เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 5

กรมส่งเสริมการเกษตร

มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 5 เป็นพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรได้ทำการผสมพันธุ์ ระหว่างพันธุ์ 27-77-10 กับพันธุ์ระยอง 3 ในปี 2525 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองและได้รับการทดสอบ เปรียบเทียบพันธุ์และทดสอบพันธุ์ปี 2536 ได้ประกาศรับรองพันธุ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2537 และให้ชื่อว่า "พันธุ์ระยอง 5"

ลักษณะประจำพันธุ์ที่เห็นเด่นชัด

 • ยอดอ่อนสีม่วงอ่อน ใบอ่อนสีเขียวแก่ใบที่เจริญเต็มที่สีเขียวแก่ แผ่นใบเป็นแบบใบหอก ใบแหลมป้อม
 • ก้านใบสีแดงเข้ม
 • ต้นสีน้ำตาลอ่อนอมเขียว
 • แตกกิ่งเมื่อต้นสูงประมาณ 100-120 เซนติเมตร
 • ต้นสูงประมาณ 170-220 เซนติเมตร
 • หัวอ้วนสั้นเก็บเกี่ยวง่าย
 • ผิวภายนอกของหัวสีน้ำตาลอ่อน เนื้อสีขาว
 • ต้านทานโรคใบไหม้ ปานกลาง

ลักษณะดีเด่นของพันธุ์ระยอง 5

ผลผลิต พันธุ์ระยอง 5 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแห้ง และผลผลิตแป้งสูงกว่าทุกๆ พันธุ์ และทุกๆ สภาพแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ระยอง 1 ให้ผลผลิตหัวสด มันแห้ง และผลผลิตแป้งสูงกว่า 23, 32 และ 44% ตามลำดับ

การดูแลรักษากิ่งพันธุ์

 • อายุกิ่งพันธุ์เก็บได้ไม่เกิน 15 วัน ถ้านานกว่านี้ เปอร์เซ็นต์ความงอกจะลดลง
 • ต้นที่คัดไว้ทำพันธุ์ ควรวางให้ส่วนยอดตั้งขึ้น และโคนต้นแตะพื้นดิน
 • เกษตรกรควรทำแปลงพันธุ์ไว้ใช้ปลูก ในฤดูต่อไป เพื่อให้ได้ท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพ และเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง โดยเฉพาะเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง และไม่สามารถปลูกต่อได้ทันที

เรียบเรียง : วิลาวัลย์ วงษ์เกษม กองส่งเสริมพืชไร่นา
จัดทำ : พัฒนา นรมาศ กองเกษตรสัมพันธ์
ข้อมูลจาก : เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ปัญหาการผลิต การใช้มันสำปะหลัง และลดต้นทุนการผลิต 1-3 กันยายน 2537 ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย