Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

หน้าต่างความคิด 2
(ที่หลงเหลือจากเศษซากเว็บบอร์ดล่ม)
หน้า > 1 - 2

>>จันทร์ผา

หัวข้อ :

จันทร์ผา

 
เจ้าจันทร์ผาไพรสูงเคยเต็มหุบ

ใครมาอุบมาเอาเป็นเจ้าของ

ปลูกรอบบ้านติดไฟทำคนมอง

ที่เหลือกองไม่มีที่ว่างปลูก
ครานี้หนาจันทร์ผาคราสูญย์พันธิ์

มีแต่จันทร์แรมขึ้นนับโยชพัน

ยังส่องแสงเรืองรองหาสายันต์

จันทร์ผาชันดูได้ที่ใครกัน...

โดย : เงาลม
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 2 มิ.ย. ปี 2007 [ 15 : 17 ]

จันทร์อยู่ผา ผาจันท์ นั้นสูงลิบ
คนยังหยิบ จันทร์ผาข้าหม่นหมอง
เห็นผาจันท์ ไร้จันทร์ผา น้ำตานอง
คงต้องมอง ดอกไม้จันทน์กันแล้วเอย
...........................................................................

โดย : บ้านหมื่นกรอบ
เมื่อเวลา : เสาร์ ที่ 2 มิ.ย. ปี 2007 [ 23 : 29 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com