ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เทศกาลของอินเดีย

เทศกาล โฮลี่ (Holi)
เทศกาล นวราตรี (Navarati)
เทศกาล Diwali ,dipawali
เทศกาล ปาคี (Palkhi)
เทศกาล โอนัม (Onam)
เทศกาล รักคี (Rakee, ruksha)
เทศกาล พระคเณศวร ( Ganpati festival)
เทศกาล ไหว้พระที่พุทธคยา
เทศกาล ปงกอล (Pongal festival)

เทศกาลโอนัม (Onam)

เป็นเทศกาลเก็บเกี่ยวของชาว Kerala มีการประดับประดาบ้านเรือนด้วยดอกไม้สดเพื่อต้อนรับกษัตริย์ Mahabali ในอดีต

มีพิธีเฉลิมฉลองใหญ่ที่เรียกว่า Onashdya โดยจะมีอาหารหลัก 11-13 ชนิด ในงานนี้ และมีการเล่นพื้นเมืองต่างๆ

Date- August 23
Opportunities for Thai Products: garments, Gold jewellery, gift items, decorative items, artificial flowers,sweets, snacks
Place: Kerala

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย