ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หลักฐานประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่และสมัยปัจจุบัน

           ตั่งแต่ช่วงคริสต์ศวรรษที่15 เป็นต้นมา ยุโรปได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และวิทยาการต่างๆสมัยนี้เป็นช่วงเวลาของการพัฒนนาด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม ปรัชญา ประชาธิปไตยและชาตินิยม

หลักฐานประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่และสมัยปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้เป็นเอกสารคำประกาศที่เกิดจากการปฎิวัติระบอบการปกครอง รัฐธรรมนูญ กฎบัตร เช่น กฎบัตรสหประชาชาติ สนธิสัญญา

1. คำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง

คำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองป็นเอกสารคำประกาศของคณะปฎิวัติฝรั่งเศสใน ค.ศ 1789 หลังจากคณะปฎิวัติฝรั่งเศสได้ทำการปฎิวัติโค่นล้มอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แล้วเตรียมร่างรัฐธรรมนูญขึ้น

เอกสารคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองเป็นกรอบความคิดของการปฎิวัติฝร่งเศสเช่นเดียวกับประกาศแห่งสิทธิของอังกฤษ มนุษยเกิดพร้อมกับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค

เอกสารคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ข้อมูลทางด้านความคิดภูมิปัญญาของฝรั่งเศสและยุโรปและในสมัยภูมิปัญญานอกจากนี้เอกสารดังกล่าวยังให้ข้อมูลฐานความคิดที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์การปฎิวัติฝรั่งเศสใน ค.ศ 1789

2.สนธิสัญญาแวร์ชาย

หลังจากสงครามโลกครั้งที่1 ยุติลงในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ 1918 ต้องการยอมจำนนของฝ่ายเยอรมนี สนธิที่สำคัญที่สุด คือ สนธิสัญญาแวร์ชายที่ฝ่ายสัมพันธมิตรลงนามกับเยอรมนีในวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ 1919

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย