ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พระราชวังแวร์ซาย

ตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซาย ประเทศฝรั่งเศส

ในปี พ.ศ.2167  พระเจ้าหลุยส์ที่สิบสาม ของฝรั่งเศส มีรับสั่งให้สร้างเรือนพักสำหรับล่าสัตว์ในป่า ของเมืองแวร์ซาย ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 22 กม.  ต่อมาในปี พ.ศ.2175 ได้สร้างปราสาทขึ้นมาในที่นั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2204 - 2210 พระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ โปรดให้สร้างวังใหม่ที่แวร์ซาย และได้มีการสร้างเพิ่มเติมถึงปี พ.ศ.2244

เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ สวรรคตในปี พ.ศ.2258 ผู้สำเร็จราชการของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบห้า ได้กลับไปพำนักที่กรุงปารีส ปล่อยพระราชวังร้างไปนานเจ็ดปี จนถึงปี พ.ศ.2265  เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่สิบห้า ขึ้นว่าราชการด้วยพระองค์เอง จึงได้มาประทับที่พระราชวังแวร์ซาย อีกครั้งหนึ่ง

ภายหลังการปฎิวัติฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ.2332 พระราชวงศ์ต้องเสด็จออกจากพระราชวังแวร์ซาย ต่อมาในปี พ.ศ.2379 เมื่อมีการรื้อฟื้นระบอบกษัตริย์ขึ้นมาอีกครั้งในฝรั่งเศส พระเจ้าหลุยส์ ฟิลิป มีรับสั่งให้เปลี่ยนแปลงพระราชวังแวร์ซาย เป็นพิพิธภัณฑสถาน

ในปี พ.ศ.2413  เมื่อกองทัพเยอรมันเข้ายึดครองกรุงปารีสได้ใช้พระราชวังแวร์ซาย เป็นศูนย์บัญชาการ หลังจากฝรั่งเศสสงบศึกกับเยอรมัน พระราชวังแวร์ซายได้เป็นที่ตั้งของรัฐสภาฝรั่งเศส ต่อมาในปี พ.ศ.2418 พระราชวังแวร์ซายเป็นสถานที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับสาธารณรัฐที่สาม

ในปี พ.ศ.2462 ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซาย ระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรกับเยอรมนี เพื่อยุติสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

ลักษณะเด่นของพระราชวังแวร์ซาย ได้แก่ ความยิ่งใหญ่ ความสมดุล ในพุทธศตวรรษที่ 23 มีการสร้างพระราชวังหลายแห่งในยุโรป โดยเลียนแบบพระราชวังแวร์ซาย เช่น พระราชวังชาร์ลอทเทนบูร์ก ในเยอรมนี พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ในรัสเซีย และพระราชวังปอตสดัม ในปรัสเซีย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ