สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กรณีปราสาทพระวิหาร

ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบ เกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหาร และการเจรจาเขตแดนไทย - กัมพูชา
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปราสาทพระวิหารสร้างขึ้นราว พุทธศตวรรษที่ 15 - 16 เพื่อเป็นศาสนสถานตามคติความเชื่อในศาสนา ฮินดูลัทธิไศวนิกายที่นับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุด ถือเป็นร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองและวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต และยังสะท้อนถึงความสำคัญของ ปราสาทที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่าง ผู้คนในชุมชนโบราณในดินแดนแถบนี้มาแต่บรรพกาล

50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร
50 ปี 50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร เป็นการรวบรวมข้อสงสัยต่างๆ ที่มีผู้สอบถามเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ประมวลนำเสนอในรูปแบบคำถามคำตอบ จำนวน 50 ข้อ

สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505
เมื่อปี 2505 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ(ศาลโลก)ได้ตัดสินว่า ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา และให้ไทยถอนทหารหรือตำรวจออกจากปราสาทพระวิหารหรือ ในบริเวณใกล้เคียงในดินแดนของกัมพูชาตลอดจนคืนวัตถุโบราณ ที่ไทยอาจโยกย้ายออกจากปราสาทฯ

ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร
ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องคืนให้แก่กัมพูชา บรรดาวัตถุชนิดที่ได้ระบุไว้ในคำแถลงสรุปข้อห้าของกัมพูชา ซึ่งเจ้าหน้าที่ไทยอาจจะได้โยกย้ายออกไปจากปราสาทหรือ พื้นที่ปราสาทนับแต่วันที่ประเทศไทยเข้าครอบครองปราสาท เมื่อ ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย