สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กรณีปราสาทพระวิหาร

ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบ เกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหาร และการเจรจาเขตแดนไทย - กัมพูชา
50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร
สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505
ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร

50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร

กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อปี พ.ศ.2505 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ได้ตัดสินว่า ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา และให้ไทยถอนกาลังออกจากตัวปราสาทพระวิหารและบริเวณใกล้เคียงปราสาท ซึ่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2554 กัมพูชาได้ยื่นขอให้ศาลโลก ตีความความพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505 โดยอ้างเหตุผลว่า ไทยกับกัมพูชามีความเห็นที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความหมาย หรือขอบเขตของความพิพากษาเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นขอบเขตบริเวณใกล้เคียงของปราสาทพระวิหาร ดังนั้นประเทศไทยก็ต้องกลับไปต่อสู้ คดีในศาลโลกอีกครั้งหนึ่งตามผลของการรับอำนาจศาลในคดีเดิมเมื่อกว่า 50 ปีมาแล้ว เพื่อคัดค้านความฟ้องของกัมพูชาและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่

โดยเฉพาะเมื่อใกล้กำหนดที่ศาลโลกจะมีความตัดสินคดีฯ คาดว่าจะเป็น ช่วงปลายปี 2556 อย่างไรก็ดีคดีนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีประเด็นด้านเทคนิคซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยและซับซ้อนมาก เพื่อประโยชน์ในการติดตามและทำความเข้าใจความเป็นมาของเรื่องราวในอดีตจนถึงสถานะล่า​สุดเกี่ยวกับคดีฯ ตลอดจน การดำเนินการที่ผ่านมาของทางการไทยในการต่อสู้คดีฯ ทำให้กระทรวงต่างประเทศ

 

หนังสือ "50 ปี 50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร" เป็นการรวบรวมข้อสงสัยต่างๆ ที่มีผู้สอบถามเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ประมวลนำเสนอในรูปแบบคำถามคำตอบ จำนวน 50 ข้อ ในวาระครบรอบ 50 ปีนับแต่ศาลโลกมีคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหาร เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างกระชับและเข้าใจได้ง่าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 ให้แก่ผู้อ่านทั้งโดยส่วนตัวและสังคมไทยโดยรวม

กระทรวงการต่างประเทศ
กุมภาพันธ์ 2556

คลิกอ่านต่อ >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ