สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การแพทย์แผนโบราณ

คณาเภสัช

พิกัด

» พิกัดยา 2 สิ่ง
» พิกัดยา 3 สิ่ง
» พิกัดยา 4 สิ่ง
» พิกัดยา 5 สิ่ง
» พิกัดยา 7 สิ่ง
» พิกัดยา 9 สิ่ง
» พิกัดยา 10 สิ่ง
» พิกัดพิเศษ

พิกัดยา 2 สิ่ง

1) พิกัดทเวคันธา (ทเวสุคนธ์) คือ จำกัดจำนวนตัวยาที่มีกลิ่นหอม 2 อย่างคือ

รากบุนนาค ขับลมในลำไส้
รากมะซาง แก้โลหิต แก้กำเดา

2) พิกัดทเวติคันธา คือ จำกัดจำนวนตัวยาที่มีกลิ่นหอม 3 อย่างในยา 2 สิ่ง คือ

ดอกบุนนาค บำรุงโลหิตแก้กลิ่นเหม็นสาบสางในร่างกาย
แก่นบุนนาค แก้รัตตะปิตตะโรค
รากบุนนาค ขับลมในลำไส้
ดอกมะซาง ทำใจให้ชุ่มชื่นชูกำลัง
แก่นมะซาง แก้คุดทะราด แก้เสมหะ แก้ไข้สัมประชวร
รากมะซาง แก้โลหิต แก้กำเดา

»» จุลพิกัด
»» พิกัด
»» มหาพิกัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย