Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

หน้าต่างความคิด 3
(ที่หลงเหลือจากเศษซากเว็บบอร์ดล่ม)
ไปหน้า > 1 - 2

>>

นั่งภูดูคนกัดกัน

หัวข้อ : นั่งภูดูคนกัดกัน


มองเหตุการณ์ผ่านล้วน....คนไทย
สองฝ่ายถูกเลศนัย......ขุ่นข้อง
คนลวงใส่ฟอนไฟ......เติมเชื้อ นี่แล
ยามเมื่อโหมลุกต้อง....เข่นล้างชาติพันธุ์

เมื่อคนในชาติไม่สามัคคี ต่อให้เอาผู้ที่มีปัญญามาแก้ไขก็..ไม่สำเร็จโดย : พิณฟ้าขลุ่ยราตรี
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 15 ต.ค. ปี 2008 [ เวลา 22 : 0 ]

แม้นเสียเลือดร่ำให้ ประชา ธิปฯเอย
เรามิเคยหวั่นกลัว แน่แท้
ขอจงอยู่คงไว้ รุ่นลูก หลานแฮ
มึงฆ่ากูยอมสิ้น ไม่ทิ้ง อุดมส์การณ์

ขอกราบนพน้อมแด่ผู้ที่สละชีพ ทุกฝักฝ่ายท่านคือวีรชน

โดย : อ้วนอุ่น
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 15 ต.ค. ปี 2008 [ เวลา 22 : 16 ]

แม้นเสียเลือดร่ำให้ ประชา ธิปฯเอย
เรามิเคยหวั่นกลัว แน่แท้
ขอจงอยู่คงไว้ รุ่นลูก หลานแฮ
มึงฆ่ากูยอมสิ้น ไม่ทิ้ง อุดมส์การณ์

ขอกราบนพน้อมแด่ผู้ที่สละชีพ ทุกฝักฝ่ายท่านคือวีรชน

โดย : อ้วนอุ่น
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 15 ต.ค. ปี 2008 [ เวลา 22 : 16 ]

แม้นเสียเลือดร่ำให้ ประชา ธิปฯเอย
เรามิเคยหวั่นกลัว แน่แท้
ขอจงอยู่คงไว้ รุ่นลูก หลานแฮ
มึงฆ่ากูยอมสิ้น ไม่ทิ้ง อุดมส์การณ์

ขอกราบนพน้อมแด่ผู้ที่สละชีพ ทุกฝักฝ่ายท่านคือวีรชน

โดย : อ้วนอุ่น
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 15 ต.ค. ปี 2008 [ เวลา 22 : 16 ]

ท่านพิณฟ้าขลุ่ยราตรี
.
สองพวกยกแบ่งข้าง ตีกัน
พวกหนึ่งบอกเสกสรรค์ กล่าวอ้าง
อีกพวกหนึ่งเจือจาง รอยเลือด
สองฝั่งมองเข้าข้าง แต่เชื้อพวกตน
.
.

โดย : มะอึก
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 16 ต.ค. ปี 2008 [ เวลา 8 : 7 ]

ขอแสดง แสนยานุภาพแห่งความเงียบ

โดย : งูเขียว หางบอบช้ำ
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 16 ต.ค. ปี 2008 [ เวลา 8 : 53 ]

ขอแสดง แสนยานุภาพแห่งความโง่

โดย : งูเหลือม หางบ้องแบ๊ว
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 16 ต.ค. ปี 2008 [ เวลา 9 : 39 ]

โง่ได้ประเสริฐ

โดย : งูเขียว หางบอบช้ำ
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 16 ต.ค. ปี 2008 [ เวลา 9 : 42 ]

เมื่อคนจรตะโกนก้องถามภูผา
ไยจึงเป็นเช่นนี้...
เสียงที่สะท้อนกลับมา
"สูเจ้าเอย หากไม่พยายามเปลี่ยนตน แล้วไฉนจึงต้องบังคับขู่เข็ญผู้อื่นด้วย"

โดย : ดุจดังคนจร
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 16 ต.ค. ปี 2008 [ เวลา 11 : 50 ]

ตุลา คือคั่นชั่งหรือตราชู สัญลักษณ์ของความยุติธรรม
แต่เหตุการณ์ที่เกิดในเดือนตุลาหา ความยุติธรรมได้ไม่

โดย : พิณฟ้าขลุ่ยราตรี
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 16 ต.ค. ปี 2008 [ เวลา 12 : 20 ]

ฟ้าลิขิตให้คนไทยแตกแยกกัน

หรือความเห็นแก่ตัวกัน

แน่ที่ทำให้ไฟลุกท่วมแผ่นดิน

อนิจา..หมดสิ้นแล้ว

ความรักสามัคคี

โดย : จอมยุทธเจ้าสำราญ
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 17 ต.ค. ปี 2008 [ เวลา 20 : 13 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com