วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สุภาษิตสอนหญิง

คติเตือนใจหญิง

 • น้ำตาของหญิงสาว งดงามกว่ารอยยิ้มของเธอ
     
 • ผู้หญิงโดยมากก่อเรื่องยุ่งๆ โดยไม่มีเหตุผล
  ผู้หญิงร้องไห้เมื่อไร เมื่อนั้นก็เป็นเหตุผลของเธอ
     
 • มารยาทของคนโดยเฉพาะผู้หญิง
  สร้างวาสนาของตนได้เป็นอย่างดี
    
 • อย่าสอนลูกหลานให้เป็นผู้ดีเย่อหยิ่ง หรือถือตัว
  จงสอนให้ลูกหลานเป็นลูกชายแท้ เป็นหญิงแท้
     
 • ภรรยางาม ทำให้สามีมีความสุขครึ่งๆกลาง
  ภรรยาดี ทำให้สามีสุขกายสุขใจตลอดชีวิต
    
 • ก่อนแต่งงานจงจู้จี้เลือกสามี
  หลังแต่งงานจงอยู่ในโอวาทของสามี
    
 • ผู้ที่หยิ่งผยองโดยเฉพาะผู้หญิง เท่ากับเปิดทางให้กับ
  ความชั่วร้ายเข้านอกออกในได้โดยง่าย
   
 • แม่ที่ดีต้องไม่ตามใจลูก ไม่ว่าผิดหรือถูก
  แม่ที่ดีต้องสอนลูกให้อยู่ในสังคมได้อย่างสวัสดิภาพ
    
 • ลูกๆจะเป็นอย่างไรในภายหน้า ขึ้นอยู่กับแม่ว่าจะอบรมอย่างไร
  ชีวิตลูกๆจะยุ่งยากถ้าแม่ตามใจลูกจนเกินเลย

 

 • น้ำตาของแม่ คือความรัก
  รวมกับความหว่งใยที่มีต่อลูกตลอดกาลนาน
     
 • สามีหูหนวก ภรรยาเป็นใบ้
  ชีวิตแต่งงานของคู่นี้จะยั่งยืนตลอดกาล
    
 • สามีดี ภรรยาดี ต่างต้องไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องส่วนตัวของกันและกัน
     
 • หน้าที่แท้จริงของภรรยา คือทำอาหารให้อร่อย ถูกปากสามี
  และภรรยาที่ดีต้องร่วมทุกข์กับสามีอย่างเต็มใจ
     
 • ภรรยาดี ต้องฉลาดเข้าใจรู้ใจสามี มีหน้าที่ปฎิบัติสามีให้เป็นสุข
  ปลอบโยนให้หายทุกข์
     
 • หญิงดี เมื่อรักชายใดแล้ว ก็เมตตาเขาผู้นั้นเพียงชายเดียวในชีวิต
     
 • ผู้หญิงโดยมากฉลาดแหลมคมนัก
  แต่หญิงที่ฉลาดจริงเป็นหญิงที่ซ่อนคม
     
 • ผู้หญิงน่ารักเหมือนตุ๊กตาในยามดี
  และดุร้ายเหมือนเสือแม่ลูกอ่อนในยามร้าย
    
 • หญิงวาสนาดีเทียมคุณหญิงคุณนาย คือหญิงที่สงบเงียบทั้งกาย วาจา
  และมีความรู้ความสามารถพอประมาณ
    
 • หญิงวาสนาเทียมเศรษฐี เป็นหญิงที่แต่งตัวพองาม
  กินพออิ่ม พูดน้อย ขยันมาก
     
 • หญิงที่ปากร้าย ไม่ยอมแพ้ใคร ก็มีหวังเจ็บตัว หรือเสียโฉม
  และเมื่อมีลูก เธอก็จะกลายเป็นหญิงขี้โรค
            
 • ผู้หญิงขี้หึงหรือใจร้าย จะไร้ที่พึ่งทางกายและใจ
  ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า
    
 • หญิงดีมีบุญบารมี เป็นผู้หญิงที่รู้จักประหยัด และใจดีมีเมตตา
    
 • หญิงที่มีจิตใจและกิริยาเป็นชาย จะอายุยืน
  แต่ชีวิตครอบครัวอับเฉา และอับจน

สุภาษิตสอนหญิง (พระนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)
เมียดี 4 แบบ (ปรมาจารย์ภาษาไทย ขุนจงจัดนิสัย)
กฤษณาสอนน้อง (สมเด็จกรมพระยาปรมานุชิต)
สุภาษิตสอนหญิง (สุนทรภู่)
คติเตือนใจหญิง
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย