Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

หน้าต่างความคิด 3
(ที่หลงเหลือจากเศษซากเว็บบอร์ดล่ม)
ไปหน้า > 1 - 2

>>

มองโลกให้งามชีวิตก็งาม

หัวข้อ : มองโลกให้งามชีวิติก็งาม


ถ้าต้องการให้ความรักมีอานุภาพมากกว่าเดิม
ก็จงเปลี่ยนจากความรักที่เห็นแก่ตัว
ให้เป็นความรักที่เปี่ยมด้วยเมตตา
และให้เป็นความรักที่มาจากการให้
มิใช่มาจากการเรียกร้องเพื่อมาสนอง
ความรู้สึกของตนเองให้สมอยากฝ่ายเดียว

จาก...หนังสือ มองโลกให้งามชีวิตก็งาม


โดย : คมบาง
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 3 พ.ย. ปี 2008 [ เวลา 20 : 29 ]


อยากให้........แต่ให้ไม่ได้
.......... ก็มันหวง

อยากรับ.......แต่รับไม่ได้
.........กลัวโดนทวง

คงต้องให้แล้วก็รับ........เป็นช่วงๆ
.....หวงก็จะให้.....ทวงมาก็ได้แต่ยังง๊ายยังไงก็ไม่คืน
คารวะแท่นคมบาง

โดย : มูเซง
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 4 พ.ย. ปี 2008 [ เวลา 11 : 30 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com