ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

นักบุญแห่งล้านนาไทย

โดย : สุรีย์ ทองปาน

          ถนนสายที่คดเคี้ยวลดเลี้ยววนไปวนมาตามไหล่เขา ถนนที่บุกเบิกมาเพื่อให้ผู้คนได้ใช้ในการเดินทางไปให้ถึงจุดหมาย และเพื่อให้รถใช้วิ่งสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น ยิ่งถ้าเป็นตามยอดเขายอดดอยด้วยแล้ว แทบไม่ต้องนึกเลยว่าถ้าไม่มีถนน ก็คงต้องใช้วิธีเดินด้วยเท้าทั้งสองของเราลัดเลาะไปตามป่าเขา กว่าจะไปถึงก็คงกินเวลาหลายวันทีเดียว เช่น ทางตอนเหนือดินแดนแห่งเมืองลานนาไทยของเราก็มียอดดอยที่เลื่องชื่ออย่างยอดดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ที่ผู้คนจากแดนไกลทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมาเพื่อจะขึ้นไปให้ถึงยอดดอย ถ้าหากไม่มีถนนก็คงสร้างความลำบากไม่น้อย

ที่ผู้เขียนเกริ่นถึงเรื่องถนนหนทางเสียยืดยาว ก็เพราะคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาในครั้งนี้ท่านเป็นผู้ที่บุกเบิกการสร้างถนนที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขาดอยสุเทพ จนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ระยะทางถึง 11 กิโลเมตร ท่านผู้นี้ก็คือ “ครูบาศรีวิชัย” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชาวภาคเหนือ

ชีวิตในวัยเยาว์ของท่านเริ่มขึ้นตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2421 เมื่อทารกน้อยที่ชื่อ “เฟือน” ได้ลืมตาขึ้นมาดูโลก...ในภาษาลานนาไทยคำว่า “เฟือน” หมายถึง “กระเทือน กึกก้อง” เหตุผลที่ท่านได้ชื่อนี้มาก็เพราะ แม่ของท่านที่ชื่อนางอุษา ในขณะที่กำลังเจ็บท้องจวนจะคลอด อยู่ๆ ท้องฟ้าที่สว่างสดใสก็กลับมืดครึ้ม และมีเสียงฟ้าร้องเปรี้ยงปร้างสะเทือนไปทั่ว หลังจากคลอดเสร็จ พายุฝนและเสียงฟ้าก็หยุดลงทันที สร้างความแปลกใจให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้น และเมื่อนายเฟือนเติบโต ขึ้นมาเป็นครูบาศรีวิชัยก็ได้มีชื่อเสียงกึกก้องเลื่องลือในด้าน การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จนได้รับการยกย่องว่าเป็น นักบุญแห่งลานนาไทย

ด.ช.เฟือน อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบ้านปาง หมู่บ้านที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ ไม่มีโรงเรียนให้เด็กๆ ได้เรียนหนังสือกัน และดูเหมือนสวรรค์จะมีตาได้ส่ง ครูบาแค่งแคระ มาสู่หมู่บ้านแห่งนี้ ท่านได้มาสร้างวัดขึ้นที่นี่ ทำให้เด็กชายเฟือนได้มีโอกาสศึกษาอักขระลานนาไทยจนถึงขั้นอ่านออกเขียนได้พออายุครบ 18 ปี ก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านปาง บวชเรียนทางพุทธศาสนากับเจ้าอาวาส ครูบาแค่งแคระ จนอายุครบ 20 ปี จึงไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดโฮ่งหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ได้ฉายาว่า “สิริวิชฺโยภิกขุ” แต่คนทั่วไปมักเรียกว่า “พระศรีวิชัย” ท่านได้ศึกษาไปในทางไสยศาสตร์ และเวทมนต์คาถาตามความนิยมของคนสมัยนั้น

เมื่ออายุครบวัยเบญจเพศ ต้องการจะลาสิกขาบท แต่ถูกพ่อแม่ห้ามไว้ จึงมุมานะศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง จนกระทั่งรอบรู้และหันมาปฏิบัติธรรมจนค้นพบความจริงว่า การเรียนไสยศาสตร์ เวทมนต์คาถา มิใช่ทางหลุดพ้นทุกข์และไม่มีสาระใดๆ อีกด้วยพระศรีวิชัยได้เผยแพร่พระธรรมแก่ประชาชนเกือบทุกตำบลใน จ.ลำพูน สอนให้ทุกคนตั้งมั่นในความดีมีศีลธรรม สามัคคีปรองดอง ไม่อาฆาต จองเวรกัน จนเป็นที่เลื่อมใสของชาวเหนืออย่างมาก บรรดาศิษย์จะเรียกท่านว่า “ครูบา” ซึ่งเป็นคำที่ชาวเหนือเรียกพระภิกษุที่บวชมานาน แต่ไม่ได้เป็นมหาเปรียญ

ครูบาศรีวิชัย ได้สร้างสาธารณประโยชน์ ไว้มากมาย ช่วยสร้างและช่วยปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานและวัดทางภาคเหนือแทบทุกจังหวัด และวิธีการของครูบาศรีวิชัยที่ใช้ในการสร้างและบูรณะสิ่งต่างๆ ก็คือการแสดงธรรมจูงใจให้ประชาชนเกิดความศรัทธา จนกระทั่งยอมสละกำลังกายและกำลังทรัพย์ช่วยจนกระทั่งก่อสร้างสำเร็จโดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณของแผ่นดินเลย

ผลงานอันยิ่งใหญ่และสร้างชื่ออย่างมากก็คงหนีไม่พ้นการสร้างถนนขึ้นไปบนดอยสุเทพ เพราะคงไม่มีใครคาดคิดว่าจะสามารถสร้างถนนขึ้นไปได้ เพราะในสมัยนั้นเครื่องมือเครื่องไม้อะไรก็ไม่ทันสมัยเหมือนในปัจจุบัน แต่ท่านสามารถทำได้ในเวลาเพียง 5 เดือนเศษเท่านั้น และไม่ได้ใช้เงินของทางการเลย ใช้ก็แต่เพียงความสามัคคี และการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านที่หลั่งไหลกันมาจากหลายๆ จังหวัดที่อยู่ข้างเคียง ช่วยทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ จนถนนสายนี้สำเร็จออกมาและได้ชื่อว่า ถนนศรีวิชัย

ถนนศรีวิชัยสำเร็จมาได้จากการร่วมมือร่วมใจกันของพวกชาวบ้าน และครูบาศรีวิชัย ซึ่ง เป็นผู้ที่มีความอุตสาหะและเป็ผู้ที่ริเริ่มสร้างถนนเส้นนี้ ... คิดดูนะว่าท่านจะต้องมีความพยายามขนาดไหนในการที่จะทำให้ชาวบ้านเป็นร้อยๆ หรืออาจจะมากกว่านี้มาร่วมมือร่วมใจกันได้

ครูบาศรีวิชัยอยู่สร้างสาธารณประโยชน์จนถึงอายุ 60 ปี ท่านก็ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2481 ที่วัดบ้านปาง จ.ลำพูน ถ้าหากใครได้มีโอกาสไปใช้ถนนศรีวิชัย เพื่อขึ้นไปชมดอยสุเทพ อย่าลืมแวะสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยที่ประดิษฐานอยู่ที่เชิงดอยสุเทพด้วยนะคะ

แหล่งข้อมูลจาก : หนังสือคนเด่นในอดีต เขียนโดย คุณสุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย