Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

หน้าต่างความคิด 2
(ที่หลงเหลือจากเศษซากเว็บบอร์ดล่ม)
หน้า > 1 - 2

>>การศึกษา อันแท้จริง

หัวข้อ :

การศึกษา อันแท้จริง

...
ปิดเทอม 3 เดือนเหมือน 3 ปี สหายท่านทั้งหลายสบายดี
จากป่าไผ่ท่องไปในยุทธภพ สลัดทิ้งความวุ่นวายที่ได้พานพบ
สำนึกตัวประหนึ่งเถ้าธุลีไร้ราคา เราเพียงเศษฝุ่นในวัฏเวิ้ง

..การศึกษา..
คนที่ใช้ศัพท์นี้คนแรก ผมเชื่อว่า คือพระพุทธเจ้า
ศัพท์นี้ ผมเชื่อว่า มีใน สาส(คำสอน)เดียว คือพุทธศาสนา

คำบาลีเกิดจากการผสมขึ้นจากส่วนประกอบต่างๆ คำว่าศึกษาก็เช่นกัน
จากรากศัพท์คือ สก(ตน) สนธิกับ อิกฺข ธาตุ ในความมอง (อิกฺข ถ้าเป็นนามหมายถึง นัยตา) แปลว่า มองตนเอง อันเป็นลักษณะคำสอนของพุทธ
ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินได้ฟังมาบ้าง
..ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทำความศึกษาอย่างนี้ว่า....
..ดูก่อนกัสสปะ เธอพึงทำความศึกษาว่า...
แต่ท่านทั้งหลายจงเข้าใจอย่างหนึ่งว่า
...จะเป็นผู้มีการศึกษาได้ต้องเป็นผู้ได้เรียนมาอย่างบริบูรณ์เสียก่อน
จึงเคยมีคำกล่าวว่า
...ภิกษุนั้นได้เรียนกัมมัฏฐานจากสำนักพระศาสดาบ้าง จากสำนักพระเถระทั้งหลายมีพระสาลีบุตรเป็นต้นบ้าง ก็ปลีกตัวไปประกอบความเพียรคือไปทำศึกษานั้นเอง

ท่านทั้งหลาย ผลของการศึกษาคือ บัณฑิต
..บัณฑิตย่อมเป็นผู้ฉลาด คือ รอบรู้และแยบคลายในอัชฌาสัยแห่งตน
..บัณฑิตย่อมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา(ความรู้) และจรณะ(ประพฤติ) มองธรรมอยู่

วิชชา และจรณะ สัมพันธ์กันอย่างไร

..จรณะย่อมเรียนรู้ให้เกิดวิชชา
..วิชชาย่อมศึกษาให้เกิดจรณะ
กล่าวให้เข้าใจคือ
..ผู้มีความประพฤติที่เอื้อเฟื้อต่อการเรียน(ใคร่เรียน) จึงจะเรียนให้เกิดความรู้ได้อย่างถูกต้อง
..ความรู้อันได้เรียนมาอย่างบริบูรณ์แล้ว จึงจะยังให้ผู้นั้นทำศึกษาอย่างถูกต้องได้

แต่ในสังคมไทยไม่ใช่อย่างนั้น
..คนในแผ่นดินนี้เป็นคนพาล(โง่) ไม่ใช่บัณฑิต(ฉลาด)
..เป็นผู้สั่งสมอัชฌาสัยแห่งคนพาล ไม่สั่งสมอัชฌาสัยแห่งบัณฑิต
..มีปกติกีดกัน และปฏิเสธบัณฑิต มีธรรมชาติเสพคนพาลอยู่เนื่องๆ แผ่นดินนี้จึงปราศจากบัณฑิต(บัณฑิตไม่แสดงตัวเพราะเห็นโทษแก่ตนบ้าง เห็นธรรมบ้าง) แต่เต็มด้วยคนพาล มีความพาล(โง่)เป็นใหญ่
..คนพาลย่อมมีปัญญาทราม ย่อมเลือกความพาลเป็นผู้นำ เพราะไม่อาจเห็นธรรมและบัณฑิตได้ด้วยอัชฌาสัยพาลแห่งตน

กล่าวไปเหมือนดูถูกท่าน ปอปั้นตนเองว่าฉลาด
สหายทั้งหลายอย่าได้คิดเห็นเป็นอย่างนั้น
ข้าน้อยเพียงแต่ปัญญาน้อยนิด นำคำที่ท่านกล่าวไว้มากล่าวต่อ
หากถ้อยคำผิดพลาด จะด้วยพยัญชนะ หรืออรรถ(เนื้อความ)ประการหนึ่งใดขอท่านผุ้รู้จงได้ตำหนิ ตักเตือน และแก้ไข ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

สวัสดีเทอมใหม่สหายข้าน้อยทุกท่านๆ คิดถึงหลายๆ คนไม่ได้เจอเลย...
โดย : นายน้อยที่หก
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 7 มิ.ย. ปี 2007 [ 11 : 47 ]


คำกล่าวท่านช่างงดงามยิ่งนัก ท่านนายน้อยที่หก

คารวะ
โดย : ซาบู
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 7 มิ.ย. ปี 2007 [ 12 : 31 ]


ดอกบัวอยู่ในตู้....................................................

ดอกอุพิตงดงามเด่นบนคอ..................................

ดอกโศกวิโยคทั่วแผ่นดิน....................................

ดอกดินบานในชัฎไม่เอาหน้าเอาตา......................
สาธุต่อ.......................................ท่านนายน้อยที่หก
โดย : กระบี่ไล่ล่า ////
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 7 มิ.ย. ปี 2007 [ 12 : 50 ]

ดอกบัวบานอยู่หนใด
อุตพิตขจรไกลทั่วเวหน
เมื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงเข้าสิงคน
คิดรึจะรอดพ้น....ดิ้นรนกันไป

(ว่าไปเรื่อย555)

โดย : ซาบู
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 7 มิ.ย. ปี 2007 [ 13 : 4 ]


ดอกบัวบานเพียงในตู้
ลิงวิ่งกรูสู่จิตคน
หอมกลิ่นดอกเหม็นทุกแห่งหน
ไทยทุกคนเจ้าของกรรม

แก้วสามประการขังแน่นตู้
อผู้รู้วาดแสดงตน
ปิดทองหน้าพระประโคมผล
อริยตน...สติแน่นกาย

(เรื่อย.....เลื่อย...เช่นกัน....)
โดย : กระบี่ไล่ล่า ////
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 7 มิ.ย. ปี 2007 [ 14 : 12 ]

ขอแซมกระทู้ท่านนายน้อยฯด้วยทัศนะที่ตื้นเขินของผม

แผ่นดิน , เผ่าพันธ์ และโลกที่สมดุล
ครั้งหนึ่งชาวธิเบต เคยเป็นเผ่านักรบที่ดุร้าย แล้วเมื่อรับพุทธศาสนาจิตใจจึงอ่อนโยนลง

บางครั้งบัณฑิต หลีกหายเพราะเบื่อหน่ายความวุ่นวาย และเห็นเหตุแห่งภัยที่เคยเกิดขึ้น

เห็นแมวตัวผู้ ตัวอ้วน ลายแดงส้มอมทอง นั่งมองสายลมบนจั่วบ้าน ลมหอบมาที มันหรี่ตา มันมองไปทางภูเขา
มันอาจนึกถึงเผ่าพันธุ์ที่เคยท่องไพรอย่างเสือ
ผมรู้อีกว่า มันขี้เกียจจับหนู แต่กลิ่นฉี่ของมันก็ทำให้หนูเลิกกวนถ้วยชามยามค่ำดึก

ความอ่อนโยน หาใช่ อ่อนแอ
คนพาลเอ็ดตะโรเพราะขลาดเขลา
เมื่อบัณฑิตประกาศธรรม
คนพาลใช้ความเมามายปปลุกความกล้า
ในขณะที่บัณฑิตรู้หลบหลีก
โดย : นวพินลีนน
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 7 มิ.ย. ปี 2007 [ 14 : 18 ]

............ว๊า....ว.......ๆ......ๆ...ๆ..........

...........กราว....นวพินลีนน ..........ดี ๆ ............
โดย : กระบี่ไล่ล่า ////
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 7 มิ.ย. ปี 2007 [ 16 : 10 ]

.......
หากเพียรจะศึกษาเรียนรู้โลกไหนไหนไม่ว่า
ขอจี้ให้แจ้งแทงให้ชัดแค่โลกทั้งสอง
ฉลาดพอตัวจะพบโลกมัจจุราไม่มอง
แกร่งพอจะจองนวโลกาห้ามกระแสมาร
โดย : ถั่วทอด
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 7 มิ.ย. ปี 2007 [ 18 : 18 ]

ฮ่า ฮ่า กูรู้ทุกอย่าง ยกเว้นตัวกูคนเดียว

โดย : เจ้าบ้านหมื่นกรอบ
เมื่อเวลา : พฤหัสบดี ที่ 7 มิ.ย. ปี 2007 [ 20 : 28 ]

ฮี่ๆ กูก็ไม่รู้อะไรเลย ยกเว้น ตัวกูของกู

โดย : แป๊ะไคซิม
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 8 มิ.ย. ปี 2007 [ 0 : 53 ]

รู้
รู้สึกดีใจ ที่ได้ยินเสียงกราว
ดังกล่าวกราว...ใจจริง ...
ดังกล่าว กราวหลอกเล่น
กราวว่า ดี ๆ
รู้ แล้ว ...ดี ๆ
โดย : นวพินลีนน
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 8 มิ.ย. ปี 2007 [ 9 : 57 ]

ท่านนวพินลีนน ไม่คิดจะเล่นเหมือนท่านผู้เฒ่ากูรูสองคนข้างบนนี้เหรอ

น่าสนุกนะนั่น เอิ๊กๆ

โดย : ซาบู
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 8 มิ.ย. ปี 2007 [ 10 : 17 ]

ท่านซาบู
ผมมันคนมีกรรม
ไอเวลาจะเล่น คนอื่นเค้าก็จริงจัง
พอเราจริงจัง ก็มาชวนเล่นซะนี่

เอิ้กๆๆ
...

โดย : นวพินลีนน
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 8 มิ.ย. ปี 2007 [ 12 : 49 ]


ที่ผ่านๆ มา สงสัยคนทั้งบ้านคงจะเล่นๆ กันอ่ะนะ
ท่านถึงไม่มีโอกาสได้เล่นกับเขาเลย555
โดย : ซาบู
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 8 มิ.ย. ปี 2007 [ 13 : 7 ]

เรื่องมันผ่านไปแล้ว
...เฮ่อนึกถึงอดีตแล้ว ...นึกไม่ออก!!??
เกิดอะไรขึ้น ผมลืมไปแล้วล่ะท่าน

โดย : นวพินลีนน
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 8 มิ.ย. ปี 2007 [ 13 : 17 ]

เรื่องมันผ่านไปแล้ว
...เฮ่อนึกถึงอดีตแล้ว ...นึกไม่ออก!!??
เกิดอะไรขึ้น ผมลืมไปแล้วล่ะท่าน

โดย : นวพินลีนน
เมื่อเวลา : ศุกร์ ที่ 8 มิ.ย. ปี 2007 [ 13 : 17 ]

เชื่อแล้ว ว่าลืมจริงๆ ถึงได้post ซ้ำกัน2ครั้ง

โดย : เจ้าบ้านหมื่นกรอบ
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 9 มิ.ย. ปี 2007 [ 15 : 47 ]

สารภาพบาป ว่า ผมแอบใช้ของหลวง
ที่นี่มีร้านเน็ทอยู่ร้านเดียว เด็กเล่นเกมกันระงม
นั่งข้างๆมันตบเข่าดังผ่างๆ สบทใส่อารมณ์เกมตำรวจจับผู้ร้าย
...รอของหลวงเชื่อมสายอีกที
ด้วยความเคารพ

โดย : นวพินลีนน
เมื่อเวลา : จันทร์ ที่ 11 มิ.ย. ปี 2007 [ 9 : 13 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com