Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

นิเวศวิทยาของสัตว์เลื้อยคลาน

กรีนอีกัวน่า
เต่าปูลู
งูเขียวดอกหมาก(งูเขียวพระอินทร์)
จระเข้นํ้าเค็ม
เต่าจักร

เต่าจักร

ลักษณะพิเศษ

เป็นเต่าขนาดเล็ก อาศัยอยู่ทั้งบนบกและในน้ำ กระดองหลังค่อนข้างแบน เกล็ดกระดองหลังนูนเป็นสันอยู่กลางหลัง เกล็ดที่ขอบกระดองมีลักษณะเป็นหนามแหลมรอบตัวดูคล้ายกับจักร และหนามเหล่านั้นจะหายไปเมื่อเต่าชนิดนี้โตเต็มวัย สีกระดองหลังเป็นสีน้ำตาลหรือแดง กระดองท้องเหลืองหรือสีส้ม ขอบเกล็ดหลังสีน้ำตาลเข้ม ขาทั้งสี่มีสีน้ำตาล ผิวหนังสีน้ำตามแกมเทา หัวสีน้ำตาล มีความยาวของกระดองประมาณ 20 เซนติเมตร และหนักประมาณ 6.5 กิโลกรัม

แหล่งที่พบ

ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ

อ้างอิง
อาจ แจ่มเมฆ สัตววิทยาทั่วไป(พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ คณะกรรมการพิจารณาตำรา และเอกสารประกอบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2529) 369 หน้า ภาพประกอบ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com