ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พระมงคลบพิตร

เป็นพระพุทธรูปหุ้มทองสำริด องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หน้าตักกว้าง 9.55 เมตร สูงแต่ทับเกษตรถึงสุดพระเมาลี 12.45 พระกรรณยาวข้างละ 1.81 เมตร พระเนตรยาวข้างละ 1.05 เมตร พระนาสิกแต่ใต้พระอุนาโลม ถึงปลายพระนาสิก 1.23 เมตร ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารข้างกำแพงวัดพระศรีสรรเพชญ์ ด้านใต้ในพระราชวังโบราณ กรุงศรีอยุธยา

พระมงคลบพิตรถ้าจะพิจารณารูปร่างลักษณะแล้วก็พอจะกล่าวได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น เดิมประดิษฐานอยู่ทางตะวันออกนอกพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรด ฯ ให้ชะลอมาไว้ทางทิศตะวันตก ณ ที่ประดิษฐานปัจจุบัน

เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแล้ว วิหารพระมงคลบพิตรถูกไฟไหม้ เครื่องบนหักพังลงมาต้องพระเมาลี และพระกรขวาขององค์พระหัก ในปี พ.ศ.21499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีได้ให้ซ่อมหลังคาพระวิหารใหม่ให้เหมือนของเดิม ซ่อมผนัง ซ่อมพื้น ตลอดจนองค์พระใหม่หมด

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย