สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กรณีปราสาทพระวิหาร

ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบ เกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหาร และการเจรจาเขตแดนไทย - กัมพูชา
50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร
สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505
ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร

50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร

กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อปี พ.ศ.2505 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ได้ตัดสินว่า ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา และให้ไทยถอนกาลังออกจากตัวปราสาทพระวิหารและบริเวณใกล้เคียงปราสาท ซึ่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2554 กัมพูชาได้ยื่นขอให้ศาลโลก ตีความความพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505 โดยอ้างเหตุผลว่า ไทยกับกัมพูชามีความเห็นที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความหมาย หรือขอบเขตของความพิพากษาเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นขอบเขตบริเวณใกล้เคียงของปราสาทพระวิหาร ดังนั้นประเทศไทยก็ต้องกลับไปต่อสู้ คดีในศาลโลกอีกครั้งหนึ่งตามผลของการรับอำนาจศาลในคดีเดิมเมื่อกว่า 50 ปีมาแล้ว เพื่อคัดค้านความฟ้องของกัมพูชาและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่

โดยเฉพาะเมื่อใกล้กำหนดที่ศาลโลกจะมีความตัดสินคดีฯ คาดว่าจะเป็น ช่วงปลายปี 2556 อย่างไรก็ดีคดีนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีประเด็นด้านเทคนิคซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยและซับซ้อนมาก เพื่อประโยชน์ในการติดตามและทำความเข้าใจความเป็นมาของเรื่องราวในอดีตจนถึงสถานะล่า​สุดเกี่ยวกับคดีฯ ตลอดจน การดำเนินการที่ผ่านมาของทางการไทยในการต่อสู้คดีฯ ทำให้กระทรวงต่างประเทศ

 

หนังสือ "50 ปี 50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร" เป็นการรวบรวมข้อสงสัยต่างๆ ที่มีผู้สอบถามเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ประมวลนำเสนอในรูปแบบคำถามคำตอบ จำนวน 50 ข้อ ในวาระครบรอบ 50 ปีนับแต่ศาลโลกมีคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหาร เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างกระชับและเข้าใจได้ง่าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 ให้แก่ผู้อ่านทั้งโดยส่วนตัวและสังคมไทยโดยรวม

กระทรวงการต่างประเทศ
กุมภาพันธ์ 2556

คลิกอ่านต่อ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย