ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

รัสปูติน

หน้า 1 - 2 - 3 - 4 - 5

5

ลำดับสาเหตุแห่งการล่มสลาย และการสังหารหมู่ของ"ราชวงศ์โรมานอฟ"


 • ภาพครอบครัว "ROMANOV"

 • เจ้าหญิงAnastasia หนึ่งในพระธิดาของนิโคลัสที่2

 • ภาพถ่ายสุดท้ายของ Grand Duchess Anastasia Nikolaevna ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 1918 ก่อนการ"สังหารหมู่" ครอบครัวRomanov

 • พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 และพระมเหสี Alexandra

 • ปี 1907 เงามืดเริ่มครอบงำครอบครัว"ROMANOV" เมื่อบุรุษผู้นี้มาเยือน..."RASPUTIN"

 • Rasputin กับเจ้าชายน้อยAlexis ผู้เป็นโรค "เลือดไม่แข็งตัว" มาแต่กำเนิด

 • เจ้าชาย Aleksei Nikolaievich Romanov

 • Rasputin กับบรรดาสตรีชั้นสูงที่ชื่นชมในตัวเขา

 


 • Rasputin กับบรรดาขุนพลที่กุมกำลังทางทหาร

 • ภาพความสัมพันธ์ที่ "ลึกซึ้ง" ระหว่าง "RASPUTIN" และ ครอบครัว"ROMANOV"

 • จุดจบอันอเน็จอนาถของRASPUTIN..เกิดเพราะ"การเมือง" ก็จบลงด้วย "การเมือง"

 • ศพของRasputin ถูกดึงขึ้นมาจากใต้น้ำแข็ง

 • ภาพการ "ยิงทิ้ง" ครอบครัว "ROMANOV" เมื่อ 17 ก.ค.1918

 • สภาพ "กองศพ" ของครอบครัว "ROMANOV" ภายหลังการ "วิสามัญฆาตกรรม"

 • บรรดา "ทหารการเมืองใหม่" ต้อนสมาชิกครอบครัว"ROMANOV" มารวมกันแล้ว "ยิงทิ้ง" ณ ห้องลับแห่งนี้

 <<< ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-