เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การผลิตมะม่วงนอกฤดูโดยการเสียบกิ่ง

ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำที่น่าจะเพิ่มโอกาสในการติดผลมีดังนี้

  1. ควรบำรุงรักษาต้นให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ คือ ต้องมีการให้น้ำและปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ
  2. ยอดที่นำมาเสียบจะต้องสมบูรณ์
  3. ควรปลิดช่อดอกพันธุ์โชคอนันต์ทิ้งบ้าง เพื่อลดการแก่งแย่งอาหาร
  4. เมื่อมะม่วงมีการติดผลอ่อน ควรมีการฉีดฮอร์โมนพวก เอ็น.เอ.เอ. เพื่อป้องกันผลร่วง เมื่อผลอ่อนมีอายุประมาณ 1 เดือน

จากแนวทางการผลิตมะม่วงนอกฤดูกาลโดยการเสียบกิ่ง จะเห็นได้ว่าไม่เป็นเรื่องที่ยากเลยเพียงแต่เราได้รู้หลักการ, เทคนิค วิธีการและมีต้นพันธุ์ก็สามารถผลิตมะม่วงพันธุ์ที่ต้องการได้นอกฤดูกาล วิธีการนี้เป็นหนึ่งในอีกหลายวิธีที่ไม่ต้องลงทุนมาก แต่สามารถทำให้มะม่วงออกดอกและติดผลนอกฤดูโดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่มีราคาแพง

» หลักการ
» เทคนิควิธีการ
» ข้อเสนอแนะ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย