Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

หน้าต่างความคิด 3
(ที่หลงเหลือจากเศษซากเว็บบอร์ดล่ม)
ไปหน้า > 1 - 2

>>

ต้นไม้แห่งชีวิต

หัวข้อ : ...ต้นไม้แห่งชีวิตคนเรา...ก็เหมือน ต้นไม้
รากฐานไม่ดี ไม่มั่นคง...ก็..ล้ม

การเลี้ยงดู การศึกษา
ถ้าถูก...หล่อเลี้ยง มา ดี ก็ดี…

ต้นไม้..ถ้าไร้ราก
ก็คงเหมือนไม้หลักปักลงดิน

…แรงที่เคยมี ก็หมดสังขารก็ใกล้ล้ม ลงดิน


โดย : คนกลางคืน
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 13 พ.ย. ปี 2008 [ เวลา 23 : 33 ]

ต้นไม้ถ้ามีเพียงราก
ก็มิอาจเป็นต้นไม้
ไหนๆก็เป็นต้นไม้แล้วมิสู้ต่อยอดให้สูงขึ้นไปเสียจะประเสริฐกว่า
อย่างน้อยเมื่อล้มลง...ก็ล้มลงอย่างระบือลือลั่น!!
...
แต่มิใช่ไม่เห็นด้วยนะท่าน...

โดย : ม่านเมฆ.
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 14 พ.ย. ปี 2008 [ เวลา 13 : 27 ]

ทุกสรรพสิ่ง.....คืนสู่ธรรมชาติ
เวลาเป็นเท่านั้น...ตัวแปรว่า....จะช้าหรือเร็ว

โดย : โอชิน
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 15 พ.ย. ปี 2008 [ เวลา 11 : 49 ]

สูงสุดสู่สามัญ...เช่นนี่แล

โดย : พิณฟ้าขลุ่ยราตรี
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 15 พ.ย. ปี 2008 [ เวลา 19 : 44 ]


สูงสุดสู่สามัญ...เช่นนี่แล

เกิด แก่ เจ็บ ตาย


โดย : คนกลางคืน
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 15 พ.ย. ปี 2008 [ เวลา 20 : 4 ]

...ล้มลงอย่างระบือลือลั่น!!
เหมือนใครหนอ ??

แม่นแล้ว พิณฟ้าขลุ่ยราตรี ท่านกล่าวถูกต้องแล้ว

โดย : โอชิน
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 15 พ.ย. ปี 2008 [ เวลา 20 : 4 ]

ต้นไม้ ผู้มีตำแหน่งเป็นพืชพันธุ์แห่งโลก
ผู้ให้ร่มเงาและอากาศหายใจ...และฟอกปอด ทั้งจิตใจเหล่าธุลี
ชีวิตมนุษย์ ...น้อยไปหากเปรียบกับต้นไม้เหล่านั้น
แต่หากยอมละอคติในตน..ยอมให้ร่มเงาแก่ดวงจิตตน
..ให้ความเย็นชื่น แก่สรรพสัตว์บ้าง
มนุษย์ย่อมมีค่าเพียงพอ...พอที่จะขออากาศอันปราณีจากต้นไม้มาหายใจต่อชีวิต
...พอที่ล้มเคียงข้างกันและกันเมื่อถึงเวลา....

สวัสดีคนกลางคืนและเหล่าสหาย...

โดย : K RUN
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 16 พ.ย. ปี 2008 [ เวลา 18 : 36 ]

ข้าพเจ้ารับอาสาผูกเหล็กเทคอนกรีตหุ้มไม้ที่ไร้รากของ ท่านคนกลางคืน เพื่อจะได้แข็งแรงและทนทานสืบไป.....

โดย : ชายไร้รัก
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 16 พ.ย. ปี 2008 [ เวลา 20 : 49 ]

สังขารมันเริ่มคลอน
จีวรมันเริ่มขาด
อนาถชีวิตยามแก่
ไม่มีอะไรเที่ยงแท้นอกจาก เกิด แก่ เจ็บตาย

โดย : คนกลางคืน
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 18 พ.ย. ปี 2008 [ เวลา 17 : 50 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com