Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ตู้พระไตรปิฎก

2

ตู้พระไตรปิฎกประเภทขาหมูมีลิ้นชัก ลายรดน้ำ เป็นภาพเรื่องรามเกียรติ์ เดิมอยู่วัดปทุมคงคา พระนคร ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์

ตู้พระไตรปิฎกประเภทเท้าคู่ ศิลปะลายรดน้ำ ลักษณะเป็นภาพลายรดน้ำ ทำเป็นเรื่องชาดกต่างๆ เช่น สุวรรณษาชาดก พระเตมียชาดก และพระฉันทกุมารชาดก ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์

 

ตู้พระธรรมประเภทตู้ขาหมูมีลิ้นชัก ด้านหลังเป็นลายรดน้ำ เป็นภาพจับรูปเทวดา ด้านหน้าเป็นลายเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระบุตรพระลักษณ์จับม้าอุปากร ด้านข้างเป็นภาพสัตว์ในป่าหิมพานต์ และอีกด้านหนึ่งเป็นพวกคนธรรม์กำลังเลือกนารีผล ศิลปะสมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 23

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com