมีการเกินเลยไปบ้างก็ต้องขออภัย.....โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 15 พ.ย. ปี 2006 [ 9 : 4 ]

ท่านดาวแดง ท่านน่ารักเสมอ
ท่านเป็นท่าน มีพลังงาน มากมาย

ฉัน แค่ไม่ต้องการ เห็นท่าน จมอยู่ กับความคิด มากเกินไป
โลกข้างกาย ของท่าน บางที เขาต้องการ เสียงของท่าน ทักทายเขาบ้าง เท่านั้นเอง สนใจ คนรอบข้าง ของท่านบ้างนะ อย่าถักทอ ใยความคิด จนติดเป็นกรอบ ขัง ท่าน กับคนรอบข้าง

ด้วยรัก

โดย : แต่งแต้ม
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 15 พ.ย. ปี 2006 [ 11 : 24 ]

มีสติ ไม่เกิดความคิด
ไม่ปรุงแต่งว่า ตัวกู ว่าของกู*
คำพูดไม่สวยหรู
แต่ควรคู่ข้างในความ

หนึ่งคำหลายความหมาย
ร้อยบรรยายก็หลายล้านความ
หยุดอยู่หรือแค่มองตาม
ก็เกิดความถามใจคน

ปัจจัยใดในโลกเป็นปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลง จงให้ปัจจัยแห่งความเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นอย่างนี้ แก่โลกเถิด..

เฉกเช่นข้าพเจ้า..เมื่อมีความร้อนและความเย็นก่อขึ้นที่ใด ถึงเวลาที่ข้าพเจ้าต้องเริ่มโบกพัดไปอีกครา

( ตัวกู- ของกู/ ภาษาของท่านพุทธทาส) จงอย่าได้หมายเป็นอื่นนะ

โดย : ชาวบ้านทอเสื่อ
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 15 พ.ย. ปี 2006 [ 11 : 59 ]

ขออภัยที่ต้องกล่าวเช่นนี้ ลองถามใจในตัวเองบ่อยๆดูเถิด

โดย : ชาวบ้านทอเสื่อ
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 15 พ.ย. ปี 2006 [ 12 : 12 ]

หนักแน่นเหมือนดังขุนเขา

หากแม้นจะเบาเหมือนนุ่น

เป็นคลื่นแห่งความอบอุ่น

ดั่งคูณสร้างสรรค์โลกา

พิภพแผ่ไปไพศาล

แม้นานสืบพันธุ์กันมา

ชุ่มชื่นชวนชมเสน่หา

ทั้งนภาท้องนทีธุรีดิน...........
โดย : ปุยเมฆา
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 15 พ.ย. ปี 2006 [ 12 : 37 ]

อ่านความใน ใช่เลย ....ที่เปรียบเปรย อุปมา
ตั้งใจขีด อักษร แฝงเรื่อง บรรจงแต่ง ข้อคิดเตือนใจใครบางคน
สังคมมี ผู้ไม่รู้อีกมากมาย
วาดวางทิ้งไว้ หวังว่าสักวันคงมีคนอ่านเจอ
โดย : สร้างสรรค์ฯ
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 15 พ.ย. ปี 2006 [ 16 : 19 ]

หวัดดีแต่งแต้ม
หวัดดีกระบี่ดาวแดง
ขยันพิมเนอะ


โดย : บ๊วยหวาน
เมื่อเวลา : พุธ ที่ 15 พ.ย. ปี 2006 [ 16 : 51 ]

ทุกท่านแต่ละนาม ข้อขอคารวะ

โดย : ช้องนางคลี่
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 16 พ.ย. ปี 2006 [ 16 : 39 ]

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook