ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

"บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม

เรือนแพและศาลาไทยริมน้ำบ้านปาร์คนายเลิศ
บ้านท่าเสา ราชบุรี
เรือนคำเที่ยง
บ้านวงศ์บุรี แพร่
บ้านจักรพงษ์
หอคำ ไร่แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
บ้านอับดุลราฮิม
ทับเจริญ นครปฐม
บ้านพระอร่ามสาครเขตร ภูเก็ต
วังเทวะเวสม์
ตำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม
บ้านเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐอเมริกา

เรือนคำเที่ยง

เป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือของไทย มีอายุเก่าแก่มากกว่า 150 ปี เป็นสมบัติของตระกูลนิมมานเหมินทร์ และในปี พ.ศ. 2506 ตระกูลนิมมานเหมินทร์ ได้มอบให้กับสยามสมาคมฯ ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย