เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 5

กรมส่งเสริมการเกษตร

มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 5 เป็นพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรได้ทำการผสมพันธุ์ ระหว่างพันธุ์ 27-77-10 กับพันธุ์ระยอง 3 ในปี 2525 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองและได้รับการทดสอบ เปรียบเทียบพันธุ์และทดสอบพันธุ์ปี 2536 ได้ประกาศรับรองพันธุ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2537 และให้ชื่อว่า "พันธุ์ระยอง 5"

ลักษณะประจำพันธุ์ที่เห็นเด่นชัด

 • ยอดอ่อนสีม่วงอ่อน ใบอ่อนสีเขียวแก่ใบที่เจริญเต็มที่สีเขียวแก่ แผ่นใบเป็นแบบใบหอก ใบแหลมป้อม
 • ก้านใบสีแดงเข้ม
 • ต้นสีน้ำตาลอ่อนอมเขียว
 • แตกกิ่งเมื่อต้นสูงประมาณ 100-120 เซนติเมตร
 • ต้นสูงประมาณ 170-220 เซนติเมตร
 • หัวอ้วนสั้นเก็บเกี่ยวง่าย
 • ผิวภายนอกของหัวสีน้ำตาลอ่อน เนื้อสีขาว
 • ต้านทานโรคใบไหม้ ปานกลาง

ลักษณะดีเด่นของพันธุ์ระยอง 5

ผลผลิต พันธุ์ระยอง 5 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแห้ง และผลผลิตแป้งสูงกว่าทุกๆ พันธุ์ และทุกๆ สภาพแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ระยอง 1 ให้ผลผลิตหัวสด มันแห้ง และผลผลิตแป้งสูงกว่า 23, 32 และ 44% ตามลำดับ

การดูแลรักษากิ่งพันธุ์

 • อายุกิ่งพันธุ์เก็บได้ไม่เกิน 15 วัน ถ้านานกว่านี้ เปอร์เซ็นต์ความงอกจะลดลง
 • ต้นที่คัดไว้ทำพันธุ์ ควรวางให้ส่วนยอดตั้งขึ้น และโคนต้นแตะพื้นดิน
 • เกษตรกรควรทำแปลงพันธุ์ไว้ใช้ปลูก ในฤดูต่อไป เพื่อให้ได้ท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพ และเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง โดยเฉพาะเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง และไม่สามารถปลูกต่อได้ทันที

เรียบเรียง : วิลาวัลย์ วงษ์เกษม กองส่งเสริมพืชไร่นา
จัดทำ : พัฒนา นรมาศ กองเกษตรสัมพันธ์
ข้อมูลจาก : เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ปัญหาการผลิต การใช้มันสำปะหลัง และลดต้นทุนการผลิต 1-3 กันยายน 2537 ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย