ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

จริยธรรม

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม
ธรรมชาติของมนุษย์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
ทฤษฏีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม
จริยธรรมของคนไทย
ค่านิยมและจรรยาบรรณ

แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม

หลักจริยธรรมของศาสนาอิสลาม

มีคำสอน ดังนี้

1. ความกตัญญูกับพ่อแม่
2. เคารพอ่อนน้อมต่อผู้มีเกียรติและอาวุโส
3. เมตตาและกรูราต่อผู้ต่ำกว่า อ่อนแอกว่าทั้งมนุษย์และสัตว์
4. ให้รู้จักเอาอกเอาใจกัน
5. ประพฤติที่ดีต่อเพื่อนบ้าน
6. ความรักและความกลมเกลียวระหว่างมิตรสหาย
7. ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความทุกข์ยาก
8. ช่วยเหลือผู้ประสงค์จะทำดี
9. ให้เกียรติแขกที่มาพักอยู่ในบ้าน
10. การเยี่ยมเยือนคนเจ็บไข้คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม เรียกว่า คัมภีร์อัลกุรอาน ศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งกฎหมาย มีข้อห้ามชาวมุสลิมปฏิบัติอีกหลายประการ ดังนี้

1. ห้ามยกย่องใครหรือสิ่งอื่นใดเสมออัลเลาะห์
2. ห้ามกราบมนุษย์ทุกคน
3. กราบได้เฉพาะอัลเลาะห์เท่านั้น
4. ห้ามโหราศาสตร์ทุกชนิด การผูกดวงหมอดู
5. ห้ามไสยศาสตร์ทุกชนิด เช่น สะเดาะเคราะห์ รดน้ำมนต์ ทำเสน่ห์
6. ห้ามเคารพบูชารูปทุกชนิด เช่น รูปวาด รูปถ่าย เหรียญ ประติมากรรม
7. ห้ามร่วมมือในการปลุกเสก ทรงเจ้า เข้าผี
8. ห้ามกราบไหว้บูชาธรรมชาติ เช่น บูชาต้นไม้ ท้องฟ้า พระอาทิตย์ พระจันทร์ เจ้าที่ ต้นตะเคียน
9. ห้ามเป็นและห้ามเที่ยวโสเภณี
10. ห้ามขายบริการ สุราเมรัยทุกชนิด
11. ห้ามบริโภคอาหารต้องห้าม เช่น สัตว์ที่ตายเองทุกชนิด สัตว์ที่เชือดโดยมิได้เปล่งนามพระอัลเลาะห์ สัตว์บูชายัญ เลือดทุกชนิด
12. ห้ามรับประทานเนื้อสัตว์เหล่านี้ สุกร สัตว์เลื่อยคลาน สัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บ
13. ห้ามเรียกหรือให้ดอกเบี้ย
14. ห้ามการเสี่ยงโชค หรือการพนันทุกชนิด
15. ห้ามอาชีพไม่สุจริตทุกชนิด ไม่ว่าตำแน่งใด เช่นในโรงเหล้า ร้านสุรา สถานเริงรมย์ อาบอบนวด บาร์ไนต์คลับ
16. ห้ามใส่ผมของผู้อื่น
17. ห้ามกำเนิด ยกเว้นกรณีที่กระทบกระเทือนสุขภาพของมารดาอย่างแรง
18. ห้ามทำแท้ง
19. ห้ามฆ่าตัวเองหรือผู้อื่น
20. ห้ามเปิดเผยส่วนควรอับอายในที่สาธารณะ
21. ห้ามแต่งกายผิดเพศ
22. ห้ามเผาหรือร่วมพิธีศพ

หลักจริยธรรมของขงจื้อ
หลักจริยธรรมของศาสนาชินโต
หลักจริยธรรมของศาสนาเชน
หลักจริยธรรมของศาสนาเต๋า
หลักจริยธรรมของศาสนาคริสต์
หลักจริยธรรมของศาสนาอิสลาม
หลักพุทธจริยศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย