เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การกรีดยาง

ข้อควรปฏิบัติ

 1. ใช้มีดที่คมอยู่เสมอ
 2. กรีดจากซ้ายไปขวา
 3. กรีดครึ่งต้นวันเว้นวัน
 4. อย่ากรีดลึกถึงเนื้อไม้
 5. กรีดบาง ๆ เดือนหนึ่งใช้เปลือกอย่าให้เกิน 1 นิ้ว
 6. ควรกรีดยางในตอนเช้าเป็นต้นไป 06.00-08.00 น. อย่าให้เกิน 11.00 น.
 7. ไม่กรีดยางในขณะที่ต้นยางเปียก
 8. หยุดกรีดเมื่อยางผลัดใบ
 9. ทำความสะอาดถ้วยน้ำยางก่อนกรีดยางทุกครั้ง
 10. เก็บน้ำยางเสร็จ คว่ำถ้วยไว้เสมอ
 11. สำหรับสวนยางขนาดเล็ก ควรเปิดกรีดเมื่อต้นยางที่ได้ขนาดเปิดกรีดจำนวน 1/2 ของต้นยางทั้งสวน ส่วนสวนขนาดใหญ่ควรเปิดกรีด เมื่อต้นยางได้ขนาดเปิดกรีดไม่น้อยกว่า 70% ของต้นยางทั้งหมด

หลักการกรีดยางที่ดี

 1. กรีดให้ได้น้ำยางมาก
 2. กรีดต้นยางเสียหายน้ำที่สุด
 3. กรีดได้นาน 25-30 ปี
 4. เปลืองค่าใช้จ่ายน้อย ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้จาก เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอหรือเกษตรตำบล

» การเปิดกรีดครั้งแรก
» การเปิดกรีดหน้ายาง
» การเปิดกรีดหน้าที่สอง
» ข้อควรปฏิบัติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย