ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ตู้พระไตรปิฎก

2

ตู้พระไตรปิฎกประเภทขาหมูมีลิ้นชัก ลายรดน้ำ เป็นภาพเรื่องรามเกียรติ์ เดิมอยู่วัดปทุมคงคา พระนคร ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์

ตู้พระไตรปิฎกประเภทเท้าคู่ ศิลปะลายรดน้ำ ลักษณะเป็นภาพลายรดน้ำ ทำเป็นเรื่องชาดกต่างๆ เช่น สุวรรณษาชาดก พระเตมียชาดก และพระฉันทกุมารชาดก ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์

 

ตู้พระธรรมประเภทตู้ขาหมูมีลิ้นชัก ด้านหลังเป็นลายรดน้ำ เป็นภาพจับรูปเทวดา ด้านหน้าเป็นลายเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระบุตรพระลักษณ์จับม้าอุปากร ด้านข้างเป็นภาพสัตว์ในป่าหิมพานต์ และอีกด้านหนึ่งเป็นพวกคนธรรม์กำลังเลือกนารีผล ศิลปะสมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 23

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ