เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ข้าวและธัญพืช

แมลงในนาข้าว

จัดทำโดย นายเฉลียว คำบุญ นักศึกษาฝึกงาน

แมลงร้ายในนาข้าว

เพลี้ยไฟ

เป็นแมลงขนาดเล็กมาก ตัวแก่ของเพลี้ยไฟมีลำตัวเรียวยาว 1-2 มม. มีทั้งที่มีปีกและไม่มีปีก ถ้ามีปีกจะมีด้านละสองปีก มี ลักษณะเป็นก้านยาว มีขนกระจายไปทั่วคล้ายขนไก่ ตัวอ่อนมี สีเหลืองนวล ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลดำ เพลี้ยไฟระบาดในระยะต้นกล้า โดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ข้าว ใบข้าวจะเหี่ยวที่ปลายใบและจะม้วนจากขอบใบเข้ามา กลางใบถ้ามีการระบาดของเพลียไฟมากๆะทำให้ต้นกล้าแห้ง ตายทั้งแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะฝนทิ้งช่วง อากาศ แห้งแล้ง และขาดน้ำ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเทา มีความยาวประมาณ 3 มม. กว้าง 1 มม. หนวดตั้งอยู่ด้านข้างของหัวอยู่ใต้ขาหลังมีหนามที่เคลื่อนใหว ได้ ตัวโตเต็มวัยมี 2 แบบ คือ แบบที่มีปีกยาวและแบบที่มีปีกสั้นตัวเมียวาง ไข่ที่กาบใบหรือก้านใบ ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อน 7-9 วันตัวอ่อนจะลอกคราบ 5 ครั้งภายใน 13-15 วัน ตัวเมียมีอายุ 15 วัน ตัวผู้มีอายุ 13 วัน ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้น ข้าวทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลือง แห้ง คล้ายน้ำร้อนลวกที่เรียกว่า"hopper burn" เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลยังนำเชื้อวิสามาสู่ต้นข้าว ทำให้เกิดโรคเขียวเตี้ย โรคจู๋ และโรคต้นเตี้ยแล้วเหี่ยว

เพลี้ยจักจั่นสีเขียว

เพลี้ยจักจั่นสีเขียวเป็นแมลงปากดูดขนาดเล็ก ตัวแก่มีความยาว 3-5 มม. สีเขียวสด มีรอยสีดำที่กลางปีกและปลายปีก วางไข่ไว้ในก้านใบของแผ่นใบและ ก้านบ มีการเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ 5 ครั้งซึ่งแต่ละครั้งจะมีสีแตกต่างกัน ออกไป ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 10 วัน

เพลี้ยจักจั่นสีเขียวสร้างความเสียหายให้แก่ต้นข้าวทั้งโดยทางตรง ด้วยการ ดูดน้ำเลี้ยงจากต้นข้าว และโดยการเป็นพาหะนำโรควิสา ทำให้ต้นข้าวเป็นโรคต้น เตี้ย ทำให้ข้าวมีผลผลิตลดลง

บั่ว

ตัวแก่ของบั่วจะมีขนาดและลักษณะเหมือนกับยุง มีขนาดประมาณ 3-4 มม. ส่วนท้องจะมีสีส้มอส่วนหนวดและขาจะมีสีดำ ตัวแก่จะว่องไวมาก ในเวลากลางคืน บั่วจะวางไข่ไว้บริเวณด้านล่างของแผ่นใบข้าว

ตัวหนอนของบั่วเมื่อฟักออกจากไข่แล้วจะคืบคลานเข้าไปแทรกตัวอยู่ ในบริเวณยอดอ่อนของต้นข้าว และกัดกินยอดอ่อนเป็นอาหาร ในขณะที่ หนอนกัดกินหน่ออ่อน ข้าวจะสร้างหลอดหุ้มตัวหนอนเอาไว้ จากนั้นตัวหนอน จะเจริญเติบโตและเข้าดักแด้ภายในหลอดบั่ว ซึ่งมีลักษณะคล้ายต้นหอม หลอดบั่วจะโตขึ้นเรื่อยๆ จนส่วนของหลอดโผล่พ้นกาบใบมองเห็นจากภาย นอกไดชัดเจน ต้นข้าวที่เป็นหลอดจะไม่ออกรวง ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง

หนอนกอแถบลาย

ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน สีของปีกคล้ายสีรำข้าวปลายปีกตัดเป็นมุม 90 ที่ขอบปีกมีจุดสีดำเล็กๆเป็นจุดๆส่วนปีกคู่หลังเป็นสีน้ำตาลอ่อน ตัวหนอน มีแถบสีน้ำตาล 5 แถบ พาดไปตามความยาวของลำตัว แถบที่ผ่านข้างลำตัว จะผ่าลรูหายใจ

ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ๆจะกัดเข้าไปทำลายเนื้อเยื้อของต้นข้าว ทำลายท่อน้ำท่ออาหาร และเข้าดักแด้อยู่ภายในปล้องของต้นข้าว ทำให้ต้น ข้าวแห้งตายและเมล็ดลีบในขณะที่เป็นตัวหนอนกัดกินใบ เมื่อต้นข้าวตายก็ จะย้ายไปต้นข้างเคียง

หนอนกอสีครีม

ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนสีของปีกเป็นสีครีมอ่อน ตรงกลางปีกคู่หน้า มีจุดสีดำปีกละจุด ตัวเมียที่ปลายสุดของส่วนปล้องท้องมีขนเป็นพู่สีน้ำตาล คลุมไว้ ตัวหนอนเป็นหนอนผีเสื้อ ลำตัวมีสีขาวหรือสีครีม ลำตัวยาวหัวท้าย เรียวแหลม หัวมีสีน้ำตาลหรือสีส้มแกมเหลือง

หนอนที่ฟักออกจากไข่จะเจาะเข้าไปในลำต้นหรือเจาะจากด้านนอกของ กาบใบผ่านเข้าลำต้นบริเวณข้อของปล้อง ซึ่งเป็นส่วนที่มีเนื้ออ่อน ประมาณ 4 วัน ใบและต้นจะเหี่ยวและแห้งตาย หรือทำให้เมล็ข้าวลีบขาวในขณะที่ข้าวออก รวง

หนอนกอแถบลายสีม่วง

ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนมีขนาดเล็ก ปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลสีฟางข้าว ปลายปีกมีลวดลายสีสนิมเหล็ก ตัวผู้ที่กลางปีกรูบคล้ายตัว Y ตัวหนอนมีหัว สีน้ำตาลดำ มีแถบสีม่วงแกมน้ำตาล 5 แถบพาดไปตามความยาวของลำตัว บริเวณด้านบนลำตัวมีเส้นพาดกลางสีเหลือง

หนอนกอแถบลายสีม่วงจะเข้าทำลายในช่วงปักดำจนถึงระยะแตกกอ หนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆจะกัดกินใบอ่อน เมื่อหนอนโตขึ้นจะกัดกินเข้าไป ในลำต้น และปล้องทำให้ยอดเหี่ยวและแห้งตาย การทำลายในช่วงระยะข้าว ตั้งท้องหรือระยะข้าวออกรวงจะทำให้เมล็ดข้าวลีบและเมล็ดข้าวหรือรวงข้าว ที่แตกรวงออกมามีสีขาวหรือที่เรียกว่าข้าวหัวหงอก

หนอนกระทู้กล้า

ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนสีเทาปนน้ำตาล ความกว้างเมื่อกางปีกออก ประมาณ 35-40 มม. ตัวหนอนเมื่อโตเต็มวัยมีความยาวประมาณ 40 มม. ด้านบนของตัวหนอนมีสีน้ำตาลแก่ และมีลายตามความยาวของลำตัว 3เส้น ด้านล่างของตัวหนอนมีสีน้ำตาลอ่อน

หนอนกระทู้กล้าจะเข้าทำลายต้นข้าวในระยะที่ต้นข้าวยังเล็ก และระยะ กล้าในระยะแรกจะกัดกินผิวใบ เมื่อตัวหนอนโตขึ้นจะกัดกินทั้งใบเหลือไว้แต่ ก้าน และกัดกินที่โคลนต้นกล้าระดับพื้นดิน ทำให้มีลักษณะเหมือนควายกิน จึงเรียกกันว่า หนอนกระทู้ควายพระอินทร์

หนอนห่อใบข้าว

ตัวหนอนมีสีขาวใส หัวมีสีน้ำตาลอ่อน เมื่อหนอนมีขนาดโตขึ้นจะเปลี่ยน เป็นสีเขียวและมีไหมหุ้มตัว หนอนจะใช้ใบข้าวห่อเป็นห่อเป็นหลอดและอาศัย อยู่ภายในเมื่อตัวหนอนโตเต็มที่จะเปลี่ยนสีไปเป็นสีเขียวปนเหลือง หัวมีสีน้ำ ตาลเข้มตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กมีสีน้ำตาลอ่อน ปีกจะมีสีเหลือง ปนน้ำตาล มีแถบสีน้ำตาลเข้ม 2-3 แถบพาดขวางปีกทั้งคู่

ตัวหนอนกัดกินผิวใบเป็นทางสีขาวแล้วแห้งเป็นสีน้ำตาล เมื่อตัวหนอน อายุมากขึ้นตัวหนอนจะชักใยให้แผ่นใบม้วนเข้าหากันเป็นหลอดตามความ ยาวของใบข้าว เพื่อห่อหุ้มตัวหนอน ทำให้ข้าวมีผลผลิตลดลง

แมลงสิง

ตัวเต็มวัยเป็นแมลงปากดูด ลำตัวเรียวยาวประมาณ15 มม. ด้านบนของ ลำตัวมีสีน้ำตาล ด้านล่างมีสีเขียว หนวดเป็นปล้อง มีขาและหนวดยาว ตาทั้ง สองข้างมองเห็นได้ชัดเจน ตัวอ่อนและตัวแก่มีกลิ่นฉุน

ทั้งตัวอ่อนและตัวแก่จะใช้ปากแทงเข้าไปในเมล็ดข้าว เพื่อดูดกินน้ำเลี้ยง หรือน้ำนมจากเมล็ดข้าวในระยะออกรวง ทำให้ข้าวมีเมล็ดเหี่ยวย่นและลีบ แต่ถ้าแมลงสิงดูดกินในระยะที่เมล็ดข้าวเริ่มแข็งตัว จะทำให้คุณภาพเมล็ด ข้าวไม่ดี เมื่อนำไปสีเมล็ดข้าวจะหักมาก

» แมลงร้ายในนาข้าว
» แมลงดีในนาข้าว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย