ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระเยซู

โดย ไมเคิล ไรท์


กำเนิดคริสต์ศาสนา
หลักการใหญ่
อวสานจักรวรรดิโรมัน

อวสานจักรวรรดิโรมัน

ที่จริง จักรวรรดิโรมันมิได้หายไปไหน แต่ได้ค่อยๆ กลายเป็น “คริสต์จักรสากลโรมัน” ที่ไทยเรียกว่า “คริสตัง” ตามภาษาฝรั่งเศส) ในปี ค.ศ.313 จักรพรรดิ Constantine ได้อนุญาตให้คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วย้ายเมืองหลวงไปที่ Constantinople (New Rome ที่ Istanbul ตุรกีปัจจุบัน) เพื่อป้องกันกองทัพชาวป่าที่กำลังบุกรุกทางนั้น การปกครองกรุงโรม (และเมืองขึ้น) จึงค่อยๆ ตกแก่สังฆราชกรุงโรม ซึ่งต่อมาจะกลายฐานะเป็น “สมเด็จพระสันตะปาปา” ในสมัยหลังๆ ราชสำนักจีนจะเข้าใจดีกว่าชาวตะวันตกว่า “สันตะปาปา” คืออะไร โดยเรยกท่านว่า “จักรพรรดิของชาวป่าตะวันตก”ราว ค.ศ.350 ชาวคริสต์เผาหอสมุดแห่งกรุง Alexandria ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโบราณ ในปี ค.ศ. 393 มีคำสั่งยกเลิกกีฬาโอลิกปิก (เพราะเป็นงานไหว้เจ้า) ในปี ค.ศ. 529 มีคำสั่งปิดสำนักปราชญ์ที่กรุง Athens โลกกรีก-โรมัน ตายไปแล้วชาวป่าจากทางเหนือ กำลังกำราบชาวคริสต์ที่ช่วยทุบทำลายวัฒนธรรมกรีก-โรมัน กลายเป็นผู้สืบทอดมรดกและรักษาระเบียบประเพณีในยุคมืดต่อไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย