ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป>>

ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน ฉบับย่อ

2

ยุคก่อนราชวงศ์

(ประมาณ ๕,๐๐๐ ปีก่อน)

ในระยะแรก นักประวัติศาสตร์มีความเชื่อกันหลายกลุ่ม บางกลุ่มเชื่อว่า ชาวจีนอพยพมาจากทะเลสาบแคสเปียน บางกลุ่มก็เชื่อว่าชาวจีนอยู่ที่จีนมานานแล้วไม่ได้อพยพมาแต่อย่างใด จึงมีการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศจีน   คล้ายกับที่มีการอภิปรายว่าคนไทยอพยพมาจากเทือกเขาอัลไตหรือไม่ ในจีนมีตำนานกลายเป็นอภินิหารตำนานเทพ อย่างไรก็ตาม ในยุคแรกเชื่อว่าจีนใช้วิธีการเลือกตั้งกษัตริย์ขึ้นมาปกครองบ้านเมือง โดยคัดเลือกจากความสามารถและคุณธรรม กษัตริย์แต่ละองค์ต้องแข่งกันแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ มิฉะนั้นก็อาจจะถูกถอดจากบัลลังก์ได้ เชื่อกันว่ากษัตริย์องค์แรกชื่อ ฝูซี หรือฟูสี ซึ่งนิทานพื้นบ้านบางแห่งถือเป็นเทพเจ้าผู้ให้กำเนิดชนชาติจีน

กษัตริย์ที่เด่นๆ ในยุคนี้มีหลายพระองค์ เช่น เสินหนง หรือเสินหนุง ซึ่งภายหลังคนยกย่องให้เป็นเทพแห่งเกษตรกรรม ตี้ซุ่น ซึ่งท่านเหลี่ยวฝานกล่าวถึงบ่อยๆ ตี้ซุ่นองค์นี้เองที่เป็น ๑ ใน ๒๔ ยอดกตัญญูของจีน หรือ ยี่จั๊บสี่ห่าว จนฟ้าดินส่งช้างกับนกมาช่วยทำไร่ไถนา หวงตี้ หรือจักรพรรดิเหลือง เหยา-ซุ่น และอีกหลายองค์ บางสมัยมีคนเก่ง โดยเฉพาะเรื่องแก้น้ำท่วม เรื่องน้ำท่วม ถือเป็นปัญหาสำคัญในสมัยนั้น ผู้ใดแก้ได้จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์มาก ถ้าแก้ไม่ได้ก็จะถูกลงโทษ ชาวบ้านอาจเลือกตั้งให้เป็นกษัตริย์อีกองค์ให้บริหารคู่กับกษัตริย์ ถึงสมัยของอวี่ ชาวบ้านเห็นว่าราชโอรสเหมาะสมที่จะสืบราชสมบัติที่สุด จึงให้อวี่ยกราชสมบัติให้ ตอนแรกอวี่ก็ไม่เห็นด้วย ตั้งขุนนางคนอื่นเป็นแทน แต่ภายหลังโอรสก็ได้ครองบัลลังก์ จึงเป็นการเริ่มต้นการสืบราชสันติวงศ์และเริ่มยุคราชวงศ์ด้วย และเป็นการเริ่มยุคแห่งราชวงศ์ใหม่ของจีน

ราชวงศ์เซี่ย
เป็นราชวงศ์แรกของจีน มีอายุราว ๔๐๐ ปี ระยะแรก คนส่วนใหญ่เชื่อว่าราชวงศ์เซี่ยเป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นมาเท่านั้น เพราะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด แต่ปัจจุบันเริ่มมีการขุดพบหลักฐานเมืองเก่าในสมัยราชวงศ์เซี่ยได้แล้ว ช่วงท้ายราชวงศ์ เนื่องจากกษัตริย์องค์สุดท้ายซึ่งมีชื่อว่า เจี้ย หรือที่รู้จักในนาม "เซี่ยเจี้ย" ปกครองบ้านเมืองด้วยน้ำจัณฑ์ โหดร้าย ในที่สุดทังเจ้าผู้ครองแคว้นซางจึงปฏิวัติปลดเจี้ยจากบัลลังก์ แล้วตั้งราชวงศ์ซางขึ้นมาแทน

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย