Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

หน้าต่างความคิด 2
(ที่หลงเหลือจากเศษซากเว็บบอร์ดล่ม)
หน้า > 1 - 2

>>ตำราบนหลังเต่า

หัวข้อ :

ตำราบนหลังเต่า

เต่าหินตัวใหญ่
เดินไปเดินมา
อยู่บนหน้าผา
เสียดฟ้าสูงล้ำ
หลังแบกคัมภีร์
พระธรรมล้ำค่า
เดินไปเดินมา
กล่าวชมว่าข้า
นี้หนาบรรลุ
.....
ภิกษุสงสัย
ไฉนเรยบรรลุ
จี่งถามเจ้าตะนุ
บรรลุสิ่งใด
.....
เต่าใหญ่ได้ฟัง
มันยังย่ามใจ
เล่าแจ้งแถลงไข
เหตุใดบรรลุ
.........
อันว่าตัวข้า
เต่าศิลาตัวใหญ่
ความรู้เหนือใคร
เพราะมีคัมภีร์
...........
ภิกษุสังสัย
หน้าแรกอ่านเช่นไร
ช่วยคลายสงสัย
แก้ไขกล่าวมา
...........
ตะนุโตสงสัย
อ่านเช่นไรแน่
ข้านี้มิเคยแล
คัมภีร์บนหลัง
..........
ภิกษุหนุ่มหัวร่อฮา
เออนี่หนาคือบรรลุ
มีคัมภีร์ผุผุ
ก็บรรลุได้กระนั้น ฤา
...............
ผู้คนทั้งหลาย
จงตั้งใจหมั่นศึกษา
อย่าเป็นเช่นเต่าแบกตำรา
รู่ค่าหนังสืออย่างแท้จริง
.............
ที่แท้แล้วตำราบนหลังเต่าเขียนไว้ว่า....
....
ดูกรเถิดผู้เจริญแล้วด้วยคุณลักษฌ์ทั้งปวง
ด้วยรูปก็ดีปัญญาก็ดีแลถึงพร้อมไปด้วยธรรมกรุณา
จงเตือนตนเองไว้เถิดด้วยว่ากระทำกรรมใดๆแล้ว
ก็ขอให้ถึงพร้อมด้วยสติ
กล่าวคือมีสติทุกขณะจิตที่กระทำ
อย่าทำโดยโมหะ
อย่าทำด้วยโกรธะ
อย่าทำด้วยราคะจริตแล้ว
แม้นกรรมใดๆที่ใช้สติกระทำล้วน
กล่าวใด้ว่า ผู้เจริญแล้วกระทำ....
.----------------สาธุ--------------------

โดย : อี้เจี้ยน
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 14 พ.ค. ปี 2007 [ 13 : 54 ]

------สาธุ------

โดย : ตัวโง่งมอันดับหนึ่ง
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 14 พ.ค. ปี 2007 [ 14 : 9 ]


สาธุ.ด้วยคน................
มองยักษ์เต่า..............เคลื่อนกายได้งามยิ่ง

มองสูงสิ่ง...................ตำราพาไหลหลง

ขว้างกระบี่.................โฉบชนสิ้นมั่นคง

หนักหล่นลง...............ทับเราเมาตำรา
ใจหนึ่งดัน.................อีกหนึ่งกอดสนิท

ทุ่มเถียงฉีก...............จิตใจให้เป็นสอง

สิ้นตำรา.....................พญาเต่าไม่แลมอง

คนเศร้าหมอง............รายต่อไปใยเป็นเรา.

โดย : กระบี่ไล่ล่า ////
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 14 พ.ค. ปี 2007 [ 15 : 27 ]

เต่าก็เหมือนกับเรานั่นแหละ ดูสิเวลาเราโกรธเรากลัวจนหัวหด แต่เวลาเราดีใจจนลืมตัวเองไปว่าแท้ที่จริงแล้วเราเป็นใคร

โดย : mukda
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 14 พ.ค. ปี 2007 [ 15 : 37 ]

------สาธุ------
โดย : uthen
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 14 พ.ค. ปี 2007 [ 19 : 15 ]

"จบพระไตรปิฎกหมดแล้ว จำพระธรรมได้มากหลาย พูดเก่ง อธิบาย
ได้อย่างซาบซึ้ง มีคนเคารพนับถือมาก ทำการก่อสร้างวัตถุไว้ได้
อย่างมากมาย หรือสามารถอธิบายถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้อย่าง
ละเอียดแค่ไหนก็ตาม ถ้ายังประมาทอยู่ ก็นับว่ายังไม่ได้รับรสชาติ
ของพระศาสนาแต่ประการใดเลย เพราะสิ่งเหล่านี้ยังเป็นของภาย
นอกทั้งนั้น"

"เรื่องของพระวินัยนั้น ให้ศึกษาอ่านตำรับตำราให้เข้าใจให้ถูกต้อง
เพื่อปฎิบัติไม่ให้ผิด ส่วนธรรมะนั้น ถ้าอ่านมากก็จะมีวิตกวิจารณ์
มาก จึงไม่ต้องอ่านก็ได้ ขอให้ตั้งใจปฎิบัติเอาเพียงอย่างเดียวก็พอ"
นำคำอวุโสท่านหนึ่งมาเล่าสู่กันฟัง

ขอร่วมอนุโมทนา ด้วยคน

โดย : ทุศีล
เมื่อเวลา : อังคาร ที่ 15 พ.ค. ปี 2007 [ 11 : 3 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com