ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

"บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม

เรือนแพและศาลาไทยริมน้ำบ้านปาร์คนายเลิศ
บ้านท่าเสา ราชบุรี
เรือนคำเที่ยง
บ้านวงศ์บุรี แพร่
บ้านจักรพงษ์
หอคำ ไร่แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
บ้านอับดุลราฮิม
ทับเจริญ นครปฐม
บ้านพระอร่ามสาครเขตร ภูเก็ต
วังเทวะเวสม์
ตำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม
บ้านเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐอเมริกา

บ้านพระอร่ามสาครเขตร ภูเก็ต

มีอายุเก่าแก่ราว 80 ปีมาแล้ว เจ้าของเดิมคือ พระอร่ามสาครเขตร เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตก โดยได้รับอิทธิพลมาจากกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ปัจจุบันอยู่ในบริเวณที่ทำการการบินไทย จังหวัดภูเก็ต

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย